Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Knjigovodstvena agencija Aktiva sistem

Dobrodošli na sajt računovodstvene agencije AKTIVA sistem. Iza nas su dve decenije agencijskog rada na poslovima osnivanja preduzeća i radnji, računovodstva i poreskog savetovanja u vremenima koja su bila, najblaže rečeno, dinamična. Danas smo kolektiv koji angažuje oko 15 saradnika i pruža kontinuirano usluge za oko 100 klijenata. Naš pristup klijentima obeležen je prvenstveno korektnošću, a usluga ažurnošću i profesionalnošću, po čemu smo prepoznatljivi i kod naših klijenata i kod državnih organa sa kojima sarađujemo.

Welcome to the accounting agency AKTIVA sistem site. Behind us are two decades of agency work such as establishing companies, accounting and tax advisory. Today we are collective that engages about 15 employes and provides continuous service for about 100 clients. To continue in english click on the following link: AKTIVA sistem in English.

Knjigovodstveni program

02.12.2016.
Članarine i donacije kod udruženja građana nemaju PDV
Knjigovodstvena agencija Novčana sredstva koja udruženje građana prima po osnovu članarina i donacija nisu predmet oporezivanja PDV, pod uslovom da predmetna novčana sredstva ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara ili usluga (Mišljenje Ministarstva finansija br...>>


02.12.2016.
Poreski tretman donacija u novcu i robi (dobrima)
Knjigovodstvena agencija Poreski tretman donacija u novcu i robi (dobrima) sa stanovišta poreza na dodatu vrednost - donacije u dobrima u Republici Srbiji i uvoz dobara koja su predmet donacije ili su nabavljena iz sredstava donacije; sa stanovišta poreza na poklon; poreza na dobit pravnih lica i...>>


02.12.2016.
Saopštenja Narodne banke Srbije
Narodna banka Srbije Narodna banka Srbije objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici novo saopštenje. Linkove do integralnog teksta tog i drugih saopštenja NBS možete pronaći ovde...>>


01.12.2016.
Zakon o porezu na dobit i Pravilnik o transfernim cenama
companyRS Zakon o porezu na dobit ne propisuje izuzetak kada je u pitanju transakcija nabavke osnovnog sredstva za koju u skladu sa Pravilnikom postoji mogućnost sastavljanja izveštaja o transfernim cenama u skraćenom obliku. Drugim rečima, s obzirom da Zakon...>>


01.12.2016.
Transferne cene - poslovanje sa srodnicima
biljana trifunovic logo Kada pomenemo transferne cene – obično sledi pitanje, a šta je to? Pre svega ideja je potekla iz inostranstva, kod nas je ova obaveza zvanično nastala 2013. godine da se kontroliše poslovanje između povezanih lica i da se dostavlja dokaz poreskim organima da su cene roba....>>


01.12.2016.
Objavljen je novi broj Službenog glasnika RS
Službeni glasnik RS Objavljen je "Službeni glasnik RS", broj 95 od 30. novembra 2016. godine. Izvod iz sadržaja, za koji smatramo da može biti od značaja za privredu, možete pronaći ovde...>>


30.11.2016.
PDV u prometu sekundarnim sirovinama
Knjigovodstvena agencija Kada obveznik PDV pruža usluge koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama drugom obvezniku PDV, nije dužan da na računu iskaže osnovicu, stopu i iznos PDV, već se na računu poziva na član 10. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost...>>


30.11.2016.
Ispravni i neispravni računi sa aspekta zakona o PDV
companyRS Šta ukoliko za izvršen promet izdate/primite neispravan račun? Kako postupiti? Koje su poreske implikacije? Članom 42. Zakona o PDV propisani su obavezni elementi računa. Račun se izdaje u najmanje 2 primerka od kojih jedan zadržava izdavalac računa...>>


30.11.2016.
Povraćaj PDV-a na granici
večernje novosti Iako se države razlikuju po limitima potrošnje, postupak za povraćaj PDV-a je uglavnom isti za sve. Prilikom napuštanja te države, na carini se prijavljuje kupljena roba (isključivo u prodavnicama koje imaju oznaku o omogućenom povraćaju PDV-a), pokazuju računi i dobija...>>


30.11.2016.
Oko 50.000 paušalaca konačno dobija rešenja
dnevnik Preduzetnici koji porez plaćaju paušalno već gotovo dve godine se žale da im nadležni iz Poreske uprave ne šalju rešenja o obavezama. Međutim, stvari su se ipak pomerile s mrtve tačke: prva rešenja počela su da stižu. Ali tu teškoćama nije kraj – glavni problem...>>Knjigovodstveni program


   s t r a n a      početna  
43     42     41     40     39     38     37     36     35     34     prethodna 
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal