Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Dobrodošli na sajt računovodstvene agencije AKTIVA sistem.
Iza nas su dve decenije agencijskog rada na poslovima osnivanja preduzeća i radnji, računovodstva i poreskog savetovanja u vremenima koja su bila, najblaže rečeno, dinamična. Danas smo kolektiv koji angažuje oko 15 saradnika i pruža kontinuirano usluge za oko 100 klijenata. Naš pristup klijentima obeležen je prvenstveno korektnošću, a usluga ažurnošću i profesionalnošću, po čemu smo prepoznatljivi i kod naših klijenata i kod državnih organa sa kojima sarađujemo.

28.02.2015.
Dodali smo aplikaciju za izradu završnih računa sa obrascima skraćenog obima
Uz aplikacijju za izradu završnih računa dodali smo i verziju sa bilansom stanja i bilansom uspeha sa skraćenim obimom podataka, namenjenu mikro pravnim licima i preduzetnicima. Dopunjenu aplikaciju potražite preko stranice Obrasci besplatno gde možete pronaći i mnoštvo drugih korisnih obrazaca...>>


27.02.2015.
Saopštenja Narodne banke Srbije
Narodna banka Srbije objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici novo saopštenje čiji integralni tekst možete da pronađete ovde...>>


26.02.2015.
Prosečna zarada za januar i sa njom povezane veličine
Republički zavod za statistiku objavio je na svojoj zvaničnoj internet stranici podatke o prosečnim zaradama za mesec januar 2015. godine. Time je izmenjena i najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje...>>


26.02.2015.
Objavljen je novi broj Službenog glasnika RS
Objavljen je "Službeni glasnik RS", broj 21 od 25. februara 2015. godine.
Izvod iz sadržaja, za koji smatramo da može biti od značaja za privredu, možete pronaći ovde...>>


24.02.2015.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za januar 2015.
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi potrošačkih cena su...>>


23.02.2015.
Naredni URIPS-ov okrugli sto, sreda, 25. februara u 15.15 časova
U organizaciji Udruženja računovođa i poreskih savetnika "URIPS" svakog meseca se u dva navrata održava okrugli sto, sastanak, druženje, edukacija, mini seminar, sa tematikom iz područja računovodstva i poslovnih finansija...>>


20.02.2015.
Uskoro pristup aplikacijama za izradu završnih računa samo za članove URIPS-a
Obaveštavamo sve korisnike naših aplikacija za izradu završnih računa da ćemo tokom sledeće sedmice, a najkasnije od ponedeljka, 3. marta 2015. godine, pristup aplikacijama garantovati samo članovima URIPS-a koji će, na svoje imejl adrese, za pristup ovoj stranici dobiti personalizovanu šifru...>>


17.02.2015.
Sjajan podsetnik o finansijskoj pismenosti
Razumljivim jezikom autor podseća na značaj ovladavanja veštinom čitanja finansijskih izveštaja. Jer, kako s pravom kaže, finansijski izveštaji su posledica svih naših poslovnih odluka, koje svakodnevno donose mnogi u našoj kompaniji. Pročitajte više u nastavku...>>

10.02.2015.
Godišnji porez na dohodak građana

Obaveštavamo da smo na stranici Poslovni savetnik, priručnik objavili tekst o godišnjem porezu na dohodak građana. Fizička lica koja su u 2014. godini ostvarila dohodak veći od 2.211.336 dinara, dužna su da nadležnoj filijali Poreske uprave podnesu obrazac PPDG-2R, najkasnije do 15. maja 2015. godine...>>


10.02.2015.
Postavili smo set besplatnih obrazaca za završni račun preduzetnika za 2014. godinu
Obaveštavamo članove "URIPS"-a
Novi Sad da smo na stranici Obrasci besplatno postavili set besplatanih obrazaca za završni račun preduzetnika za 2014. godinu
Vaše sugestije očekujemo na office@aktivasistem.com


05.02.2015.
APR produžila rok za završne račune do kraja marta
APR je objavila da je MF dalo preporuku APR-u da rok za dostavljanje završnih računa za statističke potrebe za 2014. godinu bude produžen do 31. marta 2015. godine. APR na pojedinačni upit, da li je APR preporuku prihvatila, dala je potvrdan odgovor...>>


05.02.2015.
Postavili smo besplatan obrazac Obračuna trgovačke robe
Obaveštavamo članove "URIPS"-a
Novi Sad da smo na stranici Obrasci besplatno postavili obrazac obračuna trgovačke robe. Obrazac je namenjen knjigovođama kao pomoć pri obračunu razlike u ceni trgovačke robe.
Vaše sugestije očekujemo na office@aktivasistem.com


04.02.2015.
Neke novine uz finansijske izveštaje za 2014. godinu
Novi pravilnici koji se prvi put primenjuju počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu: Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike i Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa...>>        s t r a n a        
  sledeća      15     14     13     12     11     10     9     8     7     6     5     4  prethodna Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal