Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Knjigovodstvena agencija Aktiva sistem

Dobrodošli na sajt računovodstvene agencije AKTIVA sistem. Iza nas su dve decenije agencijskog rada na poslovima osnivanja preduzeća i radnji, računovodstva i poreskog savetovanja u vremenima koja su bila, najblaže rečeno, dinamična. Danas smo kolektiv koji angažuje oko 15 saradnika i pruža kontinuirano usluge za oko 100 klijenata. Naš pristup klijentima obeležen je prvenstveno korektnošću, a usluga ažurnošću i profesionalnošću, po čemu smo prepoznatljivi i kod naših klijenata i kod državnih organa sa kojima sarađujemo.

Welcome to the accounting office AKTIVA sistem site. Behind us are two decades of agency work such as establishing companies, accounting and tax advisory. Today we are collective that engages about 15 employes and provides continuous service for about 100 clients. To continue in english click on the following link: AKTIVA sistem in English.

Knjigovodstveni program23.01.2017.
Novi bilten Ministarstva finansija sa mišljenjima, broj 12/2016
Ministarstvo finansija
Objavili smo link do novog broja Biltena - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, koji sadrži sledeća poglavlja: Javni prihodi, Porezi, Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog...>>


23.01.2017.
Objavljen je novi broj Službenog glasnika RS
Službeni glasnik RS Objavljen je "Službeni glasnik RS", broj 004 od 20. januara 2017. godine. Izvod iz sadržaja, za koji smatramo da može biti od značaja za privredu, možete pronaći ovde...>>


23.01.2017.
Saopštenja Narodne banke Srbije
Narodna banka Srbije Narodna banka Srbije objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici novo saopštenje. Linkove do integralnog teksta tog i drugih saopštenja NBS možete pronaći ovde...>>


18.01.2017.
Roditelji i dalje imaju pravo na povrat PDV-a na opremu za bebe
blic Izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost definitivno se ukida povraćaj PDV-a na hranu i opremu za bebe, ali će primena te odredbe početi tek kada stupi na snagu Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim treba da se reguliše iznos roditeljskog dodatka...>>


18.01.2017.
Dinar više falsifikuju od evra
politika_logo U NBS kažu da je među otkrivenim falsifikatima najviše apoena od 2.000, 1.000 i 500 dinara i one čine 95,4 odsto falsifikata novčanica gotovog novca. Među lažnim stranim novcem prednjači upravo evropska valuta, i to apoeni od 100 evra. Falsifikovani novac mora...>>


17.01.2017.
Podsetnik - kalendar - rokovnik
Knjigovodstvena agencija Preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci dužni su da uplate akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za decembar 2016. godine; Podnošenje PP PDV i uplata PDV-a od strane obveznika PDV-a koji imaju tromesečni poreski period...>>


17.01.2017.
Svaka deseta kontrola tržišne inspekcije - onlajn prodavci
politika_logo Jačanje trgovine putem interneta dovelo je i do toga da se siva ekonomija vremenom preselila na oglasne portale, što je donelo više posla i inspekciji. Najveća opasnost vreba, ipak, od onih koji nisu registrovani i koji ni inspekciji, u slučaju neke prijave, nisu dostupni...>>


16.01.2017.
Odredba člana 9, stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica
Knjigovodstvena agencija Najnovijim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica dodat je stav 2. člana 9, koji glasi: “Primanja zaposlenog koja se, u smislu zakona kojim je uređeno oporezivanje dohotka građana, smatraju zaradom, uključujući i primanja na koja se do iznosa...>>


13.01.2017.
Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou
Narodna banka Srbije Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je, na sednici održanoj 12. januara 2017. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4 odsto. Donoseći odluku o zadržavanju visine referentne kamatne stope, Izvršni odbor je imao...>>


12.01.2017.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za decembar 2016.
Republički zavod za statistiku Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi potrošačkih cena su...>>Knjigovodstveni program


   s t r a n a      početna  
47   46   45   44   43   42   41   40   39   38   37   36   35   34   33   32   31   prethodna 
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal