Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Knjigovodstvena agencija Aktiva sistem

Dobrodošli na sajt računovodstvene agencije AKTIVA sistem.
Iza nas su dve decenije agencijskog rada na poslovima osnivanja preduzeća i radnji, računovodstva i poreskog savetovanja u vremenima koja su bila, najblaže rečeno, dinamična. Danas smo kolektiv koji angažuje oko 15 saradnika i pruža kontinuirano usluge za oko 100 klijenata. Naš pristup klijentima obeležen je prvenstveno korektnošću, a usluga ažurnošću i profesionalnošću, po čemu smo prepoznatljivi i kod naših klijenata i kod državnih organa sa kojima sarađujemo.

Knjigovodstveni program

29.11.2015.
Sastavljanje finansijskih izveštaja za poslovnu godinu različitu od kalendarske
Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sva pravna lica koja poslovne knjige vode za poslovnu godinu koja je različita od kalendarske, da im je od 27. novembra 2015 godine u Posebnom informacionom sistemu Agencije, omogućeno sastavljanje...>>


29.11.2015.
Prosečna zarada za oktobar i sa njom povezane veličine
Knjigovodstvena agencija Republički zavod za statistiku objavio je na svojoj zvaničnoj internet stranici podatke o prosečnim zaradama za mesec oktobar 2015. godine. Time je izmenjena i najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje...>>


29.11.2015.
Saopštenja Narodne banke Srbije
Narodna banka Srbije Narodna banka Srbije objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici novo saopštenje čiji integralni tekst možete da pronađete ovde...>>


29.11.2015.
Objavljen je novi broj Službenog glasnika RS
Službeni glasnik RS Objavljen je "Službeni glasnik RS", broj 97 od 28. novembra 2015. godine.
Izvod iz sadržaja, za koji smatramo da može biti od značaja za privredu, možete pronaći ovde...>>


20.11.2015.
Objašnjenje MF o pravilima oporezivanja prometa u oblasti građevinarstva
Ministarstvo finansija je izdalo Objašnjenje o primeni člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u u oblasti građevinarstva. Objašnjenje Ministarstva finansija sadrži nekoliko primera na osnovu kojih su prikazana...>>


14.11.2015.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za oktobar 2015.
Republički zavod za statistiku Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi potrošačkih cena su...>>


14.11.2015.
Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 4,5 odsto
Narodna banka Srbije Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,5 odsto. Donoseći odluku o zadržavanju referentne stope, Izvršni odbor je imao u vidu očekivane efekte dosadašnjeg...>>


11.11.2015.
Zamena dokumentacije uz finansijske izveštaje za 2014. godinu
Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre (APR) je od 06. novembra 2015. godine, u Posebnom informacionom sistemu Agencije, a u skladu sa članom 36. stav 2 Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja, omogućila zamenu javno objavljene...>>


11.11.2015.
Neizvršene obaveze pravnih lica i preduzetnika u vezi sa finansijskim izveštajima za 2014. godinu
Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre (APR) još jednom podseća sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu, da su u skladu sa navedenim Zakonom bila dužna izvršiti svoju obavezu sastavljanja i dostavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja...>>


11.11.2015.
Određivanje poreskog dužnika u oblasti građevinarstva u slučaju prometa za koji je (na)plaćen avans pre 15. oktobra 2015.
Prema prelaznoj odredbi člana 34. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u, za oporezivi promet dobara i usluga koji se vrši nakon početka primene ovog zakona, a za koji je pre toga datuma naplaćena, odnosno plaćena...>>


05.11.2015.
Objavljen je novi broj Službenog lista Grada Novog Sada
Objavljen je "Službeni list Grada Novog Sada", broj 52 od 30. oktobra. Izvod iz sadržaja, za koji smatramo da može biti od značaja za privredu, možete pronaći ovde...>>


03.11.2015.
AKTIVA sistem raspisla konkurs za radno mesto
Knjigovodstvena agencija Na našoj internet stranici Aktuelni konkursi objavljen je oglas za upražnjeno radno mesto pripravnik, praktikant, volonter...>>


31.10.2015.
Prosečna zarada za septembar i sa njom povezane veličine
Knjigovodstvena agencija Republički zavod za statistiku objavio je na svojoj zvaničnoj internet stranici podatke o prosečnim zaradama za mesec septembar 2015. godine. Time je izmenjena i najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje...>>


31.10.2015.
Objavljene publikacije Godišnji bilten i Saopštenje o poslovanju privrede u 2014. godini
Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre objavila je publikacije Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2014. godinu i Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2014. godini, koje su sačinjene na osnovu zbirno obrađenih preliminarnih podataka za statističke...>>


31.10.2015.
Novi bilten Ministarstva finansija sa mišljenjima, broj 9/2015

Ministarstvo finansija Obaveštavamo da smo na stranici Poslovni savetnik, priručnik objavili Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, koji sadrži sledeća poglavlja: Javni prihodi, Porezi, Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog...>>


31.10.2015.
Korišćenje privatnog automobila u službene svrhe (na službenom putovanju)
Poslodavac može odobriti zaposlenom isplatu naknade za korišćenje sopstvenog privatnog automobila u službene svrhe. Zaposleni ima pravo na naknadu u visini iznosa od 30% cene jednog litra superbenzina po pređenom kilometru...>>


31.10.2015.
Kako prepoznati pravi fiskalni račun
Poreska uprava Republike Srbije Na internet adresu www.poreskialarm.rs, specijalni portal Poreske uprave Republike Srbije na kojem građani mogu da prijave uočene poreske nepravilnosti, tokom prva dva meseca rada najviše prijava pristiglo je zbog neevidentiranja...>>


19.10.2015.
Najvažnije izmene i dopune pravilnika o PDV-u, sa primenom od 15. oktobra 2015. godine
U Sl. glasniku RS broj 86/15, od 14. oktobra 2015. godine objavljeno je 11 pravilnika kojima je bliže uređena primena pojedinih odredaba Zakona o PDV-u (5 novih i 6 izmena i dopuna postojećih). Svi pravilnici stupili su na snagu 15. oktobra...>>


16.10.2015.
Of-šor kompanije uglavnom služe za izvlačenje para
Na listi poreskih rajeva koju je objavila Evropska komisija ukupno je 30 “rajskih” teritorija, a čak 18 povezano je sa srpskim firmama. Evropska unija je pre nekoliko meseci prvi put, u okviru borbe protiv multinacionalnih kompanija...>>


12.10.2015.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za septembar 2015.
Republički zavod za statistiku Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi potrošačkih cena su...>>


10.10.2015.
Pravilnik o poreskim punomoćnicima stranih lica
Imajući u vidu da se odredbe izmenjenog Zakona o PDV-u koje se odnose na podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja za poresko punomoćstvo primenjuju od 1. oktobra 2015. godine, ministar finansija doneo je Pravilnik...>>


08.10.2015.
Umesto dužnika i poverioca ubuduće platilac i primalac plaćanja
Narodna banka Srbije propisala je nove obrasce platnih naloga, pa je svako ko uplaćuje novac sada “platilac” a ne kao do sada “uplatilac”. Reč je, kako navode u centralnoj banci, o promeni koja proizilazi iz usklađivanja sa Zakonom o platnim uslugama...>>


07.10.2015.
Inspekcija rada kontroliše davanje platnih listića zaposlenima
"Molim poslodavce da izdaju obračunske listiće. Vi ste dužni po zakonu da izdate obračunski listić, bez obzira da li ste isplatili zaradu. Kazne za ovo delo su veoma visoke, idu i do dva miliona dinara. Jednostavno se ovo ne isplati raditi"...>>


07.10.2015.
Poreski alarm zazvonio 750 puta
Poreska uprava Republike Srbije Za dva meseca, koliko je u funkciji novi internet domen Poreske uprave Republike Srbije za prijavljivanje poreskih nepravilnosti, simboličnog imena poreski alarm, na adresu www.poreskialarm.rs ili www.poreskialarm.gov.rs prispelo je oko...>>


07.10.2015.
Inspekcija rada kontroliše uz asistenciju policije
Inspektori rada zatekli su 128 neprijavljenih radnika na gradilištima u Beogradu, a tokom nadzora na desetine građevinskih radnika bežalo je sa gradilišta...>>


07.10.2015.
Devizne dnevnice sa 65 evra smanjene na 15 evra
Vlada je usvojila Uredbu kojom su državnim službenicima i nameštenicima smanjene dnevnice za službena putovanja u zemlji sa dosadašnjih 2.556 na 150 dinara. Devizne dnevnice sa 65 evra smanjene su na 15 evra...>>


02.10.2015.
Izmene u načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja
Od 1. oktobra 2015. godine dužnik neće moći da izda ovlašćenje svojoj banci i svom poveriocu niti podnositi zahtev za njihovu registraciju odnosno evidentiranje u Registru menica i ovlašćenja (Odluka o izmenama i dopuni Odluke...
>>


02.10.2015.
Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini
Program stručne prakse se finansira 12 meseci za 50 lica sa završenim visokim obrazovanjem (četiri godine fakulteta ili master), 9 meseci za 20 lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i 6 meseci za 40 lica sa srednjim obrazovanjem, i namenjena je nezaposlenim licima...
>>


02.10.2015.
Izmene po poslovima platnog prometa pravnih lica i preduzetnika
Knjigovodstvena agencija
Izmene po poslovima platnog prometa pravnih lica i preduzetnika: prelazak na dnevni obračun provizije u dinarskom platnom prometu, iznos obračunate provizije biće prikazan na izvodu (uz transakciju), ukida se Nalog za naplatu i umesto njega se koristi Nalog za prenos...>>Knjigovodstveni program


        s t r a n a        
  sledeća      26     25     24     23     22     21     20     19     18     17  prethodna Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal