Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Knjigovodstvena agencija Aktiva sistem

Knjigovodstveni program

Dobrodošli na sajt računovodstvene agencije AKTIVA sistem. Iza nas su dve decenije agencijskog rada na poslovima osnivanja preduzeća i radnji, računovodstva i poreskog savetovanja u vremenima koja su bila, najblaže rečeno, dinamična. Danas smo kolektiv koji angažuje oko 15 saradnika i pruža kontinuirano usluge za oko 100 klijenata. Naš pristup klijentima obeležen je prvenstveno korektnošću, a usluga ažurnošću i profesionalnošću, po čemu smo prepoznatljivi i kod naših klijenata i kod državnih organa sa kojima sarađujemo.

Welcome to the accounting office AKTIVA sistem site. Behind us are two decades of agency work such as establishing companies, accounting and tax advisory. Today we are collective that engages about 15 employes and provides continuous service for about 100 clients. To continue in english click on the following link: AKTIVA sistem in English.

Knjigovodstveni program24.03.2017.
AKTIVA sistem raspisala konkurs za knjigovođu SSS
Knjigovodstvena agencija Na našoj stranici Aktuelni konkursi objavljen je oglas za upražnjeno radno mesto knjigovođa SSS ekonomskog smera, minimum dve godine radnog iskustva u knjigovodstvu. Prijave na konkurs slati na e-mail adresu: office@aktivasistem.com...>>


24.03.2017.
Prosečna zarada za februar i sa njom povezane veličine
Knjigovodstvena agencija Republički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnim zaradama za februar 2017. godine. Upoznajte se sa integralnim tekstom saopštenja, pregledom po mesecima i novom najvišom mesečnom osnovicom doprinosa za obavezno socijalno osiguranje...>>


24.03.2017.
U susret nedelji novca: zaraditi ga, zadržati i šta je bitnije od njega
Biz Life logo Oni su ga imali mnogo, a neki ga i dalje poseduju. Citati koje su nam ostavili mogu nas naučiti kako da ga zaradimo, da u njemu uživamo ali i šta zapravo novac treba da nam predstavlja u životu. Zaraditi ga; Zadržati ga; Šta je bitnije od njega...>>


24.03.2017.
Izmene i dopune Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
Paragraf U slučaju upućivanja zaposlenih na rad u inostranstvo, ukoliko je iznos isplaćene zarade veći od iznosa bruto prihoda koji je iskazan na rednom broju 3.2 obrasca Potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku (PPP-PO), isplatilac prihoda/poslodavac...>>


24.03.2017.
Stopa amortizacije kod teretnog vozila - kombija
Knjigovodstvena agencija U slučaju kada obveznik nabavi stalno sredstvo – kombi teretno vozilo, koje saglasno propisima koji uređuju podelu motornih i priključnih vozila, ispunjava uslove za razvrstavanje u vrstu teretnih vozila, ali, kao takvo, nije navedeno ni u jednoj od...>>


24.03.2017.
Objavljen je novi broj Službenog glasnika RS
Službeni glasnik RS Objavljen je "Službeni glasnik RS", broj 028 od 23. marta 2017. godine. Izvod iz sadržaja, za koji smatramo da može biti od značaja za privredu, možete pronaći ovde...>>


24.03.2017.
Saopštenja Narodne banke Srbije
Narodna banka Srbije Narodna banka Srbije objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici novo saopštenje. Linkove do integralnog teksta tog i drugih saopštenja NBS možete pronaći ovde...>>


23.03.2017.
Kalendar spoljnotrgovinskih obaveza, rok je 10. april 2017. godine
biljana trifunovic logo Objavljeni su rokovi za dostavljanje obrazaca po osnovu: izvoza robe ili usluga koji nije naplaćen ili unapred plaćena roba ili usluga koja nije uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvoza ili avansnog plaćanja; uvezena roba ili usluga ....>>


23.03.2017.
Isplata regresa za korišćenje godišnjeg odmora zaposlenima
Paragraf Ukoliko je opštim aktom poslodavca predviđeno da se regres za godišnji odmor zaposlenima isplaćuje mesečno u određenom iznosu, poslodavac je dužan da na taj način i postupa. I u situaciji kada je zaposleni privremeno sprečen za rad zbog bolesti...>>


23.03.2017.
Podsetnik - kalendar - rokovnik
Knjigovodstvena agencija Objavljeni su rokovi za: podnošenje poreskih prijava, dostavljanje obrazaca i zahteva, uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, uplate mesečnih akontacija poreza na dobit, poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti i...>>


17.03.2017.
Plaćanje doprinosa za osnivača i direktora dva privredna društva
Paragraf U slučaju kada je isto lice osnivač dva privredna društva i za oba privredna društva je u APR-u registrovan za zastupnika (direktora), s tim da je u jednom privrednom društvu u radnom odnosu, a u drugom je zastupnik (direktor) bez zasnivanja...>>


17.03.2017.
Novi bilten Ministarstva finansija sa mišljenjima, broj 2/2017
Ministarstvo finansija
Objavljen je link do novog broja Biltena - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, koji sadrži sledeća poglavlja: Javni prihodi, Porezi, Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog duga...>>


17.03.2017.
Radnička i kancelarijska "marfologija"
mudremisli Nardinov zakon; Hechtov četvrti zakon; Grossmanova lema; Četiri radionička principa; Rayevo pravilo preciznosti; Prvi zakon popravke; Teorija selektivnog nadzora; Bogovichev zakon; Johnsonov zakon; Tillisov organizacioni princip; Lista zgodnih..>>


16.03.2017.
Registracija osnivanja u APR-u i dobijanja PIB-a traje kraće od 24 sata
Agencija za privredne registre Unapređenjem jednošalterskog sistema registracije ubrzana je elektronska razmena podataka između APR-a i Poreske uprave, dok je vreme potrebno za istovremeno sprovođenje procedure upisa u registar APR-a i registar poreskih obveznika...>>


15.03.2017.
Računovodstveno priznavanje povratne ambalaže
Paragraf Prema trajnosti i načinu upotrebe, ambalaža se deli na: povratnu i nepovratnu. Povratna ili ambalaža za višekratnu upotrebu, koristi se više puta za pakovanje istih ili sličnih sadržaja. Nepovratna ambalaža koristi se samo jednom, a zatim se...>>


14.03.2017.
Tri nova i izmena postojećeg PDV pravilnika - mesto prometa usluga
neobilten logo Objavljena su tri nova i izmena jednog postojećeg PDV pravilnika u “Službenom glasniku RS” broj 21/2017 od 10.3.2017. godine, a tiču se određivanja mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine. Izmene u vezi sa određivanjem mesta prometa...>>Knjigovodstveni program


   s t r a n a      početna  
51   50   49   48   47   46   45   44   43   42   41   40   39   38   37   36   35   prethodna 
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal