Aktuelni konkursi

Aktuelni konkursi


AKTUELNI KONKURS   -   popunjeno


Referent računovodstva - POPUNJENO

- radni odnos na neodređeno vreme tj. za stalno,
- VSS ekonomskog smera (dipl.oec/mag.oec),
  obavezna i srednja ekonomska škola 
  i zvanje ekonomski ili finansijski tehničar;
- 1 godina radnog iskustva na računovodstvenim poslovima;
- zarada minimalno 46.000 dinara;
- konkurs je otvoren do popune;
- prijave na konkurs: 
  pismom na adresu "Aktiva sistem" doo, Novi Sad, Pavla Papa 14/6;
  na imejl adresu office@aktivasistem.com 
  telefonski na broj 021 523 655, odnosno 063 105 61 83
  ili lični dolazak u Agenciju;
- pismene, telefonske ili lične prijave kandidata koji ne ispunjavaju
  uslove konkursa neće se razmatrati;
- dostavljena dokumentacija uz prijavu ne vraća se podnosiocu
  i ne treba biti u originalu, naknadno dokumentovanje će se 
  zahtevati samo od kandidata koji budu pozvani na razgovor;
- podnosioci prijava koji ne uđu u uži izbor,
  o rezultatima konkursa neće se posebno obaveštavati.

 


 

 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  

 


 

 

Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.


Pronaći ćemo put  ili  ćemo ga stvoriti.    
Hannibal