Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Dobrodošli na sajt računovodstvene agencije AKTIVA sistem.
Iza nas su dve decenije agencijskog rada na poslovima osnivanja preduzeća i radnji, računovodstva i poreskog savetovanja u vremenima koja su bila, najblaže rečeno, dinamična. Danas smo kolektiv koji angažuje oko 15 saradnika i pruža kontinuirano usluge za oko 100 klijenata. Naš pristup klijentima obeležen je prvenstveno korektnošću, a usluga ažurnošću i profesionalnošću, po čemu smo prepoznatljivi i kod naših klijenata i kod državnih organa sa kojima sarađujemo.

30.03.2015.
Novi obrazac PPDG-2R za elektronsku predaju
Pravilnikom koji je objavljen u "Sl. glasniku RS" br. 30/15 od 27.03.2015. godine, propisan je novi obrazac PPDG-2R Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana, koji se, počev od 1. aprila 2015. godine, može podneti isključivo upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave. Krajnji rok za dostavljanje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu je 15. maj 2015. godine.


30.03.2015.
Praznovanje predstojećih Vaskršnjih praznika
Vaskršnji praznici, praznuju se počev od Velikog petka, 10. aprila, zaključno sa drugim danom Vaskrsa, ponedeljak, 13. aprila 2015. godine, dok se Uskršnji praznici, za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih zajednica, praznuju od Velikog petka, 3. aprila, pa zaključno sa drugim danom Uskrsa, ponedeljak, 6. aprila 2015. godine.>>


30.03.2015.
Objavljen je novi broj Službenog glasnika RS
Objavljen je "Službeni glasnik RS", broj 30 od 28. marta 2015. godine.
Izvod iz sadržaja, za koji smatramo da može biti od značaja za privredu, možete pronaći ovde...>>


27.03.2015.
Saopštenja Narodne banke Srbije
Narodna banka Srbije objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici novo saopštenje čiji integralni tekst možete da pronađete ovde...>>


25.04.2015.
Prosečna zarada za februar i sa njom povezane veličine
Republički zavod za statistiku objavio je na svojoj zvaničnoj internet stranici podatke o prosečnim zaradama za mesec februar 2015. godine. Time je izmenjena i najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje...>>


25.03.2015.
Letnje računanje vremena počinje 29. marta
U noći između 28. i 29. marta (subote i nedelje) časovnike u 2.00 treba podesiti na jedan sat unapred, na 3.00. Letnje računanje vremena u Evropi će trajati do poslednjeg vikenda u oktobru 2015. godine.


24.03.2015.
Postavili smo novopropisanu verziju Obrasca PPDG-2R na stranici Obrasci besplatno
Obaveštavamo članove "URIPS"-a
da smo na stranici Obrasci besplatno postavili novopropisani besplatni obrazac PPDG-2R, poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", broj 28 od 20. marta 2015. godine).
Ovaj obrazac će biti u upotrebi samo desetak dana. Od 1. aprila ova poreska prijava će se moći podnositi samo elektronskim putem. Krajnji rok je 15. maj.


23.03.2015.
Naredni URIPS-ov okrugli sto, sreda, 25. marta u 15.15 časova
U organizaciji Udruženja računovođa i poreskih savetnika "URIPS" svakog meseca se u dva navrata održava okrugli sto, sastanak, druženje, edukacija, mini seminar, sa tematikom iz područja računovodstva i poslovnih finansija...>>


20.03.2015.
Dostavljanje finansijskih izveštaja za 2014. odvija se bez većih problema
Proces izrade i dostavljanja Izveštaja za statističke potrebe i Redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu, posredstvom Posebnog informacionog sistema Agencije za privredne registre, odvija se bez značajnijih problema...>>


18.03.2015.
U aplikaciju za izradu završnih računa dodali smo obrasce odluka o usvajanju FI i raspodeli rezulta
Obaveštavamo članove "URIPS"-a
da smo na stranici Obrasci besplatno postavili modifikovanu verziju aplikacije za izradu završnih računa u koju smo dodali odluke o usvajanju FI, odluku o raspodeli rezultata i izjavu.
Vaše sugestije očekujemo na office@aktivasistem.com


16.03.2015.
Postavili smo redizajniran besplatan obrazac PPDG-1S-4

Na stranici Obrasci besplatno postavili smo redizajniran besplatan obrazac PPDG-1S-4 - Poresku prijavu za akontativno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
Vaše sugestije očekujemo na office@aktivasistem.com


13.03.2015.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za februar 2015.
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi potrošačkih cena su...>>


11.03.2015.
Postavili smo besplatan obrazac dinarskog blagajničkog maksimuma u menjačnicama
Obaveštavamo članove "URIPS"-a
Novi Sad da smo na stranici Obrasci besplatno postavili izmenjeni besplatni obrazac obračuna dinarskog blagajničkog maksimuma u menjačnicama.
Vaše sugestije očekujemo na office@aktivasistem.com        s t r a n a        
  sledeća      16     15     14     13     12     11     10     9     8     7  prethodna Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal