Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Knjigovodstvena agencija Aktiva sistem

Dobrodošli na sajt računovodstvene agencije AKTIVA sistem.
Iza nas su dve decenije agencijskog rada na poslovima osnivanja preduzeća i radnji, računovodstva i poreskog savetovanja u vremenima koja su bila, najblaže rečeno, dinamična. Danas smo kolektiv koji angažuje oko 15 saradnika i pruža kontinuirano usluge za oko 100 klijenata. Naš pristup klijentima obeležen je prvenstveno korektnošću, a usluga ažurnošću i profesionalnošću, po čemu smo prepoznatljivi i kod naših klijenata i kod državnih organa sa kojima sarađujemo.

Knjigovodstveni program

22.05.2015.
Pretraga izveštaja za 2014. godinu
Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od danas aktivna „Pretraga izveštaja za 2014. godinu“, u odeljku „Finansijski izveštaji“. Pretraga se vrši upitom po matičnom broju (JMB), poreskom identifikacionom broju...>>


22.05.2015.
Saopštenja Narodne banke Srbije
Narodna banka Srbije Narodna banka Srbije objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici novo saopštenje čiji integralni tekst možete da pronađete ovde...>>


22.05.2015.
Objavljen je novi broj Službenog glasnika RS
Službeni glasnik RS Objavljen je "Službeni glasnik RS", broj 44 od 20. maja 2015. godine.
Izvod iz sadržaja, za koji smatramo da može biti od značaja za privredu, možete pronaći ovde...>>


21.05.2015.
Obaveze poslodavca po osnovu zakona o zaštiti uzbunjivača
Knjigovodstvena agencija Zakon o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014), stupio je na snagu 4. decembra 2014. godine, počinje da se primenjuje od 5. juna 2015. godine, uređuje uzbunjivanje, postupak uzbunjivanja, prava uzbunjivača, obaveze državnih i drugih organa i organizacija...>>


20.05.2015.
Poreski aspekt likvidacije
Knjigovodstvena agencija Likvidacija društva počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije, član 526. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 ... 5/2015)....>>


20.05.2015.
Preduzetnici se ne rađaju, već stvaraju
Akter logo Ministar privrede Srbije Željko Sertić izjavio je 19.05.2015. godine, da se planira uvođenje preduzetništva kao predmeta u srednje škole i istakao da će država maksimalno među mladima podržati razvoj preduzetništva...>>


19.05.2015.
Novi bilten Ministarstva finasija sa mišljenjima, broj 4/2015
Ministarstvo finansija Obaveštavamo da smo na stranici
Poslovni savetnik, priručnik objavili Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, sadrži sledeća poglavlja: Javni prihodi, Porezi, Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog duga...>>


19.05.2015.
AKTIVA sistem od 1. juna ima novo radno vreme
Knjigovodstvena agencija AKTIVA sistem će od 1. juna 2015. godine rad sa klijentima organizovati u vremenu od 09.00 do 12.00 i 13.00 do 16.00 časova. U vremenu od 12.00 do 13.00 časova koristićemo pauzu...>>


18.05.2015.
Naredni URIPS-ov okrugli sto, sreda, 20. maj u 15.15 časova
URIPS U organizaciji Udruženja računovođa i poreskih savetnika "URIPS" svakog meseca se u dva navrata održava okrugli sto, sastanak, druženje, edukacija, mini seminar, sa tematikom iz područja računovodstva i poslovnih finansija...>>


15.05.2015.
Objavljena su tri pravilnika iz oblasti poreza na dobit pravnih lica
Knjigovodstvena agencija Ministar finansija doneo je nekoliko podzakonskih akata iz oblasti poreza na dobit koji su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 41/2015 od 8. maja 2015. godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja...>>


15.05.2015.
Utvrđena je nova referentna kamatna stopa
Narodna banka Srbije Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je na sednici održanoj 11. maja 2015. godine, odluku da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona trenutno iznosi 6,5 odsto...>>


14.05.2014.
Pregled statusa zahteva za isplatu bolovanja
Republički fond za zdravstveno osiguranje Republički fond za zdravstveno osiguranje je omogućio proveru statusa podnetih zahteva za isplatu bolovanja preko svog sajta...>>


14.05.2014.
Zamena zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja
Republički fond za zdravstveno osiguranje Republički fond za zdravstveno osiguranje započeo je zamenu zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja (KZO) i do sada je u okviru Pilot projekta u Valjevu izvršena zamena za više od dve hiljade osiguranih lica...>>


13.05.2015.
Efekat stada
Knjigovodstvena agencija Ovo što sledi izvrsna je simbolična priča o načinu na koji ‘norme’ postaju prihvaćene bez pitanja, pa čak i bez znanja o tome odakle potiču...>>


12.05.2015.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za april 2015.
Republički zavod za statistiku Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi potrošačkih cena su...>>


07.05.2015.
Predaja M- 4 do kraja maja
Republički fond za PIO M-4 prijave za 2014. godinu, primaće se i tokom maja meseca. Ove godine prijave se predaju uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4 koji se može odštampati sa sajta Fonda PIO ili preuzeti na šalterima matične evidencije u najbližoj filijali Fonda...>>


05.05.2015.
Poseban informacioni sistem
Registra finansijskih izveštaja ponovo u funkciji

Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od 30. aprila 2015. godine, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije za sastavljanje i dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja...>>        s t r a n a        
  sledeća      18     17     16     15     14     13     12     11     10  prethodna Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal