Poslovni savetnik, aktuelnosti

aktivasistem_160x100.gifUslovi korišćenja              Pridružite nam se na  facebook.png


 

O menadžerima
na šaljiv način

(postavljeno 22. aprila 2014. godine)
Putnik u balonu izgubio je orijentaciju, spustio je balon niže i ugledao jednu ženu na tlu. Spustio se još niže i upitao je:
- Oprostite, možete li mi pomoći? Obećao sam prijatelju da ću se naći sa njim, ali ne znam gde se nalazim.
Žena mu odgovara:
- Nalazite se u balonu, otprilike 10m iznad zemlje, 49 stepeni 28 minuta i 11 sekundi širine, te 8 stepeni 28 minuta i 58 sekundi dužine.
- Vi ste sigurno inžinjer - kaže čovek u balonu.
- Jesam - potvrdi žena. Ali kako znate?
- Pa, sve što ste mi rekli je tehnički korektno, ali ja nemam pojma šta bih uradio sa tim informacijama, a činjenica je da još uvek ne znam gde sam. Otvoreno govoreći, niste mi bili od prevelike pomoći, samo ste mi produžili putovanje...
Žena mu na to odgovori:
- Vi sigurno radite u menadžmentu?!
- Da - odgovara čovek iz balona. Ali kako znate?
- Tja - odgovori mu žena... Niti znate gde ste, niti kuda idete. Dospeli ste na visoku poziciju pre svega pomoću velikog naduvavanja. Dali ste obećanje prijatelju, a nemate pojma kako ćete ga održati, a očekujete od ljudi ispod vas da reše vaš problem. Činjenica je da ste sada u istoj izgubljenoj poziciji kao i pre našeg susreta, ali sada nekako ispadne kao da sam ja kriva za to!
Integralni tekst 
preuzet sa sajta opusteno.rs
 

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Aktuelnosti objavljene prošle sedmice
 
 

Rok za podnošenje PP PDV
prijave za obveznike za koje
je poreski period kalendarsko
tromesečje je 22. april 2014.

(postavljeno 17. aprila 2014. godine)
Prema članu 50. Zakona o PDV, obveznik za koga je poreski period kalendarsko tromesečje podnosi poresku prijavu na Obrascu PP PDV nadležnom poreskom organu u roku od 20 dana po isteku poreskog perioda, tačnije po isteku kalendarskog tromesečja.
Kako je za navedene obveznike poreski period istekao 31. marta 2014. godine, rok za podnošenje PDV prijave je 20. april 2014. godine.
Međutim, s obzirom na to da rok za podnošenje prijave 20. april 2014. godine pada u nedelju, rok za podnošenje PDV prijave se pomera za prvi naredni radni dan.
Uzimajući u obzir da se u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji praznuju neradno, između ostalog, i vaskršnji praznici kao verski praznici, i to počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa koji pada u ponedeljak 21. aprila 2014. godine, proizilazi da je rok za podnošenje PP PDV prijave za obveznike za koje je poreski period kalendarsko tromesečje - 22. april 2014. godine.
Integralni tekst 
preuzet sa sajta praksa.rs
 

Objavljen je
"Službeni glasnik RS", broj 41/2014

(postavljeno 17. aprila 2014. godine)
U "Službenom glasniku RS", broj 41 od 16. aprila 2014. godine,
između ostalog, objavljeno je:
• U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu

Pročitajte integralni tekst
sadržaja na sajtu "Službenog glasnika RS"
O sadržajima ostalih brojeva "Službenih glasnika RS"
saznajte više na stanici Poslovni savetnik, priručnik

 

Aktuelne stope
zatezne kamate

(postavljeno 17. aprila 2014)
U skladu sa Zakonom o zateznoj kamati („Službeni glasnik RS“, broj 119/2012) koji je stupio na snagu 25. decembra 2012, Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje stope zatezne kamate za dinar i valute predviđene propisom kojim se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu:
==================================================================
Šifra     Naziv                   Oznaka    Stope zatezne kamate        Datum             Važi
valute   zemlje                   valute    u % na godišnjem nivou   objavljivanja           od
==================================================================
941 Republika Srbija         RSD                 19,25                    24.12.2012.     25.12.2012.
                                                                  19,50                    17.01.2013.     18.01.2013.
                                                                  19,75                    05.02.2013.     06.02.2013.
                                                                  19,25                    14.05.2013.     15.05.2013.
                                                                  19,00                    06.06.2013.     07.06.2013.
                                                                  18,50                    18.10.2013.     19.10.2013.
                                                                  18,00                    07.11.2013.     08.11.2013.
                                                                  17,50                    17.12.2013.     18.12.2013.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
978 EMU                            EUR                   8,75                    24.12.2012.     25.12.2012.
                                                                   8,50                    07.05.2013.     08.05.2013.  
                                                                   8,25                    12.11.2013.     13.11.2013.  
==================================================================
Podaci za gornju tabelu preuzeti sa stranice Stope zatezne kamate na sajtu NBS gde se može pristupiti i arhivi stopa kao i tekstu Zakona.
Stopa zatezne kamate za dug koji glasi na dinare, prema Zakonu o zateznoj kamati („Službeni glasnik RS“, broj 119/2012) koji je stupio na snagu 25. decembra 2012, utvrđuje se na godišnjem nivou i jednaka je referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 8 procentnih poena. Kako je trenutno važeća referentna kamatna stopa NBS 9,50% (utvrđena 17.12.2013. godine), stopa zatezne kamate od 18.12.2013. godine za dug koji glasi na dinare iznosi: 9,50% + 8% = 17,50%. Ova kamatna stopa se primenjuje do utvrđivanja nove referentne kamatne stope NBS, odnosno nove stope zatezne kamate
.
Podatke o kretanju zatezne kamate
pronađite na stranici Poslovni savetnik, priručnik

 

Referentna, eskontna i zakonska 
zatezna kamatna stopa za
neplacene obaveze po osnovu
javnih prihoda zadržane na istom nivou 
(postavljeno 17. aprila 2014. godine)
Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na današnjoj sednici odlučio da referentnu kamatnu stopu zadrži na nepromenjenom nivou od 9,5 odsto.
Izvršni odbor je konstatovao da se međugodišnja stopa inflacije kreće oko donje granice cilja, kao i da su inflatorni pritisci znatno smanjeni, a inflaciona očekivanja stabilna.
Donoseći odluku da referentnu kamatnu stopu zadrži na sadašnjem nivou, Izvršni odbor je imao u vidu nestabilnosti na međunarodnim finansijskim tržištima i jačanje neizvesnosti po osnovu aktuelnih geopolitičkih tenzija. To se na Srbiju može odraziti kroz manji priliv kapitala i rast cena na svetskim robnim tržištima, pre svega kod energenata i primarnih poljoprivrednih proizvoda. Pored toga, takva negativna kretanja mogu usloviti i manji ekonomski rast u zemljama Evropske inije, što bi smanjilo tražnju za našim izvoznim proizvodima, upozorio je Izvršni odbor.
Stabilizaciji inflacije na niskom nivou i očuvanju cenovne i finansijske stabilnosti na srednji rok doprineće očekivano ubrzanje sprovođenja fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi, koje će istovremeno smanjiti i izloženost domaće ekonomije pomenutim spoljnim rizicima. Očekujemo da će najavljene mere fiskalne politike otvoriti prostor za ublažavanje monetarne politike, što će se pozitivno odraziti na održivost ekonomskog rasta, ocenio je Izvršni odbor.
Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 8. maja.
Referentna kamatna stopa po periodima:
   14.12.2012.  -   16.01.2013.  -    11,25%,
   17.01.2013.  -   04.02.2013.  -    11,50%,
   05.02.2013.  -   13.05.2013.  -    11,75%,
   14.05.2013.  -   05.06.2013.  -    11,25%,
   06.06.2013.  -   17.10.2013.  -    11,00%,
   18.10.2013.  -   07.11.2013.  -    10,50%,
   07.11.2013.  -   16.12.2013.  -    10,00%,
   17.12.2013.  -   do daljnjeg .  -     9,50%.
Eskontna kamatna stopa iznosi 100% referentne kamatne stope NBS, tako da su gornji podaci o kretanju referentne kamatne stope ujedno i podaci o kretanju eskontne kamatne stope. Referentna i eskontna kamatna stopa izjednačene su od 12.5.2010. godine, izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS ("Službeni glasnik RS", broj 31/10).
Zatezna kamata za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda, utvrdena shodno članu 75. ZPPPA, jednaka je godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 10 procentnih poena, pa po periodima iznosi:
   14.12.2012.  -   16.01.2013.  -    21,25%,
   17.01.2013.  -   04.02.2013.  -    21,50%,
   05.02.2013.  -   13.05.2013.  -    21,75%,
   14.05.2013.  -   05.06.2013.  -    21,25%,
   06.06.2013.  -   17.10.2013.  -    21,00%,
   18.10.2013.  -   07.11.2013.  -    20,50%,
   08.11.2013.  -   17.12.2013.  -    20,00%,
   18.12.2013.  -   do daljnjeg.   -    19,50%.
Komforni metod obračuna kamate primenjivao se do 31. decembra 2012. godine, a od 1. januara 2013. godine, prilikom obračuna kamate primenjuje se metod prostog interesnog računa od sto, saglasno odredbi člana 40. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 93/12).
Pročitajte i integralni tekst saopštenja NBS
Pregled kretanja stopa u ranijim periodima
pronađite na stranici Poslovni savetnik, priručnik

 

Saopštenja
Narodne banke Srbije

(postavljeno 14. aprila, poslednji put modifikovano 17. aprila 2014. godine)
17.04.2014. - Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 9,5 odsto
15.04.2014. - Konkurs za dodelu novinarske nagrade „Tanja Stanković Boškov“
11.04.2014. - Standard & Poor’s potvrdio kreditni rejting Srbije
Prateći istaknute linkove,
pročitajte integralne tekstove
saopštenja na sajtu NBS

 

Praznovanje
predstojećih Vaskršnjih praznika

(postavljeno 14. aprila, repozicionirano 15. aprila 2014. godine)
Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 43/01, 101/07 i 92/11) neradno se praznuju Vaskršnji praznici počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa  (član 3. Zakona). Katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica imaju pravo da ne rade u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru (član 4. Zakona).
Vaskršnji praznici su od Velikog petka, ove godine 18. aprila, pa do zaključno sa drugim danom Vaskrsa, ponedeljak, 21. aprila 2014. godine, i neradni su za sve državne i druge organe, privredna društva i druge oblike organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga. 
Uskršnji praznici, za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih zajednica, su od Velikog petka, ove godine 18. aprila, pa do zaključno sa drugim danom Uskrsa, ponedeljak, 21. aprila 2014. godine. Katolici i pripadnici drugih hrišćanskih zajednica, kojima je po rasporedu rada neki od navedenih dana, imaju pravo da ne rade.

Ukoliko imate potrebu da radite, obavezno istaknite radno vreme za taj dan, npr. "U xxxxxx, xx.xx.201x. godine, prodavnica radi od 08.00 do 17.00 časova." Tako ćete se zaštititi od interpretacije nadležnih inspektora, i eventualne novčane kazne koja bi usledila po njihovoj prijavi za prekršaj, po kojima se radom na dan državnog praznika koji je zakonom utvrđen kao neradni, ne pridržavate (vašeg) istaknutog radnog vremena jer nijime nije predviđen rad na dan državnog praznika.
Zaposlenima, kojima je po rasporedu rada radni dan neki od dana državnog praznika, ako ne rade pripada naknada zarade, a ako rade pripada zarada i uvećanje zarade za rad na državni praznik.
 
Pronađite tekst pod naslovom Državni i drugi praznici u
Republici Srbiji
na stranici Poslovni savetnik, priručnik
Pronađite obrazac Izjava zaposlenog o
verskim praznicima
na stranici Obrasci besplatno
Integralni tekst Zakona o državnim i drugim praznicima
u Republici Srbiji
pronađite
na stranici Propisi besplatno
 

Dan sećanja na žrtve u
Drugom svetskom ratu,
22. april 2014.

(postavljeno 15. aprila 2014. godine)
Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 43/01, 101/07 i 92/11), Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu radno će se praznovati 22. aprila 2014. godine.
Pronađite tekst pod naslovom
Državni i drugi praznici u  Republici Srbiji
na stranici Poslovni savetnik, priručnik
Pronađite obrazac Izjava zaposlenog o
verskim praznicima na stranici Obrasci besplatno
Integralni tekst Zakona o državnim i drugim praznicima
u Republici Srbiji pronađite
na stranici Propisi besplatno
 

URIPS-ov okrugli sto,
Sreda, 16.04. u 15.00 časova

(postavljeno 14. aprila 2014. godine)
U organizaciji Udruženja računovođa i poreskih savetnika "URIPS" svake srede u 15.00 časova održava se okrugli sto, sastanak, druženje, edukacija, mini seminar, sa tematikom iz područja računovodstva i finansija.
Okrugli sto je namenjen: članovima URIPS-a. 
Cilj okruglog stola: kontinuirana edukacija članova kroz odgovore na pitanja: šta ima novo, šta je aktuelno, o čemu piše stručna literatura, koja su nova zapažanja i nova događanja u struci i oko struke.
Vreme održavanja: svaka sreda od 15.00 časova, trajanje do 120 minuta.
Mesto održavnja: prostorije Agencije "AKTIVA sistem" u Novom Sadu, Pavla Papa broj 14.
Termin predstojećeg okruglog stola: sreda, 16. april 2014. godine u 15.00 časova.
Uvodna izlaganja na predstojećem okruglom stolu biće pripremljena za sledeće teme:
• Informacija o objavljenim novim propisima u Sl.glasniku;
• Informacija o novim brojevima stručnih časopisa i njihovim sadržajima;
• Osvrti na temu objavljenih pitanja, odgovora i mišljenja nadležnih organa objavljenih u poslednjem PS 8;
• Uzimanja iz imovine društva, sa osvrtom na Zakon o stečaju i likvidaciji;
• Povraćaj doprinosa zaposlenog i prestanak plaćanja istih;
• Zastara poreskog postupka, sa refleksijom na krivično delo i krivičnu odgovornost, prekršaj i prekršajnu odgovornost i privredne prestupe;
• Uplata depozita u stranoj valuti i raspolaganje tim sredstvima sa osvrtom na pravna i fizička lica, osnov datih depozita, razlika između depozita i avansa;
• Donacije, propisi;
• Obračunska plaćanja, sa osvrtom na šifru 3;
• Rokovi podnošenja prijava za promenu akontacija poreza na dobit;
• Isplata dobiti, sastavljanje bilansa;
• PDV - sastavljanje, obračun i plaćanje.
Obradio: Jovan Šukara

 

Od ponedeljka, 14. aprila,
izmenjeno radno vreme
Agencije "AKTIVA sistem"

(postavljeno 5. aprila, modifikovano 11. aprila, repozicionirano 14. aprila 2014. godine)
Od ponedeljka, 14. aprila 2014. godine, radno vreme Agencije "AKTIVA sistem" izgledaće ovako:

 
 

ponedeljak - petak

redovan rad

8.00 - 15.00

 

dežurstvo

7.00 - 8.00

 i

15.00 - 19.00

subotom, nedeljom i državnim praznikom ne radimo

U vreme redovnog rada, radnim danima - od ponedeljka do petka, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova, Agencija radi punim kapacitetom, u Agenciji su svi referenti - svi stručni kadrovi, rade se svi poslovi sa svim klijentima.
U vreme dežurstva, radnim danom sat vremena pre početka redovnog rada Agencije, kao i u vremenu od 15.00 pa do 19.00 časova, u Agenciji se nalazi samo dežurna osoba i prvenstveno se obavljaju poslovi tipa dostavljanja ili preuzimanja dokumentacije sa obrade, predaja informacija i slično.
Subotom, nedeljom i državnim praznikom Agencija ne radi.

Obradio: Jovan Šukara
 

Objavljen je
"Službeni glasnik RS", broj 40/2014

(postavljeno 14. aprila 2014. godine)
U "Službenom glasniku RS", broj 40 od 11. aprila 2014. godine,
između ostalog, objavljeno je:
• INDEKSI potrošačkih cena za mart 2014. godine

Pročitajte integralni tekst
sadržaja na sajtu "Službenog glasnika RS"
O sadržajima ostalih brojeva "Službenih glasnika RS"
saznajte više na stanici Poslovni savetnik, priručnik

 

Rok za Obrazac PPDG-5
najkasnije do 15. maja 2014.

(postavljeno 12. marta, repozicionirano 14. aprila 2014. godine)
Godišnji porez na dohodak građana za 2013. godinu plaćaju fizička lica koja su ostvarila dohodak veći od 2.185.488 dinara – Rok za podnošenje poreske prijave na Obrascu PPDG-5 najkasnije do 15. maja 2014. godine.
Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87. - 89. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 50/2011, 91/2011 - odluka US, 93/2012, 114/2012 - odluka US, 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013 , dalje: Zakon).
Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana ("Službeni glasnik RS", br. 7/2004, 19/2007, 20/2010 i 23/2010 - ispr., 8/2011, 74/2013, 24/2014 i 27/2014 – ispr., dalje: Pravilnik) propisan je obrazac poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana Obrazac - PPDG-5.
Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica – rezidenti (za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi) i nerezidenti (za dohodak ostavaren na teritoriji Republike) koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
Prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2013. godini iznosi 728.496,00 dinara ("Službeni glasnik RS", broj 6/2014), tako da godišnji porez na dohodak građana za 2013. godinu plaćaju fizička lica koja su u 2013. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 2.185.488,00 dinara.
Integralni tekst
preuzet sa sajta porezi.rs 
 . . .

 

 

Izbor iz tekstova svojevremeno objavljenih
na ovoj stranici rezervisanoj za aktuelnosti, 
sada možete pronaći na stranici
Poslovni savetnik, arhiva

 

Poslovni savetnik, aktuelnosti
Poslovni savetnik, arhiva
Poslovni savetnik, priručnik
Kako pokrenuti posao        
Propisi besplatno                
Obrasci besplatno    
Rokovnik obaveza              
Servisi, pretrage, linkovi   
Za opuštanje i nauk             
Agencijska literatura

  


 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  

 


 

 

Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.


Pronaći ćemo put  ili  ćemo ga stvoriti.    
Hannibal