Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji


20.02.2016.
Zamena zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama
Moja Firma Logo Zakonom o zdravstvenom osiguranju predviđeno je uvođenje novih elektronskih isprava – kartica zdravstvenog osiguranja. Kartice treba da zamene zdravstvene knjižice koje su sada u upotrebi, i to najkasnije do 31.12.2016. godine....>>


20.02.2016.
Kako se mogu ostvariti subvencije za novozaposlene
Informacioni centar za razvoj potiskog regiona U svakom poslovodstvu najveći trošak predstavljaju doprinosi i porezi na zaradu svakog zaposlenog. Zbog toga je država pokušala da olakša preduzetnicima i privrednicima i kao rezultat toga nastali su povraćaji određenog dela poreza i doprinosa...>>


19.02.2016.
Dostavljanja elektronskih finansijskih izveštaja za 2015. godinu
Agencija za privredne registre Povodom početka dostavljanja elektronskih finansijskih izveštaja za 2015. godinu, u Agenciji za privredne registre je održana konferencija za novinare na kojoj je Ružica Stamenković, Registrator Registra finansijskih izveštaja, upoznala predstavnike medija...>>


18.02.2016.
Javni pozivi NSZ
Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je, 17. februara 2016. godine, javne pozive/konkurse, u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada za 2016. godinu...>>


13.02.2016.
Referentna kamatna stopa smanjena na nivo od 4,25 odsto
Narodna banka Srbije Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da, na sednici održanoj 11.02.2016. godine, referentnu kamatnu stopu smanji za 0,25 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 4,25 odsto. Istovremeno, Izvršni odbor je na današnjoj sednici usvojio i izmenu Odluke...>>


10.02.2016.
15. i 16. februara neradno se praznuje Sretenje - Dan državnosti Srbije
Knjigovodstvena agencija Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 43/01, 101/07 i 92/11) dana 15. i 16. februara neradno se praznuje državni praznik Sretenje - Dan državnosti Srbije. Ukoliko imate potrebu da radite, obavezno istaknite...>>


08.02.2016.
Firmu treba da vode sposobniji ljudi od vlasnika, ako vlasnici nisu sposobni
Moja Firma Logo Kako je to moguće? Vlasnici biznisa, možda imaju splet okolnosti i sreću da doveslaju do većeg kapitala koji obezbeđuje kakvu-takvu sigurnost (recimo mirno more sledećih 6 meseci do godinu dana) ali pravi ljudi koji će za taj vremenski period...>>


08.02.2016.
Postavili smo modifikovani Obrazac PDP za 2015. godinu za članove URIPS-a

Knjigovodstvena agencija Na stranici Obrasci za završne račune pravnih lica i preduzetnika postavili smo besplatan Obrazac PDP, i njegove prateće obrasce, za članove URIPS-a. Ranije smo postavili i Obrazac PPDG-1S i njegove prateće obrasce za završne račune...>>


03.02.2016.
Mišljenje MF o poreskom tretmanu naknade za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe
Knjigovodstvena agencija Ministarstvo finansija Republike Srbije 28. januara 2016. godine dalo je službeno mišljenje broj 011-00-56/2016-04 godine u vezi sa poreskim tretmanom naknade za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe.>>


03.02.2016.
Postavili smo modifikovani Obrazac PPDG-1S za 2015. godinu za članove URIPS-a

Knjigovodstvena agencija Na stranici Obrasci za završne račune pravnih lica i preduzetnika postavili smo besplatan Obrazac PPDG-1S za članove URIPS-a. U toku je modifikovanje i postavljanje i drugih obrazaca za završne račune...>>


01.02.2016.
Posebni informacioni sistem Agencije za privredne registre dostupan korisnicima od 01.02.2016. godine
Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od 1. februara 2016. godine, u okviru dela Finansijski izveštaji, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa...>>


30.12.2016.
Novi bilten Ministarstva finansija sa mišljenjima, broj 12/2015

Ministarstvo finansija Obaveštavamo da smo na stranici Poslovni savetnik, priručnik objavili Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, koji sadrži sledeća poglavlja: Javni prihodi, Porezi, Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog...>>


30.01.2016.
Javni poziv za stručno osposobljavanje pripravnika
na teritoriji Grada Novog Sada u 2016. godini

Sredstva za realizaciju programa pripravnika obezbeđena su u budžetu Grada Novog Sada za 2016. godinu i namenjena su za finansiranje troškova zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima, u mesečnom iznosu od 38.000,00 dinara za stručno osposobljavanje pripravnika...>>


28.01.2016.
Uvid u podatke o doprinosima fizičkog lica kod CROSO
Knjigovodstvena agencija Počev od 15.01.2016. godine na Portalu Centralnog registra svako fizičko lice može vršiti uvid u podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima, kao i o eventualnim neusklađenostima. Fizičko lice može vršiti uvid isključivo u svoje podatke...>>


27.01.2016.
Obrasce za završni račun za 2015. za članove URIPS-a počećemo objavljivati 1. februara
Knjigovodstvena agencija U toku su modifikacije besplatnih obrazaca za završni račun za 2015. godinu za članove URIPS-a. Sa postavljanjem novih obrazaca započećemo 1. februara. Osim obrazaca za preduzetnike i mikro pravna lica, ove godine ćemo uraditi i kompletan (pun)...>>        s t r a n a        
  sledeća    31     30     29     28     27     26     25     24     23     22     21  prethodna Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal