Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji


02.03.2016.
Primer potvrde o rezidentnosti
Knjigovodstvena agencija Zbog potrebe dokumentovanja rezidentnosti u primeni člana 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a obzirom da veliki broj kolega nije video takvu potvrdu, primer možete videti preko ovog linka...>>


01.03.2016.
Propisan je uplatni račun za porez po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica od usluga
Porez po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica ne plaća se na jedinstveni uplatni račun, već je za svaku vrstu prihoda (kamate, dividende i dr.) propisan poseban račun. U skladu sa tim, za potrebe plaćanja poreza po odbitku na prihode nerezidentnih...>>


01.03.2016.
Startuju nove elektronske poreske prijave
Poreska uprava Republike Srbije Shodno zakonom utvrđenim rokovima, poreski obveznici od 1. marta 2016. godine isključivo elektronski podnose prijave poreza na premije neživotnog osiguranja, doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednih društava, samooporezivanje fizičkih lica, poreza...>>


01.03.2016.
Inspektori zaposlili 12.000 radnika
Za godinu i po dana primene izmenjenog Zakona o radu, inspektori rada uspeli su da u legalne tokove uvedu više od 12.000 radnika koji su radili "na crno". Ti radnici bili su bez odgovarajućeg ugovora o radu i plaćenog obaveznog socijalnog osiguranja...>>


01.03.2016.
Ko zaposli dva radnika, država mu vraća 75 odsto
Vlada Srbije donela je meru po kojoj će država malim preduzećima, ukoliko zaposle do dva radnika, na mesečnom nivou refundirati 75 odsto svih doprinosa koje daju. Te mere će za sada trajati dve godine, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka...>>


29.02.2016.
Nove registracione prijave za osnivanje
Agencija za privredne registre Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve korisnike da 1. marta 2016. godine počinje da se primenjuje novi Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija...>>


26.02.2016.
Dug za porez na pet godina
Večernje novosti Preduzeća sa poreskim dugovanjima do dva miliona dinara mogu da ih otplate na 60 meseci i otpisuje im se kamata.Firme koje za poreze i doprinose duguju do dva miliona dinara moći će svoje obaveze da otplate na rate u roku od čak pet godina, umesto dosadašnje dve...>>


26.02.2016.
Više od polovine obveznika dostavilo elektronske finansijske izveštaje APR
Agencija za privredne registre U posebnom informacionom sistemu Agencije za privredne registre (APR) trenutno se nalazi 133.496 elektronskih finansijskih izveštaja za 2015. godinu, od čega je zaključno sa 25. februarom Agenciji dostavljeno 79.888 elektronski potpisanih izveštaja...>>


25.02.2016.
Prosečna zarada za januar i sa njom povezane veličine
Knjigovodstvena agencija Republički zavod za statistiku objavio je na svojoj zvaničnoj internet stranici podatke o prosečnim zaradama za mesec januar 2016. godine. Time je izmenjena i najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje...>>


24.02.2016.
Javni konkurs preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke opreme
Informacioni centar za razvoj potiskog regiona Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme u iznosu od najmanje 500.000,00 dinara...>>


23.02.2016.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za januar 2016.
Republički zavod za statistiku Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi potrošačkih cena su...>>


20.02.2016.
Postavili smo Obrazac PPDG-2R za 2015. godinu

Knjigovodstvena agencija Na stranici Obrasci besplatno postavili smo besplatan Obrazac PPDG-2R sa ažuriranim veličinama za 2015. godinu. Podsećamo da je rok za predaju ove poreske prijave 15. maj i da se predaje isključivo elektronski...>>        s t r a n a        
  sledeća      32     31     30     29     28     27     26     25     24     23  prethodna Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal