Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Poslovni savetnik, aktuelnosti

Uslovi korišćenja              Pridružite nam se na  facebook.png


Great Winners Have Great Coaches.
Velike treniraju veliki.

                                       Don Yaeger


 

Saopštenja
Narodne banke Srbije

(postavljeno 19. decembra 2014. godine)
Narodna banka Srbije objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici novo saopštenje.
Pregled objavljenih
saopštenja pronađite
ovde >>

Službeni glasnik RS,
objavljen je novi broj

(postavljeno 19. decembra 2014. godine)
Objavljen je "Službeni glasnik RS", broj 139 od 19. decembra 2014. godine
Sadržaje od značaja
za privredu pronađite
ovde >>

Izmenjena uredba
o paušalu za advokate

(postavljeno 15. decembra 2014. godine)
U "Službenom glasniku RS" broj 135/2014 od 11. decembra 2014. godine objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, elementima i kriterijumima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti kojom se čini ustupak u paušalnom oporezivanju advokata.
Kompletan tekst
pronađite
ovde >>

Prljavom novcu
uvek ostane trag

(postavljeno 15. decembra 2014. godine)
Svaka vlast, ako ima političke volje, znanja i resursa, može relativno brzo i lako da otkrije kako se, na koji način i kome, prosleđuju velike pare mimo svih propisa, kaže forenzički računovođa Miroslava Milenović. Svakom dinaru se može ući u trag.
Kompletan tekst
pronađite
ovde >>

7 navika koje imate
ako ste mentalno jaka osoba

(postavljeno 14. decembra 2014. godine)
Mentalna snaga je osnova dugoročnog uspeha. Uspešni ljudi su izvrsni u odlaganju zadovoljstva, odolevaju izazovima i u stanju su da prevaziđu strah da bi uradili ono što je potrebno. Evo nekoliko saveta šta da uradite kako biste postali mentalno jači, a samim tim i uspešniji.
Kompletan tekst
pronađite
ovde >>

Deset znakova
da vam treba odmor

(postavljeno 13. decembra 2014. godine)
Kolumnisti "Huffington Post"-a napravili su spisak deset znakova koji ukazuju da trebate hitno usporiti i odmoriti od posla.
Kompletan tekst
pronađite
ovde >>

Obaveza preduzetnika da APR-u dostave
obaveštenje o vođenju poslovnih knjiga
po sistemu dvojnog knjigovodstva za 2014.

(postavljeno 12. decembra 2014. godine)
Kao i ranijih godina, preduzetnici imaju obavezu obaveštavanja APR o tome da su poslovne knjige za 2014. godinu vodili po sistemu dvojnog knjigovodstva, a ukoliko se na vreme ne prijave, neće biti u mogućnosti da sastave i dostave Registru finansijskih izveštaja u APR podatke i finansijske izveštaje za 2014. godinu primenom posebnog informacionog sistema.
Kompletan tekst
pronađite
ovde >>

Rođendan dinara
(postavljeno 12. decembra 2014. godine)
Dinar kao novčana jedinica uveden je 12. decembra 1873. godine. Time je otklonjen monetarni haos i upotreba više od 40 vrsta tuđeg metalnog novca – dukata, forinti, talira. „Srpski dinar” se prvi put pominje u arhivskim dokumentima s kraja 1214. godine.
Kompletan tekst
pronađite
ovde >>

Referentna kamatna stopa,
eskontna kamatna stopa i
stope zateznih kamata
ostaju nepromenjene

(postavljeno 12. decembra 2014. godine)
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 8 odsto.
Posledično, nepromenjena je ostala eskontna kamatne stope, stopa zakonske zatezne kamate i stopa zakonske zatezne kamate za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda.
Pregled važećih
stopa pronađite
ovde >>

RZS objavio indeks
potrošačkih cena za novembar 2014.

(postavljeno 12. decembra 2014. godine)
Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec.
Kompletan tekst
pronađite
ovde >>

Službeni list
Grada Novog Sada,
objavljen je novi broj

(postavljeno 12. decembra 2014. godine)
Objavljen je "Službeni list Grada Novog Sada", broj 64 od 29. novembra 2014. godine.
Sadržaje od značaja
za privredu pronađite
ovde >>

Naredni URIPS-ov okrugli sto,
sreda, 24. decembar u 15.15 časova

(postavljeno 12. decembra 2014. godine)
U organizaciji Udruženja računovođa i poreskih savetnika "URIPS" svakog meseca se u dva navrata održava okrugli sto, sastanak, druženje, edukacija, mini seminar, sa tematikom iz područja računovodstva i poslovnih finansija.
Više o okruglom
stolu pronađite
ovde >>


 
  aktivasistem_468x60.gif
 
 
Niže se nalaze aktuelnosti objavljene
od sredine septembra pa do prošle sedmice.

Još ranije objavljivane aktuelnosti nalaze
se na stranici Poslovni savetnik, arhiva

 
 
 
  aktivasistem_468x60.gif
 
 

Zdravstvene kartice
koštaće po 400 dinara

(postavljeno 6. decembra 2014. godine)
Trošak izdavanja zdravstvene kartice koji snosi osiguranik za sebe i članove svoje porodice, odnosno poslodavac za zaposlene i članove njihovih porodica, utvrđen je u visini od 400,00 dinara po jednoj zdravstvenoj kartici (Odluka o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice, "Službeni glasniuk RS", br. 131/14, stupa na snagu 11.12.2014). Razliku do punog iznosa troškova izdavanja kartice snosi Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Obaveštenje o ličnoj zaradi
podnosi se PU do 15. decembra

(postavljeno 3. decembra 2014. godine,
modifikovano 5. decembra 2014. godine)

Preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod od samostalne delatnosti može da se opredeli za isplatu lične zarade, o čemu je dužan u pisanom obliku dostaviti obaveštenje nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine.
Kompletan članak i obrazac
obaveštenja pronađite
ovde >>

Ugovor o zakupu
motornog vozila,
obrasci besplatno

(postavljeno 1. decembra 2014. godine)
Na stranici našeg sajta
Obrasci besplatno, postavili smo modifikovani obrazac Ugovora o zakupu motornog vozila koji je otvoren za izmene i dopune te se može prilagoditti i za zakup drugih pokretnih stvari.
Za direktan
pristup kliknite
ovde >>

Integralni tekstovi
novih pravilnika
o prijemu i obradi
finansijskih izveštaja
i o Statističkom izveštaju
(postavljeno 27. novembra 2014. godine)
1) Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja objavljen je u "Sl. glasniku RS", broj 127/14, od 21.11.2014, a stupa na snagu 01.01.2015. godine.
2) Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike objavljen je "Sl. glasniku RS", broj 127/14, od 21.11, stupa na snagu 29.11.2014, a primenjuje se počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu.
Tekst kompletnog
članka pronađite
ovde >>

Zaplenjeno 9,44 tona
rezanog duvana,
198 krivičnih prijava

(postavljeno 27. novembra 2014. godine)
Poreska uprava je, u saradnji sa drugim državnim organima, od početka godine do 21. Novembra zaplenila 9,44 tona rezanog duvana, zbog čega je podneto 198 krivičnih prijava, protiv 110 osoba i 11 preduzetnika, izjavio je Tanjugu vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Marko Marinković.
Kompletan tekst
pronađite
ovde >>

Kontrola tokova
novca u "Farmakomu"

(postavljeno 25. novembra 2014. godine)
Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Marko Marinković kaže za RTS da kontrola kompanije "Farmakom MB" vlasnika Miroslava Bogićevića i svih povezanih firmi i dalje traje. Taj posao će biti gotov za nekoliko nedelja, dodaje Marinković.
Kompletan tekst
pronađite
ovde >>

Krivična prijava za
utaju 141 miliona dinara

(postavljeno 25. novembra 2014. godine)
PU u Pirotu je Osnovnom tužilaštvu u Pirotu podnela krivičnu prijavu protiv direktora kompanije "Prvi maj" AD Zorana Živkovića u kojoj se, kao odgovorno lice u ovoj kompaniji, tereti za utaju 141 miliona dinara poreza.
Kompletan tekst
pronađite
ovde >>

Prosečna zarada za oktobar
i sa njom povezane veličine

(postavljeno 25. novembra 2014. godine)
Republički zavod za statistiku objavio je na svojoj zvaničnoj internet stranici podatke o prosečnim zaradama za mesec oktobar 2014. godine.
Time je izmenjena i najviša mesečna osnovica za plaćanje obaveznih socijalnih doprinosa.
Tekst objave RZS i sa njom
povezane veličine pronađite
ovde >>

Javna rasprava o
Nacrtu zakona o privremenom
ograničenju prava obavljanja
privrednih i drugih delatnosti

(postavljeno 25. novembra 2014. godine)
Ministarstvo privrede, APR i PKS, u saradnji sa RPK Novi Sad i PK Niš, pozivaju zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o privremenom ograničenju prava obavljanja privrednih i drugih delatnosti.
Kompletan tekst
pronađite
ovde >>

MF objavilo Bilten - službena objašnjenja
i stručna mišljenja za primenu finansijskih
propisa, broj 10, oktobar 2014.

(postavljeno 24. novembra 2014. godine)
Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, sadrži sledeća poglavlja: Javni prihodi, Porezi, Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog duga, Finansijski sistem i Podsetnik.
Pročitajte integralni tekst naslovljenog Biltena
Tekstove ostalih brojeva Biltena pronađite 
na stranici Poslovni savetnik , priručnik

Podnošenje zahteva
za paušalno oporezivanje
(postavljeno 24. novembra 2014. godine)
Preduzetnici knjigaši koji žele u 2015. godini biti paušalci, podnose zahtev za paušalno oporezivanje najkasnije do 30. novembra 2014. godine.
Tekst kompletnog
članka pronađite
ovde >>

Redovni godišnji
Agencijski seminar,
sreda, 26. novembar u 15.15
(postavljeno 24. novembra 2014. godine)
Redovni godišnji Agencijski seminar održaćemo u sredu, 26. novembra 2014. godine u 15.15 časova.
Aktuelne teme vezane za pripreme za završni račun, sa posebnim osvrtom na razlike u odnosu na prošlu godinu, biće predmet ovog seminara.
Planiramo da seminar traje do 90 minuta.
Pozivamo sve klijente da prisustvuju seminaru.

Novembarski
probni završni račun

(postavljeno 21. novembra 2014. godine)
Raditi probne završne račune tokom godine je preporučljivo - uraditi probni završni račun sa mesecom novembrom, moglo bi se reći da je obavezno. Potrebno je sa što većom tačnošću proceniti poslovni rezultat firme, dobit ili gubitak, te u preostalih mesec dana preduzeti potrebne radnje kako bi dobijeni rezultat odgovarao poslovnim interesima preduzetnika.
Tekst kompletnog
članka pronađite
ovde >>

Sloboda,
Skot Pek

(postavljeno 17. novembra 2014. godine)
Najteže je biti slobodan.
Iako većina ljudi govori da žele slobodu, nisu spremni da je prihvate.
Sloboda donosi pitanje: "A šta sada? Kuda sada?" I primorava nas da sami donesemo izbor. Kako je to Erih From rekao: "U pokušaju da izbegnu odgovornost, milioni ljudi svakodnevno pokušavaju da pobegnu od slobode". (Skot Pek)
Za više naslova
pratite ovaj
link >>

Poreznici love
nelegalan softver
pomoću - nelegalnog softvera

(postavljeno 17. novembra 2014. godine)
Poreska uprava Srbije na nelegalan način koristi softver kako bi "lovila" one koji koriste nelegalan softver na svojim računarima, piše "Blic".
Sa sajta Poreske uprave može da se skine aplikacija pomoću koje je moguće napraviti spisak svih programa koji se nalaze u kompjuteru, ali je problem što u uslovima korišćenja te aplikacije stoji da je vladinim institucijama zabranjeno da je koriste.
Kompletan tekst
pronađite
ovde >>

Nema više
najave poreske kontrole

(postavljeno 17. novembra 2014. godine)
Poreska uprava će uraditi sve da se broj firmi koje izbegavaju plaćanje poreza svede na najmanji mogući broj, kaže vd direktora Poreske uprave Marko Marinković.
"Ranije dešavalo da poreska policija unapred najavljuje da će doći u kontrolu, ali toga više neće biti", izričit je Marinković.
Kompletan tekst
pronađite
ovde >>

Obavezno usaglašavanje
potraživanja i obaveza

(postavljeno 17. novembra 2014. godine)
Pravna lica i preduzetnici dužni su da pre sastavljanja finansijskih izveštaja, usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom. Poverilac je dužan da, pre sastavljanja finansijskih izveštaja, dostavi dužniku spisak neplaćenih obaveza.
Uobičajeno je da se usaglašavanje vrši razmenom spiska potraživanja i obaveza na obrascu IOS (Izvod otvorenih stavki) sa 31. oktobrom tekuće godine.
Tekst kompletnog
članka i obrazac
IOS pronađite
ovde >>

Leže pare u Fondu,
niko ih ne uzima

(postavljeno 13. novembra 2014. godine)
Fond za razvoj odobrio je u ovoj godini svega 230 miliona dinara kredita, od ukupno namenjenih šest milijardi dinara za te svrhe.
Zbog toga državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović najavljuje jednostavnije uslove za dodelu kredita iz Fonda za razvoj. Ti uslovi bi se, prema njegovim rečima, primenjivali od 1. januara 2015.
Kompletan tekst pronađite ovde >>

Moguća krađa podataka
iz Poreske uprave

(postavljeno 7. novembra 2014. godine)
Prema zakonu, rekao je Marinković, spisi sa oznakom "Strogo poverljivo" ili "Državna tajna" ne smeju da se iznose iz Poreske uprave, a ni pristup takvim podacima ne mogu da imaju osobe bez posebnog odobrenja, jer se to, u suprotnom, smatra krivičnim delom. "Zaključili smo da je bilo neovlašćenog pristupa računarima i osnovano sumnjamo da je izvršeno krivično delo protiv države davanje podataka drugim licima", rekao je Marinković.
Kompletan tekst pronađite ovde >>

Najbogatiji ljudi u Srbiji
bave se sivom ekonomijom

(postavljeno 6. novembra 2014. godine)
Sivom ekonomijom se u Srbiji bave najbogatiji ljudi i kada bi država krenula u odlučnu borbu godišnje bi mogle da se naplate tri milijarde evra.
To je ocenio ekonomista Dragan Radović, koji konstatuje da novca za budžet ima na svakom koraku, samo ga treba naplatiti.
Kompletan tekst pronađite ovde >>

Na šest novoosnovanih
dođe deset ugašenih firmi

(postavljeno 6. novembra 2014. godine)
Problemi u poslovanju malih i srednjih privrednih društva i preduzetnika doprineli su tome da je ove godine na šest osnovanih preduzeća, deset ugašeno.
Ti problemi su - nelikvidnost, 300 parafiskalnih nameta na republičkom i lokalnom nivou, siva ekonomija koja prelazi 30 odsto, kao i određen stepen diskriminacije kod postupaka javnih nabavki, kazala je direktorka PKS Nermina Ljubović.
Kompletan tekst pronađite ovde >>


Neradno praznovanje 11. novembra,
Dana primirja u prvom svetskom ratu

(postavljeno 5. novembra 2014. godine)
Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 43/01,101/07 i 91/11) dana 11. novembra praznuje se i neradno obeležava Dan primirja u prvom svetskom ratu.
Pronađite tekst pod naslovom Državni i drugi praznici u
Republici Srbiji
na stranici Poslovni savetnik, priručnik
Pronađite obrazac Izjava zaposlenog o
verskim praznicima
na stranici Obrasci besplatno
Integralni tekst Zakona o državnim i drugim praznicima
u Republici Srbiji
pronađite
na stranici Propisi besplatno . . .
 

Obaveza isticanja
jedinične cene za
pojedine vrste proizvoda
po novom Pravilniku,
od 4. novembra

(postavljeno 4. novembra 2014. godine)
Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda
("Službeni glasnik RS", broj 116 od 27. oktobra 2014. godine, stupio na snagu 4. novembra 2014. godine):
Za proizvode iste vrste na jednom prodajnom mestu jedinična cena je iskazana u jednakim jedinicama mere.
Kompletan tekst pronađite ovde >>


Hrvatska:
Kad na FB
objaviš da pečeš kolače

(postavljeno 3. novembra 2014. godine)
Jasni Bačić su na vrata porodičnog doma pokucala četiri inspektora, nakon što je na Fejsbuku objavila da će peći kolače za prodaju, pišu regionalni mediji.
Pretresali su joj dom tražeći mašine za proizvodnju kolača. Jasna Bačić je, naime, nedavno na svojoj stranici na Fejsbuku objavila da će peći kolače za prodaju a navela je vrste i cene. Sprema se da započen posao, ali nije stigla ni da zagreje rernu, a inspektori su joj zakucali na vrata.
"Cirkus oko pretresa kuće trajao je sat vremena. Inspektori nisu bili agresivni, ali čim su ušli u kuću, moja deca su od straha počela da plaču. Naravno da nisu ništa našli, a kamoli mašine za pečenje kolača. Imam običnu pećnicu u šporetu, a i ona je pokvarena" , tvrdi Jasna Bačić.
"Objavila sam to na 'fejsu' jer uskoro nameravam da otvorim radnju pa sam potencijalne kupce htela da obavestim o vrstama kolača i cenama. Inspektori su to pročitali na 'fejsu' i od toga napravili predstavu" kaže ona.

Izvor: 24sata.hr, b92.net
Obradio: Jovan Šukara

26.000 firmi
bez ijednog zaposlenog

(postavljeno 21. oktobra 2014. godine)
"Ovde se ne radi ni o kakvim fantonskim kompanijama, već o legalnom modelu da se posluje, funkcioniše i obavlja privredna delatnost. Te firme se bave privrednom delatnošću u kojoj nije neophodan uslov da određeno lice postoji i uglavnom su to uslužne oblasti", naglasio je Obradović.
Kompletan tekst pronađite ovde >>


Isticanje
Obaveštenja
o načinu i mestu
prijema reklamacija

(postavljeno 30. oktobra 2014. godine)
Stavom 2. člana 50. Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS", br. 62/2014, u daljem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 22. septembra 2014. godine, propisano je:
"Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena."
Član 160. Zakona, za ovu priliku prilagođenoj verziji, glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice ako: ...
30) na prodajnom mestu vidno ne istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija ili na mestu određenom za prijem ne obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena, u skladu sa članom 56. stav 2, odnosno članom 81. stav 3. ovog zakona;
31) potrošaču ne izda pisanu potvrdu, odnosno elektronskim putem ne potvrdi prijem reklamacije, u skladu sa članom 56. stav 5. odnosno članom 81. stav 3. ovog zakona;
32) ne vodi i ne čuva evidenciju primljenih reklamacija potrošača, u skladu sa članom 56. st. 4. i 6, odnosno članom 81. stav 3. ovog zakona;
33) ne odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju na način i u roku predviđenom članom 56. stav 7, odnosno članom 81. stav 3. ovog zakona;
34) prihvaćeni zahtev iz reklamacije potrošača ne reši na način propisanim članom 56. stav 8, odnosno članom 81. stav 3. ovog zakona;
35) ne obavesti potrošača o svakom produžavanju roka za rešavanje reklamacije, u skladu sa članom 56. stav 9, odnosno članom 81. stav 3. ovog zakona; ...
Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara.
Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.

Na našoj stranici Obrasci besplatno postavićemo uskoro obrazac Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija a sada ga ovde dajemo prvi put na uvid javnosti, sa željom da u narednih nekoliko dana primimo vaše primedbe i predloge u vezi sa rešenjem koje smo sačinili.

Obradio: Jovan Šukara

Račun - faktura,
obasci besplatno

(postavljeno 30. oktobra 2014. godine)
Na našoj stranici Obrasci besplatno postavili smo dopunjenu zbirku računa - faktura, a ovo je direktan link.
Obradio: Jovan Šukara

Novosti iz PURS:
Eksplanatorni skrining
za pregovaračko poglavlje 16
– Oporezivanje

(postavljeno 28. oktobra 2014. godine)
Eksplanatorni analitički pregled usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske Unije (acquis communautaire) za Pregovaračko poglavlje 16 - Oporezivanje, održan je u Briselu 14. i 15. oktobra 2014. godine. ... ... ...
Kompletan tekst pronađite ovde >>


Novi ciklus konkursa
“Pokreni se za posao”

(postavljeno 24. oktobra 2014. godine)
Program „Pokreni se za posao“ pomaže ljudima koji žele da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis, a svi građani sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije mogu da postanu korisnici ovog programa.
Nakon 278 malih porodičnih preduzeća, pokrenutih ili osnivanih u okviru Programa „Pokreni se za posao“ na teritorije cele Srbije i oko 1.000 ljudi kojima je omogućeno da se zaposle, kompanija Filip Moris i nastavlja da pomaže mladim preduzetnicima.
Kompletan tekst pronađite ovde >>

Trgovci traže podatke
- krše zakon

(postavljeno 24. oktobra 2014. godine)
Davanje ličnih podataka i matičnog broja prodavcima prilikom reklamacije ili vraćanja robe je nezakonito, kaže Rodoljub Šabić.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je, kako je navedeno u saopštenju, kao opravdane ocenio sve češće pritužbe građana i pokreta potrošača na "obavezu" da prilikom reklamacije ili vraćanja robe prodavcima daju lične podatke i istakao da je postavljanje takvih zahteva građanima ne samo kontroverzno sa stanovišta svrhe i neetično, nego i nezakonito.
Kompletan tekst pronađite ovde >>


Poreski tretman
primanja po ugovoru
o pravima i obavezama direktora

(postavljeno 23. oktobra 2014. godine)
Članom 48. Zakona o radu regulisan je radnopravni status direktora privrednog društva.
Stavom 4. navedenog člana data je mogućnost da se poslovi direktora obavljaju i bez zasnivanja radnog odnosa, a međusobna prava i obaveze između direktora i društva regulišu ugovorom.
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS" br. 75/14), izvršene su izmene i u članu 48. kojim je regulisan Ugovor o pravima i obavezama direktora.
Kompletan tekst pronađite ovde >>


Šta bi naši
poreznici sa Fejsbukom?

(postavljeno 23. oktobra 2014. godine)
Za razliku od Srbije, gde neke kompanije prosto odluče da ne plaćaju porez, na Zapadu su metode rezanja takvih "troškova" mnogo sofisticiranije.
Tako IT gigant Fejsbuk u Velikoj Britaniji plaća porez od neverovatno niskih 3.169 funti, manje nego najslabije plaćeni nastavnik u zemlji (27.543 funte godišnje), a manje i od godišnje karte za prevoz u svih devet londonskih zona. To znači i da svaki od 208 zaposlenih u britanskom odeljenju Fejsbuka plaća daleko veći godišnji porez nego cela kompanija.
Naravno, u pitanju nije realna brojka, ali je potpuno legalna, jer su poreski stručnjaci i skupi advokati Fejsbuka iskoristili rupu u zakonu poznatu kao "dabl Ajriš", kojom se pravi poslovi "prelivaju" u sedište kompanije u Irskoj, koja ima izrazito niske poreske stope.
Procenjeno je da su poslovi Fejsbuka u Londonu doneli prihode od oko 371 miliona funti u 2013. godini, što je porast za skoro 150 milona u odnosu na prethodnu godinu, ali zvanični podaci pokazuju potpuno drugačiju sliku. Novac se obrće u Irskoj, a prijavljeni su prihodi od 49,85 miliona funti, a trošak je 60,93 miliona funti.
"Fejsbuk je zaradio više od 370 miliona prošle godine, ali je najveći deo kolača upisao u Irskoj. Oni, kao i druge velike kompanije koriste komplikovanu računicu iza sistema 'duplog irskog' i provlačeći novac kroz više zemalja spuštaju poresku stopu što je bliže moguće nuli", piše "Ivning standard".
Fejsbukov "dupli irski" je stopu sveo na mizernih 0,003 odsto.
Evropske, britanske i irske vlasti su, slično kolegama u SAD, od prošle godine otpočele borbu protiv kompanija koje kroz rupe u sistemu umanjuju svoje troškove.
Velike firme registruju podružnice ili se fiktivno sele u Irsku, Luksemburg ili Holandiju, gde važe niske poreske stope, a zasad im svi zakoni idu na ruku.
Irska se obavezala da će rupe zatvoriti do 2020. godine, a u Briselu su već pokrenute istrage protiv Gugla i Epla.
Fejsbuk nije želeo da komentariše pisanje Ivning standarda.

Izvor: b92.net
Obradio: Jovan Šukara

Zimsko računanje
vremena počinje 26. oktobra

(postavljeno 15. oktobra 2012. godine)
U noći izmedju 25. i 26. oktobra časovnike u 3.00 treba podesiti na jedan sat unazad, na 2.00.
Zimsko računanje vremena u Evropi će trajati do poslednjeg vikenda u martu 2015. godine.
Obradio: Jovan Šukara

Novosti iz PURS:
Sve preduzete mere i radnje
u kontroli ugostiteljskih objekata
su u skladu sa zakonskim propisima

(postavljeno 22. oktobra 2014. godine)
Povodom protesta ugostitelja, Poreska uprava Republike Srbije obaveštava da su sve preduzete mere i radnje u kontroli ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom i da nije bilo prekoračenja ovlašćenja i prava Poreske uprave u poreskom postupku.
U poslednja dva ipo meseca, Poreska uprava Republike Srbije jeste intenzivirala kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i provere radno-pravnog statusa radnika, na teritoriji Republike Srbije, kao vid borbe protiv sive ekonomije. U periodu od 05.08. -19.10.2014. godine, kontrola evidentiranja preko fiskalnih kasa izvršena je kod 1.019 poreskih obveznika na teritoriji Republike. Kod 408 poreskih obveznika utvrđene su nepravilnosti (40,04%) i podneto 349 zahteva za pokretanje prekršajne odgovornosti. Mere zatvaranja su se izricale shodno Instrukciji za postupak vršenja kontrole i primenu mere zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole evidentiranja prometa preko fiskalne kase, posle utvrđene druge nepravilnosti u postupku kontrole.
U određenim slučajevima poreske kontrole vrše se u koordinaciji sa drugim državnim organima, na primer sa inspekcijom rada, tržišnom inspekcijom, ovlašćenim licima MUP i sl. U tim situacijama svaki organ postupa u skladu sa svojim ovlašćenjima.
Pojačane mere i aktivnosti u cilju suzbijanja sive ekonomije, Poreska uprava preduzima u okviru sprovođenja određenih akcija kontrole većih privrednih subjekata koji su ocenjeni kao visokorizični i te akcije sprovodi u koordinaciji sa MUP-om i drugim državnim organima. Primera radi, tokom nedavne akcije kontrole većih ugostiteljskih objekata, splavova i noćnih klubova u Beogradu, kod svih privrednih subjekata koji su kontrolisani, utvđene su nepravilnosti. Ustanovljene su indicije da su odgovorna lica u pojedinim ugostiteljskim objektima izvršila krivično delo poreske utaje iz člana 229. Krivičnog zakonika Republike Srbije. Oduzeta je računarska oprema i poslovna dokumentacija, a proverom poslovanja utvrđeno je da prometi koji su evidentirani kroz navedene knjige predstavljaju oko 30-40 % ukupnog iznosa prometa koji su ustanovljeni u obračunskim periodima kada su vršene provere i ne predstavljaju realnu sliku poslovanja.
Metodom analize rizika, ustanovljeno je da procenat neevidentiranja prometa preko fiskalnih kasa najveći u ugostiteljstvu pa su stoga kontrole u toj oblasti i pojačane.
Pojačane mere poreske kontrole u cilju suzbijanja sive ekonomije što je i jedan od prioritetnih zadataka PURS i drugih državnih organa, sprovodi se u cilju poboljšanja efikasnosti naplate javnih prihoda.
Podsetimo, ukoliko se utvrde nepravilnosti koje se odnose, između ostalog, na neevidentiranje prometa preko fiskalnih kasa, angažovanje lica suprotno pozitivnim propisima, Poreska uprava izriče meru zabrane obavljanja delatnosti do 60 dana. Pored toga, u skladu sa zakonom, podnosi se i zahtev za pokretanje prekršajne odgovornosti, a zaprećene kazne su za pravna lica od 100.000 do 2.000.000 dinara a za preduzetnike od 50.000 do 500.000 dinara.
Zakonom su jasno propisane obaveze i postupanje Poreske uprave Republike Srbije ukoliko se utvrde nepravilnosti u poreskom postupku.

Integralni tekst preuzet
sa sajta PURS
Obradio: Jovan Šukara

Saopštenje PURS
(postavljeno 22. oktobra 2014. godine)
21.10.2014. - Spiskovi najvećih dužnika na dan 30.09.2014. godine

Shodno članu 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Poreska uprava Republike Srbije kvartalno objavljuje spiskove najvećih poreskih dužnika odnosno obaveštenje o iznosu poreskog duga svih poreskih obveznika.
Spiskovi dužnika zaključno sa 30.09.2014. godine
Aktivna pravna lica
Pravna lica u postupku restruktuiranja/privatizacije
Pravna lica u postupku stečaja i likvidacije
Pravna lica brisana iz registra
Pravna lica kojima je oduzet PIB
Preduzetnici
Integralni tekst saopštenja 
preuzet sa sajta Poreske uprave
Obradio: Jovan Šukara


 

Kako odabrati
računovođu

(postavljeno 18. oktobra 2014. godine)
Pokrenuli ste posao, sada treba odabrati računovođu.Ovaj korak zna biti veoma stresan jer se postavlja pitanje kako odabrati kvalitetnog saradnika. Pošto nemate mnogo iskustva u ovoj problematici mogućnost greške je velika. Mi vam dajemo par dobrih saveta kako da se odlučite za računovođu.
Za šta uopšte služi računovodstvo?
Kod nas je ukorenjena ideja da računovodstvo služi samo da bi država lakše ubirala porez od preduzetnika. Iako se možemo složiti sa ovom konstatacijom zbog realnog stanja na tržištu ipak morate znati da računovodstvo služi za samu firmu i da joj daje neophodne podatke za poslovanje. Dakle, prva stvar koju tražite od računovođe jeste da vas informiše sa podacima vezanim za poslovanje, na primer kolika je mesečna dobit, kako stojite sa obavezama prema dobavljačima ili koliko potražujete od kupaca.
Stručnost
Ovo je veoma upitno. Postoji veliki broj ljudi koji se bave računovodstvom. Većina njih uglavnom samo završavaju „papire“ što nije dovoljno. Preporučujemo da izbegavate velike računovodstvene servise jer u masi klijenata vama se teško može pokloniti pažnja. Teško je odrediti stručnost pa upravo zbog toga vam predlažemo da stalno unapređujete vaša znanja kako bi stvari držali pod svojom kontrolom.
Cena
Svi mi želimo da uštedimo, pa upravo vrlo često prva stvar koju gledamo kod nekog proizvoda ili usluge jeste cena. Zbog teške ekonomske situacije možemo reći da su računovodstvene usluge kod nas veoma jeftine. Upravo zato uradite analizu šta dobijate a šta gubite po određenoj ceni. Vodite računa, ako ne dobijate podatke u vezi poslovanja onda je svaki pa i najbolji knjigovođa čist trošak.
Da li mogu sam sebi voditi računovdstvo?
Po našem Zakonu o računovodstvu moguće je da budete sam svoj računovođa. Postoji veliki broj specijalizovanih obuka i kurseva na kojima možete naučiti osnove dvojnog i prostog računovodstva. Moguće ih je pohađati i uživo i on line ukoliko nemate vremena. Ova opcija je u potpunosti isplativa ali iziskuje mnogo vremena i vrlo često odricanja.
Zaključak
U svakom slučaju, ne možete biti sto posto sigurni da ste izabrali baš pravu osobu da bude vaš računovođa. Jedini način da utvrdite je praksa zato vam preporučujemo da pre nego što nekoga odaberete ipak prevashodno utvrdite da li možete dobiti pravi savet i informaciju pa tek onda gledati cenu ili organizaciju oko papirologije.

Izvor: preduzetnik.rs
Obradio: Jovan Šukara

Intenzivne
kontrole ugostitelja

(postavljeno 18. oktobra 2014. godine)
Inspekcijske službe zatvorile su skoro sve kafane i pečenjare u selu Mrčajevci zbog nepoštovanja poreskih propisa, potvrđeno je u poreskoj upravi u Čačku.
Zatrvoreno je 18 od ukupno 22 kafane i pečenjare u Mrčajevicma, a zabrana rada trajaće do 21. oktobra.
Poreski inspektori su utvrdil da se u nekim lokalima ne izdaje fiskalni račun za kafu, ili da je netačno stanje u kasi, a neke kafane su imale neprijavljene radnike.
Protiv vlasnika tih kafana podnete su prekršajne prijave, a novčane kazne kreću se od 5.000 do 500.000 dinara.

Izvor: Beta, b92.net
Obradio: Jovan Šukara

Aktivnosti
radne isnpekcije

(postavljeno 16. oktobra 2014. godine)
Od 1. jula pa do kraja avgusta Inspektorat za rad je, da bi se rad na crno sveo na najmanju meru, obavio 4.985 inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa.
Time je bilo obuhvaćeno 88.190 zaposlenih i tom prilikom inspektori rada zatekli su 905 radnika bez ugovora o radu. Ohrabruje što je, nakon preduzetih mera inspektora rada, 760 osoba zasnovalo radni odnos.
To, možda, jeste mali procenat, ali je dobar korak za suzbijanje rada na crno. Naime, u Srbiji ima mnogo nezaposlenih i već duže brojka je veća od 750.000. Međutim, izvesno je da među onima koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima i dosta onih koji rade na crno, odnosno nemaju ugovor o radu. Razloga je mnogo – a među njima je i odluka zaposlenih da ne budu prijavljeni jer je tada zarada veća. Upravo to kažu neki od sagovornika lista Dnevnik, ističući da je do posla teško doći, da su zarade ionako male, a svaki dinar potreban. Kako kaže jedan od radnika koji već više godina tokom sezone na crno radi u građevinarstvu, mora nekako da prehrani porodicu i sve dok može – radiće tako. On napominje da se dešavalo da i van granica naše zemlje radi na sličan način, bez prijave, ali je drastična razlika u oblasti zaštite na radu. Prijavljen ili ne, svaki radnik ima opremu za zaštitu na radu, a slično je i sa zaštitom i obeležavanjem gradilišta.
U Inspektoratu za rad kažu da su preventivno delovanje, ciljana kontrola rada na crno i efikasno postupanje Inspekcije rada, dali dobre rezultate jer oko 84 odsto ukupnog broja onih koji su uhvaćeni da rade na crno sada ima ugovore o radu s poslodavcima, što je deset odsto više nego u isto vreme prošle godine. Istovremeno, podaci ukazuju na to da se smanjuje broj onih koje Inspekcija rada zatiče na radu na crno, kao i da se, nakon inspekcijskog nadzora povećava broj ugovora zaključenih s radnicima koje je Inspekcija zatekla da rade na crno.
Među onima koji rade bez prijave najviše je radnika u građevinarstvu te je Inspekcija rada pojačano kontrolisala rad upravo u toj delatnosti. Vanredne inspekcijske kontrole urađene su kod 215 poslodavca, u oblasti niskogradnje i visokogradnje na gradilištima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Pirotu, na magistralnom putu M1/11 – auto-put Kragujevac, te koridorima 10 i 11.
Pri tome, ukazuju za "Dnevnik” u Inspektoratu za rad, inspektori rada zatekli su priličan broj ljudi koji su radili bez ugovora o radu, a primetno je bilo i da su, u trenutku njihovog dolaska, mnogi radnici napuštali gradilišta. Na pojedinim većim gradilištima utvrđeno je da oko 20 odsto ukupnog broja onih koji rade nije imalo ugovor o radu.
Nakon kontrola, Inspekcija rada je, zbog nepoštovanja odredbi Zakona o radu i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, donela ukupno 95 rešenja, kojima je poslodavcima naloženo otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, a doneto je i 24 rešenja o zabrani rada na mestu rada, i to pre svega zbog neposredne ugroženosti bezbednosti i zdravlja radnika na gradilištu. Istovremeno, zbog utvrđenih prekršaja, inspektori rada su podneli 88 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv preduzeća, odgovornih lica u preduzeću i protiv preduzetnika.
Najviše nedostataka utvrđeno je u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, početak rada na gradilištu često nije prijavljen, ne postoje elaborati o uređenju gradilišta, zaposlenih nisu stručni, osposobljeni za bezbedan i zdrav rad, te pružanje prve pomoći. Takođe, utvrđeno je i da poslodavac zaposlene, koji rade na radnim mestima s povećanim rizikom, nije uputio na periodične lekarske preglede, da zaposleni ne nose lična zaštitna sredstva (zaštitni šlem, zaštitni opasač za rad na visini...), nemaju odgovarajuću opremu za bezbedan rad...

Izvor: Dnevnik, b92.net
Obradio: Jovan Šukara

Smanjen broj
radnika na crno

(postavljeno 16. oktobra 2014. godine)
Inspekcija rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je posle inspekcijske kontrole 63 gradilišta, donela dva rešenja o zabrani rada, podnela pet prekršajnih prijava i 28 rešenja kojima je naloženo otklanjanje nedostataka, saopštilo je Ministarstvo za rad i zapošljavanje.
Navodi se da je uočeno drastično smanjenje broja neprijavljenih radnika u delatnosti građevinarstva, u odnosu na prethodni period, što posredno ukazuje na pozitivne efekte kontinuiranih akcija na gradilištima na teritoriji Srbije, koje je sprovodila Inspekcija rada.
Nadzorom je obuhvaćeno 675 radno angažovanih lica, od kojih je svega devet radilo "na crno“ i to na Koridoru 10, u blizini Dimitrovgrada i Bele Palanke.
Nešto više nepravilnosti uočeno je u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a većinom su se odnosile na izmene i dopune akta o proceni rizika, osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, propisane preglede i ispitivanje opreme za rad, kao i neupućivanje zaposlenih na mestima sa povećanim rizikom, na periodične lekarske preglede.

Izvor: Tanjug
Obradio: Jovan Šukara

Dan sećanja na srpske žrtve
u Drugom svetskom ratu,
21. oktobar 2014. godine

(postavljeno 14. oktobra 2014. godine)
Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 43/01, 101/07 i 92/11), Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu radno će se praznovati 21. oktobra 2014. godine.
Pronađite tekst pod naslovom
Državni i drugi praznici u Republici Srbiji
na stranici Poslovni savetnik, priručnik
Pronađite obrazac Izjava zaposlenog o
verskim praznicima na stranici Obrasci besplatno
Integralni tekst Zakona o državnim i drugim praznicima
u Republici Srbiji pronađite na stranici Propisi besplatno
Obradio: Jovan Šukara

NS ugostitelji:
Poreska uprava laže

(postavljeno 14. oktobra 2014. godine)
Poreska uprava zatvorila je nekoliko novosadskih kafića i lokala zbog "neevidentiranja prometa", a pojedini ugostitelji su na objektima napisali da je to laž.
Poreska uprava je u obrazloženju, koje je zalepljeno na zatvorenim lokalima, navela da je evidentiranje prometa osnov za uredno izmirenje poreskih obaveza.
U tom obrazloženju se upozorava da bez poreza nema novca za penzije i javne službe, odnosno za plate lekara i profesora.
"Nema sredstava za socijalne programe pomoći najugroženijima, nema sredstava za razvoj infrastrukture", precizira se u obrazloženju Poreske uprave.
Pojedini novosadski ugostitelji pored tog upozorenja Poreske uprave nalepili su svoja u kojima su poručili da poreznici "lažu".
"Ustanovili su da su uredno izdavani fiskalni računi, da su svi radnici uredno prijavljeni, da u kasi nema ni viška ni manjka novca. Zatvaraju nas zbog robnog manjka u magacinu u vrednosti od 6.460,00 dinara", navodi se u natpisu zalepljenom na jednom od zatvorenih lokala.
U drugom lokalu naveli su da im je Poreska uprava u magacinu pronašla višak od četiri flašice soka i pet flašica kisele vode i zbog toga je zatvorila kafić.

Izvor: Beta, b92.net
Obradio: Jovan Šukara

NALED:
Loše raspolaganje
poreskim prihodima

(postavljeno 14. oktobra 2014. godine)
Četiri od pet privrednika u Srbiji smatraju da država ne raspolaže pravilno poreskim prihodima koje prikupi od građana i privrede, saopštila je danas Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED).
Anketa, koju su na uzorku od 250 firmi sproveli NALED i američki USAID u okviru Projekta jačanja konkurentnosti Srbije, pokazuje da bi nadležne institucije trebalo da porade na boljoj naplati postojećih poreza, umesto da manjak u budžetu nadoknađuju uvođenjem novih ili povećanjem postojećih neporeskih nameta.
Siva zona je označena kao oblast u kojoj bi kroz bolju kontrolu mogla da se obezbedi dodatna naplata poreskih prihoda, a suzbijanje nelegalnog poslovanja trebalo bi da bude prva stavka na listi prioriteta Vlade, ističe 17 odsto ispitanika.
Takođe, anketa je pokazala da je prvi put suzbijanje sive ekonomije za privrednike bilo važnije od smanjenja poreza i doprinosa, navedeno je u saopštenju.
Potpredsednik Upravnog odbora NALED-a i generalni direktor Koka-kole Helenik Srbija (Hellenic), Ramon Vajdinger, smatra da je sada trenutak da se ulože dodatni napori pre svega u domenu borbe protiv sive ekonomije, kako bi se obezbedio stabilan priliv prihoda u budžet. "NALED je spreman da pomogne u tom poslu predlozima konkretnih rešenja", rekao je on.
Skoro polovini privrede (45 odsto odgovora) prihodi su umanjeni usled nelojalne konkurencije od 10 do 30 odsto, a još 29 odsto dodaje da su im prihodi oboreni i do 70 odsto, navodi se dalje. Smanjenje prometa za državu znači i umanjenje poreskih prihoda, a 92 odsto privrednika prepoznaje taj problem.
Međutim, ono što privrednici ne odobravaju jeste uvođenje novih nameta ili povećanje postojećih kako bi se problem smanjenih prihoda u budžetu nadomestio.
Oni ocenjuju da takva praksa kažnjava privredne subijekte koji posluju legalno i plaćaju sve obaveze i gura ih u sivu zonu, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug
Obradio: Jovan Šukara

Ovlašćeni poslovođa
i ostala lica koja rade
kod preduzetnika

(postavljeno 13. oktobra 2014. godine)
Pravo preduzetnika da imenuje poslovođu, način imenovanja poslovođe, ovlašćenja poslovođe i radnopravni status poslovođe regulisani su člaom 89. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/11...83/14).
Zakonom o privrednim društvima propisano je da preduzetnik može, pisanim ovlašćenjem, poveriti poslovođenje poslovno sposobnom fizičkom licu (u daljem tekstu: poslovođa, član 89. st. 1. Zakona).
Stavom 2. istog člana, propisano je da, poslovođenje može biti, opšte, ili ograničeno na jedno, ili više, izdvojenih mesta obavljanja delatnosti.
Stavom 3. propisuje se da poslovođa mora biti u radnom odnosu kod preduzetnika.
Stavom 4. propisano je da, izuzetno od odredbi stava 3. ovog člana, ako je preduzetnik iz opravdanih razloga privremeno odsutan (bolest, školovanje, izbor na funkciju i sl.), a nema zaposlenog poslovođu, on može opšte poslovođenje poveriti članu svog porodičnog domaćinstva, za vreme tog odsustva, bez obaveze da ga zaposli.
Stavom 5. propisano je da poslovođa ima svojstvo zakonskog zastupnika u skladu sa ovim zakonom.
Stavom 6. propisano je da ako su za obavljanje delatnosti preduzetnika propisani posebni uslovi u pogledu ličnih kvalifikacija, poslovođa mora da ispnjava te uslove.
Stavom 7. propisano je da se poslovođa registruje u skladu sa zakonom o registraciji.
Svaki preduzetnik ima pravo da imenuje poslovođu, kako onaj koji je sprečen da neposredno vodi preduzetničku radnju, tako i onaj koji to nije, proizilazi iz napred citiranih odredbi člana 89. Zakona o privrednim društvima.
Opšti uslov koji mora biti ispunjen, da bi neko lice bilo imenovano za poslovođu, jeste da se radi o poslovno sposobnom fizičkom licu.
Poslovna sposobnost fizičkih lica regulisana je članom 11. Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS" broj 18/05 i 72/11), kojim je propisano da se punoletstvo stiče sa navršenom 18. godinom života a da se potpuna poslovna sposobnost stiče sa punoletstvom i sklapanjem braka pre punoletstva uz dozvolu suda, kao i da sud može dozvoliti sticanje potpune poslovne sposobnosti maloletnom licu koje je navršilo 16. godinu života, a postalo je roditelj, i dostiglo je telesnu i duševnu zrelost potrebnu za samostalno staranje o sopstvenoj ličnosti, pravima i interesima.
Poslovna sposobnost punoletnog lica se pretpostavlja, tj. smatra se da je punoletno lice poslovno sposobno dok se ne dokaže suprotno, odnosno dok odlukom suda ne bude potpuno ili delimično lišeno poslovne sposobnosti.
Dakle, za poslovođu se ne može imenovati:
1) pravno lice,
2) maloletnik, osim ako je u braku, ili je na osnovu odluke suda stekao poslovnu sposobnost pre punoletstva,
3) punoletno lice koje je, odlukom suda, delimično ili potpuno lišeno poslovne sposobnosti.
Posebni uslovi koji moraju biti ispunjeni na strani poslovođe propisani su u stavu 6. navedenog člana i oni se određuju u odnosu na delatnost samog preduzetnika. Pa tako, ako su za obavljanje delatnosti preduzetnika propisani posebni uslovi u pogledu ličnih kvalifikacija preduzetnika, te uslove mora ispunjavati i lice koje se imenuje za poslovođu. Primera radi, stomatolog koji svoju delatnost obavlja kao preduzetnik, za poslovođu može da imenuje samo lice koje je takođe stomatolog.
Poslovođu preduzetnik imenuje pisanim ovlašćenjem.
Sadržaj ovog ovlašćenja nije propisan, ali bi, svakako, trebalo da sadrži lične podatke poslovođe (ime i prezime, JMBG i sl.), kao i podatak u kakvom je odnosu sa preduzetnikom (da li je zaposleni radnik, supružnik, roditelj, ili drugi član porodičnog domaćinstva), zatim, podatke o preduzetniku (poslovno ime i matični broj preduzetnika), podatke o obimu ovlašćenja, tj. da li je punomoćje opšte ili ograničeno, kao i o vrsti ograničenja, ako ih ima.
Ovlašćenje može biti ograničeno u pogledu vrste radnji koje poslovođa može preduzimati (npr. može se dati ovlašćenje za sve radnje, osim za plaćanje, ili za sve radnje, osim za zaključenje ugovora kojim se na strani preduzetnika stvaraju neke obaveze, ili se opterećuje imovina preduzetnika, itd, već prema potrebama). Takođe, ovlašćenje može biti ograničeno na samo deo poslovanja preduzetnika, npr. na jednu ili više poslovnih jedinica. I, najzad, punomoćje može biti ograničeno supotpisom preduzetnika. Poslovođa može biti ovlašćen da preduzima sve radnje, ali uz supotpis preduzetnika ili može biti ovlašćen za preduzimanje samo pojedinih radnji, ili za vođenje samo pojedinih delova poslovanja preduzetnika, ali, takođe, uz supotpis preduzetnika.
Ovlašćenje, a samim tim i poslovođenje, je opšte, ako poslovođa nema nikakvih ograničenja u pogledu vrste radnji koje može preduzimati, ako radnje može preduzimati u odnosu na celokupno poslovanje preduzetnika i ako punovažnost njegovih radnji nije uslovljena potpisom preduzetnika.
U pogledu radnopravnog statusa poslovođe Zakon predviđa da se, po pravilu, sa tim licem mora zasnovati radni odnos.
Samo izuzetno, ako je preduzetnik odsutan iz opravdanih razloga kao što su bolest, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi održavanja trudnoće, vojna vežba, školovanje, izdržavanje kazne zatvora, izbor na funkciju i sl, a nema zaposlenog poslovođu, on može opšte poslovođenje poveriti poslovno sposobnom članu svog porodičnog domaćinstva, za vreme tog odsustva, bez obaveze da ga zaposli.
Preduzetnik može imenovati poslovođu, bez zasnivanja radnog odnosa, proizilazi iz navedenog, samo ako su kumulativno ispunjeni uslovi propisani članom 89. st. 4. Zakona o privrednim društvima, a to su:
-da je preduzetnik odsutan iz opravdanih razloga,
-da nema zaposlenog poslovođu,
-da je poslovođenje poverio članu svog porodičnog domaćinstva i
-da je poslovođenje vremenski ograničeno, tj. da traje samo za vreme trajanja odsustva preduzetnika.
To, konkretno, znači da, ako je preduzetnik poverio poslovođenje članu svog porodičnog domaćinstva, a nije opravdano odsutan, u obavezi je da sa istim zasnuje radni odnos.
To takođe znači, da poveravanje poslovođenja licu koje nije član porodičnog domaćinstva, u svakom slučaju, povlači obavezu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem, pa i ako je preduzetnik iz opravdanih razloga odsutan i sprečen da poslovođenje vrši neposredno.
Da bi poveravanje poslovođenja proizvodilo pravno dejstvo prema trećim licima neophodno je podatak o poslovođi upisati u registar privrednih subjekata. Nadležni organ za upis podatka u registre privrednih subjekata je Agencija za privredne registre.
Članom 4. Pravilnika o sadržini Registra privrednih subjekata ("Sl. glasnik RS" br. 6/12), propisano je da Registar sadrži i podatke o poslovođi i obimu njegovih ovlašćenja. Članom 23. istog Pravilnika propisano je da se za registraciju poslovođe prilaže prijava, pisano ovlašćenje preduzetnika i potpis poslovođe, overen od strane nadležnog organa overe.
Prijava se podnosi na obrascu Registaciona prijava promene podataka o preduzetniku upisanom u registar privrednih subjekata, uz obavezno popunjavanje Dodatka 11 - Poslovođa. Svi obrasci se mogu naći na sajtu Agencije za privredne registre.
Ostala lica koja rade kod preduzetnika
Član 89. st. 8. Zakona o privrednim društvima propisuje da sva lica koja rade za preduzetnika moraju biti u radnom odnosu kod preduzetnika ili angažovana od strane preduzetnika po drugom osnovu, u skladu sa zakonom.
Navedenu odredba treba razumeti tako da sva lica, koja svakodnevno obavljaju poslove koji spadaju u delatnost preduzetnika, moraju biti u radnom odnosu kod preduzetnika. Lica koja rade za preduzetnika povremeno, poslove koji ne spadaju u delatnost preduzetnika, ne moraju biti u radnom odnosu kod preduzetnika, ali moraju biti angažovana u skladu sa zakonom. Primera radi, ako je preduzetnik trgovac koji se bavi prodajom proizvoda na malo, sva lica koja svakodnevno rade u njegovom maloprodajnom objektu, moraju biti u radnom odnosu. Međutim, ako taj isti preduzetnik angažuje neko fizičko lice da mu, na primer, izvrši pranje izloga ili nešto slično, takva lice ne mora biti u radnom odnosu kod preduzetnika, ali mora imati zaključen ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ili drugi ugovor o radnom angažovanju, zavisno od vrste posla koji treba obaviti.
Član porodičnog domaćinstva preduzetnika može raditi kod tog preduzetnika bez zasnivanja radnog odnosa, prema članu 89. st. 9. Zakona o privrednim društvima, u sledećim slučajevima:
a) povremeno, tokom dana, i to iskljčivo u sedištu, ako je njegovo prisustvo neophodno zbog prirode delatnosti preduzetnika (da se trgovačka radnja preduzetnika ne bi zatvarala tokom radnog vremena, da bi se utovarila roba, da bi se očistio poslovni prostor i sl);
b) privremeno tokom osposobljavanja za obavljanje delatnosti starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti, ako preduzetnik obavlja tu delatnost;
c) u vreme kad preduzetnik koristi godišnji odmor u skladu sa zakonom.
Navedenu odredbu treba razumeti tako da ona uspostavlja pravilo da članovi porodičnog domaćinstva preduzetnika ne mogu svakodnevno obavljati poslove koji spadaju u redovnu delatnost preduzetnika, bez zasnivanja radnog odnosa. Tako, ako je preduzetnik trgovac na malo, član njegovog porodičnog domaćinstva koji svakodnevno vrši prodaju proizvoda u maloprodajnom objektu preduzetnika, mora biti u radnom odnosu sa preduzetnikom.
Članovi porodičnog domaćinstva preduzetnika, dakle, mogu biti radno angažovani od strane istog a bez zasnivanja radnog odnosa, samo izuzetno, tj. samo u slučajevima koji su taksativno navedeni u članu 89.stav 9. Zakona, i isključivo na način kako je to propisano navedenim članom.
Ovde treba napomenuti da je, pre donošenja važećeg Zakona o privrednim društvima, koji je u primeni od 1. februara 2012. godine, položaj preduzetnika bio regulisan Zakonom o privatnim preduzetnicima ("Sl. glasnik SRS" broj 54/89, 9/90 i "Sl. glasnik RS" 19/91...101/05). Članom 13. stav 2. Zakona o privatnim preduzetnicima bilo je propisano sledeće: "Članovi porodičnog domaćinstva preduzetnika mogu raditi u radnji i bez zasnivanja radnog odnosa". Dakle, prema Zakonu o privatnim preduzetnicima, članovi porodičnog domaćinstva preduzetnika mogli su raditi za njega bez zasnivanja radnog odnosa, bez ikakvih ograničenja i uslova koje treba ispuniti, dok Zakon o privrednim društvima postavlja niz uslova, kao i značajna ograničenja u pogledu vremenskog trajanja takvog rada. Imajući u vidu da je pomenuta odredba Zakona o privatnim preduzetnicima bila na snazi više od dve decenije, ne treba da čudi činjenica što preduzetnici i dalje smatraju da nemaju obavezu da zasnivaju radni odnos sa članovima svog porodičnog domaćinstva koji rade za njih.

Izvor: porezi.blogspot.com
Obradio: Jovan Šukara

Naplata ekstraprofita –
pucanj u prazno

(postavljeno 10. oktobra 2014. godine)
Ustavni sud Srbije još pre 12 godina doneo odluku po kojoj zastarevaju sva potraživanja po osnovu po Zakonu o ekstraprofitu.
Pre nego li Poreska uprava krene u ambicioznu naplatu jednokratnog poreza od bogataša i estrade, koji su navodni ekstraprofit stekli korišćenjem posebnih pogodnosti tokom devedesetih, nadležni treba da objasne kako misle da naplate ovaj porez, budući da ova potraživanja, prema Zakonu o obligacionim odnosima, zastarevaju posle deset godina, što je ovde više nego jasan slučaj.
Kako stoji u odluci ondašnjeg Saveznog ustavnog suda iz 2002, „nesaglasnim Ustavu proglašene su odredbe Zakona o ekstraprofitu koje regulišu podnošenje poreske prijave, ali i neprimenjivanje odredbi o zastarelosti Zakona o obligacionim odnosima”.
Upravo je to ono što Poresku upravu danas sprečava, a ekstraprofitere štiti da im se porez naplati posle 12 godina.
U Poreskoj upravi, međutim, kao da ne priznaju odluku tadašnjeg Saveznog ustavnog suda, već, prema pisanju medija, navode da postoji mnogo drugih pravnih mogućnosti da se ekstraprofit naplati iako je prošlo 12 godina, ali da ne žele da otkrivaju mere koje će primeniti da im neko ne bi pokvario posao.
Može li Poreska uprava može da bude iznad odluke suda? Upućeni u ovu problematiku kažu da to nije pravo pitanje – već da li znaju kakva je pravna posledica pokušaja naplate ekstraprofita pošto je rok istekao. Svi oni koji dobiju rešenje da plate ovaj porez mogu da se pozovu na odluku tadašnjeg Saveznog ustavnog suda i da odbiju nalog Poreske uprave. U slučaju sudskog spora, „ekstraprofiteri” sigurno ga dobijaju.
Nije stvar u tome, kažu pravnici, da li neko hoće da ospori akciju Poreske uprave, već da li je nešto ustavno ili nije.
Član 31 Zakona o ekstraprofitu, donet pre 13 godina, jeste predvideo da nema potraživanja kada je u pitanju taj propis, ali je taj član godinu dana kasnije osporen. Da nije osporen, bio bi povređen Zakon o obligacijama, tvrde pravni stručnjaci.
– Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, apsolutna zastarelost je deset, a relativna pet godina – kaže za „Politiku” Đerđ Pap, jedan od bivših direktora Poreske uprave u čije se vreme upravo i krenulo s naplatom ekstraprofita.
Tumačeći tako zakon, naplata jednokratnog poreza više nije na snazi, jer je prošlo više od 10 godina otkada je donet, kaže on i dodaje da ne može da pretpostavi zašto se svih ovih godina Zakon o ekstraprofitu nije primenjivao i zašto je uzimanje para od braće Karić, oko 70 miliona maraka za „Mobtel”, poslednji u nizu događaja koji vraćaju priču na ekstraprofit.
– Ono što je moglo da se naplati od ekstraprofitera od 2002. do 2005, naplaćeno je. Od braće Karić je uzeto ubedljivo najviše para za „Mobtel”. Sve posle toga je toliko malo da je zanemarljivo za budžet. Više para bi se našlo kada bi se krenulo u opsežnu kontrolu rada na crno nego što se to očekuje od ekstraprofita – ističe on.
Mnogo bi bolje bilo, kaže izvor „Politike”, upućen u rad Poreske uprave, da se iz fioka filijala poreskih uprava širom Srbije izvuku predmeti o naplati javnih prihoda, koji bi doneli između 10 i 15 milijardi dinara, a ne da se čeka da i ti predmeti zastare, pa da ih se neko seti posle 10 godina.
Izvor iz Poreske uprave kaže da oni posle 2004. nikome više nisu ni slali rešenja o naplati poreza na ekstraprofit, već su predmeti stajali u fiokama. A potom je, pošto je odredba ovog zakona proglašena neustavnom, većina ekstraprofitera tražila povraćaj svojih para.
Mnogo zahteva za povraćaj novca stizalo je poreznicima tokom 2008. i 2009, na šta su se iz Poreske uprave vadili da su zagubili predmete. Pap kaže da se seća da su sudovi Poreskoj upravi vraćali veliki broj rešenja o naplati poreza na ekstraprofit na ponovno odlučivanje i da se podigla velika prašina kada je plaćeni porez vraćen braći Karić, pošto je Vrhovni sud prethodno osporio rešenje Poreske uprave.
Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta, kaže za naš list da odluka da se ekstraprofit naplaćuje onima koji su se obogatili devedesetih, a da se pri tom ne spominju aktuelni bogataši, nije u redu, jer ekstraprofitera ima i sada.
Upitan da li mu sve ovo liči na politički populizam, po sistemu „evo smanjujemo plate i penzije, pa ćemo udariti i na bogate, ali iz devedesetih”, Arsić kaže da toga sigurno ima i to najviše u ovoj odluci da se naplaćuje ekstraprofit.
– Država treba da podvuče crtu i kaže da li će naplaćivati ovaj porez retroaktivno ili ne. I da li prihvata odluku tadašnjeg Saveznog ustavnog suda da ovaj porez zastareva ili ne, kako ga ne bi svako tumačio kako mu odgovara – objašnjava on.
Pravo pitanje je zašto se u međuvremenu ovaj zakon nije sprovodio. Neko to treba da objasni, zaključuje Arsić.

Izvor: Politika Online
Autor: J. Petrović-Stojanović
Obradio: Jovan Šukara

Uskoro registar
nesavesnih privrednika

(postavljeno 10. oktobra 2014. godine)
Javna rasprava o registru diskvalifikovanih lica, odnosno nesavesnih privrednika, biće otvorena do kraja ovog meseca, najavio je u petak direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović.
U javnoj raspravi uvrditi će se kriterijumi za privremeno ograničavanje prava na pokretanje poslovanja da bi se pojedincima koji se bave biznisom sprečilo da nastave poslovanje i nanose štetu poslovnim partnerima, kazao je on na investicionoj konferenciji u Aranđelovcu.
Registar će obuhvatiti one koji ostave svoju kompaniju u blokadi, a osnuju novu i nastave poslovanje, kao i oni kojima sud izrekne neku meru zabrane rada.
Obradović je naglasio da je već formirana radna grupa koja priprema kriterijume za novi registar. U njoj su predstavnici Privredne komore Srbije, Saveta stranih investitiora i Narodne banke Srbije.

Izvor: Beta
Obradio: Jovan Šukara

Marinković:
Bolja naplata poreza,
više nema zaštićenih

(postavljeno 10. oktobra 2014. godine)
Poreska uprava će u narednom periodu pojačati kontrolu i biti agilnija u naplati dugovanja, najavio je danas zamenik direktora Poreske uprave, Marko Marinković.
"Stav Poreske uprave je da više nema zaštićenih privrednika koji su tokom prethodnog vremena na neke čudne načine uspevali da ne plate na vreme poresku obavezu", poručio je Marinković, i dodao da svi treba da plate obaveze prema državi.
On je, na sastanku na temu "Suzbijanje sive ekonomije u sektoru trgovine, turizma i ugostiteljstva" u Privrednoj komori Beograda, istakao da će se boljom naplatom poreza unaprediti poslovni ambijent za sve one privrednike koji savesno i na vreme plaćaju svoje obaveze.
Podsetio je da je siva ekonomija veliki izazov i problem privrednog sistema Srbije i da je njeno učešće u bruto domaćem proizvodu (BDP) veće nego u razvijenim zemljama.
Prema njegovim rečima, teško je ustanoviti precizno koliko je njeno učešće, ali je, kako je dodao, ono manje od 50 odsto, koliko procenjuju pojedini stručnjaci. "Ta pojava se ne može iskoreniti, ali se mora obuzdati i staviti pod kontrolu", istakao je Marinković.
Sekretar Udruženja trgovine Privredne komore Beograda, Snežana Veličković, rekla je da se smatra da je učešće sive ekonomije u BDP-u 30 odsto. "Međutim, prema podacima u poslednje vreme, stanje je potpuno alarmantno, smatra se da je učešće sive ekonomije dostiglo 50 odsto", tvrdi Veličković.
Ona je navela da je siva ekonomija prisutna i u zemljama u okruženju i EU, ali da je njeno učešće manje nego u Srbiji i u proseku iznosi 15 odsto. U Austriji je sedam odsto, a Rumuniji 29 odsto, dodala je Veličković.
Siva ekonomija se suzbija strategijom i koordiniranim radom svih inspekcijskih službi, na čelu sa Poreskom upravom, koja ima najveća ovlašćenja u toj oblasti, zaključila je Veličković.
U beogradskoj komori ističu da je siva ekonomija mnogo više od nenaplaćenog poreza, jer dovodi do nelojalne konkurencije, smanjenja mogućnosti legalnog zapošljavanja i nemogućnosti kontrolisanja bezbednosti proizvoda.
Nelegalno zapošljavanje i nelegalna prodaja robe i usluga su dva osnovna oblika sive ekonomije u Srbiji.

Izvor: Tanjug
Obradio: Jovan Šukara

Uprava za SPN objavila
Nacrt zakona o izmenama
i dopunama Zakona o SPN/FT

(postavljeno 9. oktobra 2014. godine)
Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa ostalim organima nadležnim za vršenje nadzora nad primenom odredaba ovog zakona, izradila je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i objavila, 9. oktobra 2014. godine, na svom sajtu, poziv svim zainteresovanim licima da komentare i primedbe na tekst Nacrta dostave Upravi do 25. oktobra 2014. godine na sledeće imejl adrese: misljenje@apml.org.rs i uprava@apml.org.rs
Nacrt zakona možete da preuzmete ovde
Prilika je ovo, između ostalih, i računovodstvenoj profesiji da pokuša u izmene i dopune Zakona ugraditi bar deo itekako prisutnih primedbi na postojeći Zakon. Agencija "Aktiva sistem" daće tome pun doprinos vlastitim predlozima, predlozima preko Udruženja računovođa i poreskih savetenika "URIPS" Novi Sad te preko drugih relevantnih strukovnih udruženja. Pozivamo kolege da nam se pridruže, da se ne dovedemo opet u poziciju da budemo nezadovoljni izmenama i dopunama Zakona, a da nismo ni pokušali uticati na njih.

Autor: Jovan Šukara

Zakon o računovodstvu
legalizuje prevare

(postavljeno 8. oktobra 2014. godine)
Loši finansijski izveštaji omogućavaju korupciju, utaju poreza, pljačku imovine, pranje novca i druge kriminalne radnje.
Fiktivne firme u proteklih šest godina oštetile su više od 19.500 preduzeća i preduzetnika, izjavio je juče Dragoljub Rajić, konsultant iz Mreže za poslovnu podršku. „Legalno registrovani prevaranti gasili su svoje firme, a da prethodno nisu plaćali isporučenu robu i usluge i tako savesnim partnerima naneli štetu od oko 255 miliona evra. Oštećeni su ih prijavljivali policiji i tužili, ali je samo 2,8 odsto uspelo da nadoknadi pričinjenu štetu”, upozorio je Rajić.
Pored sporosti sudova i neizvršavanja njihovih odluka, prevarantima naruku idu i loši finansijski izveštaji, koji su posledica „nakaradnog i štetnog” Zakona o računovodstvu i pratećih propisa, čulo se na jučerašnjem „okruglom stolu” čiji su učesnici tragali za odgovorom na pitanje – kako onemogućiti malverzacije i zaštititi investitore i poverioce.
Predstavnici Saveza računovođa i revizora Srbije ukazali su da je primena Zakona o računovodstvu, donetog u junu 2013. godine na osnovu nevažećih direktiva Evropske unije i podzakonskih akata, u prvoj godini njegove primene dodatno opteretila privredu za oko 250 miliona evra.
Zakon o računovodstvu zanemaruje međunarodnu profesionalnu regulativu i računovodstvenu profesiju i više od 40.000 profesionalnih računovođa u Srbiji. Računovodstvom mogu da se bave i frizeri, čulo se, koji mogu da osnivaju računovodstvene firme. Posledice su katastrofalne: nepoverenje u finansijske i revizorske izveštaje, korupcija, utaja poreza, zloupotreba u privredi, pljačka imovine, pranje novca i druge kriminalne radnje.
Prema rečima dr Blagoja Novićevića, međunarodna regulativa nalaže da finansijski izveštaji treba da sadrže 30 pozicija, dok naše bilansne šeme imaju više od 150, a nametnutih pet osnova izveštavanja za privatni sektorproizvodi opštu konfuziju. Na osnovu takvih izveštaja investitori treba da donose poslovne odluke, a banke da odlučuju da li će nekoj firmi dati kredit i da ocene rizik plasmana.
–Država najviše gubi – ukazao je Novićević. – Sa važećim zakonom se ne zna koliko je poreza naplaćeno. Na osnovu nepouzdanih izveštaja država pravi makroekonomske projekcije i procenjuje uspešnost ekonomske politike. Sa takvim izveštajima ne može biti tržišta kapitala. Naše finansijsko izveštavanje ne privlači strane investitore.
Predstavnik Nemačke privredne komore u Srbiji Milan Vučković je rekao da se od 2000. godine 118 stranih kompanija, koje su kupovale preduzeća u privatizaciji žalilo se na netačnost finansijskih izveštaja kupljenih firmi, što ih je dodatno koštalo. Prikazano stanje imovine bilo je lažno, kao i njegova knjigovodstvena vrednost, zatim potraživanja od kupaca i klijenta, dok su dugovi prema dobavljačima bili realno mnogo veći od prikazanih.
– Strane kompanije u Srbiji, obično, naručuju dve revizije poslovanja, dok je, kako je objasnio, u susednim zemljama dovoljna jedna, dodao je Vučković. – Jedna revizija košta između 20.000 i 50.000 evra, a u Srbiji za to mora da se izdvoji dvostruko više, jer niko ne veruje bilansima naših preduzeća, posebno ne onima u većinskom državnom vlasništvu.
Savez računovođa i revizora zato predlaže da se donese novi zakon o računovodstvu uz podzakonska akta, što podržavaju državni i privatni ekonomski fakulteti, predstavnici privrede i mnoga njihova udruženja.

Izvor: Politika Online
Autor: A. Mikavica
Obradio: Jovan Šukara

Sledi naplata
poreza i ekstraprofiterima

(postavljeno 8. oktobra 2014. godine)
Poreska uprava krenuće u naplatu svih poreskih rešenja koja su godinama stajala po raznim fiokama pa i onih za ekstraprofit, izjavio je za "Blic" v.d. direktora Poreske uprave Marko Marinković.
Povodom tvrdnji dela stručne javnosti da je porez na ekstraprofit danas zbog zastarelosti nemoguće naplatiti Marinković kaže: "Ko i šta konstruiše da bi devalvirao posao u koji smo krenuli nije predmet interesovanja Poreske uprave".
Prema pisanju "Blica", u Poreskoj upravi trenutno se analiziraju brojna rešenja na jednokratni porez na ekstraprofit i ekstraimovinu.
Kako list navodi, u Poreskoj upravi kažu da postoji mnogo pravnih mogućnosti da se postupak dovede do naplate, ali da zbog toga ne žele da javnost obaveštavaju o imenima ekstraprofitera dok sve ne bude dovedeno do kraja. Oni dodaju i da se svakoga dana po fiokama otkrivaju novi i novi zaostali predmeti, a mnogi od njih datiraju još od 2006. godine.
Prema pisanju "Kurira", iz fioka poreske policije za područje Beograda nedavno je "ispalo" 2500 skrivanih rešenja o nenaplaćenim poreskim dugovima od 2006. godine do danas, a na tom spisku su uglavnom krupna imena iz sveta biznisa, sporta i estrade.
Procenjuje se da je ova "zaboravnost" poreskih činovnika u državnoj kasi napravila manjak od nekoliko desetina miliona evra, pa je zbog toga u Poreskoj upravi 6. oktobra formirana radna grupa koja treba da utvrdi disciplinsku, ali i krivičnu odgovornost zaposlenih, navodi taj list.

Izvor: Tanjug
Obradio: Jovan Šukara

Objavljen je
"Službeni glasnik RS", broj 107/2014

(postavljeno 8. oktobra 2014. godine)
U "Službenom glasniku RS", broj 107 od 8. oktobra 2014. godine, između ostalog, objavljeno je:
• ZAKON o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme

Pročitajte integralni tekst
sadržaja na sajtu "Službenog glasnika RS"
O sadržajima ostalih brojeva "Službenih glasnika RS"
saznajte više na stanici Poslovni savetnik , priručnik
Obradio: Jovan Šukara

Izmenama ZPPPA produženi
rokovi početka podnošenja
poreskih prijava elektronskim putem

(postavljeno 7. oktobra 2014. godine)
Zakonom o izmeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, broj 105/14), utvrđeni su novi rokovi početka podnošenja poreskih prijava u elektronskom obliku. Član 38. stav 7. ZPPPA izmenjen je tako da sada glasi:
,,Poreska prijava podnosi se isključivo u elektronskom obliku za poreze koji se plaćaju po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: porez po odbitku), za porez na dodatu vrednost, kao i za:
1) porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica po odbitku - od 1. aprila 2015. godine;
2) godišnji porez na dohodak građana - od 1. aprila 2015. godine;
3) porez na dobit pravnih lica po odbitku - od 1. januara 2016. godine;
4) akcize - od 1. januara 2016. godine;
5) porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige - od 1. januara 2016. godine;
6) porez na premije neživotnog osiguranja - od 1. januara 2016. godine;
7) sve ostale poreske oblike - od 1. januara 2017. godine.”

Obradio: Jovan Šukara

Tekstovi zakona objavljenih
u "Službenom glasniku RS", broj 105/2014

(postavljeno 7. oktobra 2014. godine)
Tekstove niže navedenih zakona, objavljenih u "Službenom glasniku RS", broj 105 od 3. oktobra 2014. godine, možete pronaći i preuzeti sa sajta Narodne skupštine Republike Srbije, u .doc i .pdf formatu, ćirilična i latinična verzija, putem ovog linka
• ZAKON o izmenama Zakona o javnoj svojini
• ZAKON o izmeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Obradio: Jovan Šukara

Novosti iz PURS:
Obaveštenje za
porodilje preduzetnice

(postavljeno 7. oktobra 2014. godine)
Preduzetnice koje su započele porodiljsko odsustvo u 2014. godini, a obavljanje delatnosti nisu privremeno prekinuli, već su nastavili da obavljaju delatnost preko ovlašćenog poslovođe, potrebno je da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, podnesu poresku prijavu za konačno utvrđivanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (PPDG-1S), za period od početka godine, do nastupanja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta ili odsustva sa rada radi posebne nege deteta, na osnovu koje obveznik iskazuje konačnu obavezu po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje do početka porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta ili odsustva sa rada radi posebne nege deteta.
Ukoliko preduzetnica u 2014. godini, prekine korišćenje porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta ili odsustva sa rada radi posebne nege deteta, na osnovu nove podnete prijave PPDG-1S, u kojoj iskazuje i akontacije poreza i akontacije doprinosa, potrebno je zadužiti ga iznosom po osnovu novih akontacija, za period od prekida korišćenja odsustva, do kraja tekuće godine.

Integralni tekst preuzet
sa sajta PURS
Obradio: Jovan Šukara

Kako smanjiti
malverzacije i zaštiti
investitore i poverioce

(postavljeno 7. oktobra 2014. godine)
Od početka krize do danas privreda Srbije izgubila je oko 255 miliona evra zbog toga što fiktivne firme nisu plaćale obaveze drugim preudzećima, izjavio je danas konsultant iz Mreže za poslovnu podršku Dragoljub Rajić.
"Od 2008.godine do danas postoji preko 19.500 slučaja prevara preko fiktivnih firmi koje su naručivale robu i usluge od savesnih poslovnih partnera i tu robu najčešće nisu platili", rekao je on na konferenciji "Kako smanjiti malverzacije i zaštiti investitore i poverioce".
Ukupan iznos te štete se, prema njegovim rečima procenjuje na 255 miliona evra, a pojedinačna šteta je blizu 13.100 evra.
"Nažalolst, zakonodavni okvir u Srbiji je takav da u slučaju kada neko zatvori firmu vi možete ili da ga tužite za prevaru ili imate mogućnost da prijavite policiji", naveo je on i dodao da to nije dalo rezultat.
Upravo iz tih razloga, kako je precizirao, samo u 2,8 odsto slučajeva neko ko je izgubio novac ili pružao uslugu za koju mu nije plaćeno može da nadoknadi svoju štetu. "Srbija je po tom rezultatu na dnu evropske lestvice", naveo je Rajić.
Na konferenciji je navedeno da su loši finansijski izveštaji jedan od ključnih razloga za malverzacije u poslovanju firmi, a da je stanje u tom segmentu dodatno pogoršano Zakonom o računovodstvu koji je usvojen juna protekle godine.
Predstavnik Savez računovođa i revizora Srbije Blagoje Novićević izjavio je da je Zakon o računovodstvu vreoma loš jer finansijski izveštaji o poslovanju kompanija nisu ni približno precizni kako to zahtevaju mejdunarodni standardi.
On je ukazao da na osnovu tako nepreciznih izveštaja banke treba da odluče kome će dati kredit i ocene rizik povraćaja tih sredstava. "Država ovde najviše gubi, a ona to i ne vidi. Sa lošim zakonima, lako je praviti finansijske izveštaje, jer se ne zna koliko je poreza naplaćeno, a na bazi loših finansijskih izveštaja oni prave te makroekonomske agregate i država ocenjuje efikasnost ekonomske politike", naveo je on.
On je dodao da zbog toga nije ni slučajno što se u Srbiju strani ulagači dovode preko autoriteta države. "Naše finansijsko izveštavanje nije tog kvaliteta da privuče investitore", rekao je on.
Predstavnik Nemačke privredne komore u Srbiji Milan Vučković izjavio je da se od 2000.godine 118 stranih kompanija žalilo na netačnost finansijskih izveštaja kupljenih firmi, kao i da su ti investitori morali da ulože dosta sredstava da saniraju tu neplaniranu štetu. "U tom smislu lažno si bili prikazani stanje imovine, knjigovodstvena vrednost imovine, potraživanja od kupaca i klijenta, dugovi prema dobavljačima su bili realno mnoog veći od prikazanih", rekao je on.
Strane kompanije u Srbiji, obično, naručuju dve revizije poslovanja, dok je, kako je objasnio, u susednim zemljama dovoljna jedna revizija. "Trošak jedne takve revizije košta između 20.000 i 50.000 evra, a u Srbiji to znači da kompanije mora da izdvoje između 40.000 i 100.000 evra jer oni ne veruju bilansima naših preduzeća, posebno ne onima u većinskom državnom vlasništvu", naveo je Vučković.

Izvor: Tanjug
Obradio: Jovan Šukara

Uplata doprinosa
za porodiljsko iz 2012. godine

(postavljeno 7. oktobra 2014. godine)
Pitanje: Kako izvršiti uplatu doprinosa porodiljskog bolovonja za tri meseca iz 2012. godine? Ide li i to kroz PPP PD?
Odgovor: Da, ide. Porodiljsko bolovanje je naknada pa se na njega ne primenjuju odredbe člana 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, tj. poreske obaveze po osnovu naknada ne dospevaju do poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec, već istovremeno sa isplatom naknade, ma kada ta isplata usledila. Takođe, na isplatu naknade se ne primenjuju odredbe o najnižoj osnovici, tako da osnovicu za obračun doprinosa predstavlja iznos naknade. Dakle, podnosi se opšta PPP PD, upisuje planirani datum plaćanja, kamata se ne obračunava.
Šifra prihoda: 167.
Unos u PPP PD prijavu - 1 01 206 00 0 - preduzetnik isplaćuje svojoj radnici porodiljsko bolovanje.

Izvor: Facebook grupa
Računovođe i knjigovođe
Obradio: Jovan Šukara

Zamena
oštećenih novčanica

(postavljeno 6. oktobra 2014. godine)
Reč je o nesavesnom radu pojedinih šalterskih radnika ili njihovih rukovodilaca, tvrde u NBS kada im se novinar „Politike” požalio da tamošnje banke nisu htele da mu zamene pocepanu novčanicu. ... O ovom problemu razgovarali smo sa odgovornima u NBS.
– Ovde imamo neprimenjivanje propisa. Razlozi su ili nedovoljno poznavanje propisa i sopstvenog posla ili nespremnost šalterskih službenika, odnosno njihovih rukovodilaca da zamene novac. Ova nespremnost može biti i posledica činjenice da su zamene veoma retke pa službenici nedovoljno poznaju uslove i sam postupak. U situaciji kada banka tvrdi da zamenu oštećenog novca radi samo NBS, a istovremeno u svojoj tarifi ima utvrđenu visinu naknade za tu vrstu posla – zamena oštećenog novca, jasno je da banka izbegava da postupa po svojim propisima, kažu u NBS.
Napominju da je Narodna banka ovu obavezu prenela na poslovne banke upravo zato da bi olakšala građanima ovu transakciju, jer u svakom gradu postoji Uprava za trezor i makar jedna banka.
– U prethodne dve godine obučili smo za ručnu obradu gotovog novca i prepoznavanje falsifikata (na tim obukama govori se i o zameni oštećenog novca) 10.271 bankarskog službenika. Ako pozovete sedište banke i pitate da li banke znaju da imaju obavezu zamene oštećenog novca, dobićete potvrdan ogovor. Ako ih pitate da li to rade, isto će odgovoriti – da. Ali kad odete u neku banku da zamenite novčanicu, nailazite na probleme, ističu u centralnoj banci i dodaju:
Banka može da zameni novčanicu odmah, ukoliko proceni da ispunjava uslove ili da je primi od donosioca, izda mu potvrdu o tome i pošalje novčanicu Narodnoj banci koja ekspertizom utvrđuje da li može da se zameni.
U svakom slučaju, banka je dužna da primi novčanicu. Čak i onu kojoj nedostaje više od 50 procenata njene ukupne površine
, uz izjavu donosioca o tome kako je dospela kod njega, kako je došlo do oštećenja, šta je sa ostalim delovima novčanice. Banka takvu novčanicu prima i šalje je Narodnoj banci koja donosi odluku o tome da li može da se menja ili ne.

Izvor: Politika Online
Autor: Milan Momčilović
Obradio: Jovan Šukara

Do kraja godine
osam novih usluga
na portalu eUprave

(postavljeno 6. oktobra 2014. godine)
Na portalu eUprava do kraja godine će biti osam novih usluga koje su vezane za lična dokumenta građana, a zajedno sa Poreskom upravom radi se na projektu koji će građanima omogućiti da imaju uvid u zaduženja po osnovu poreza na nepokretnosti i imovinu.
Građani će do kraja godine moći da imaju uvid u poreska zaduženja ne samo u svojim matičnim opšinama gde žive, nego u svih 169 opština i te dažbine će moći da izmire elektronski putem preko portala eUprava, rekao je na konferenciji za novinare direktor Direkcije za elektronsku upravu, Dušan Stojanović.
On je istakao i da je portal eUprave besplatan servis za organe državne uprave i lokalne samouprave, te da nije potrebno ulaganje u infrastrukturu i razvoj servisa.
Stojanović je naglasio da se na portalu nalazi poziv građanima da predlože usluge koje su njima važne, nakon čega će biti izabrano 10 koje je moguće realizovati, a nakon glasanja biće izabran najbolji predlog koji će biti i implementiran na portal.
Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Željko Ožegović, naveo je da je građanima i privredi na portalu eUprava na raspolaganju oko 300 usluga koje nudi 116 organa državne uprave i lokalne samouprave, a do sada je registrovano svega 15.000 korisnika.
Najpopularnija usluga na portalu za građane je, prema njegovim rečima, produženje registracije vozila, što je moguće uraditi na 328 ovlašćenih tehničkih pregleda u celoj Srbiji, zatim zamena stare vozačke za novu, zakazivanje termina za podnošenje zahteva za registraciju vozila i zakazivanje termina za podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš.
Takođe, kako je naveo, uvedena je i mogućnost javne rasprave o zakonima, a među prvima je Nacrt zakona o inspektorskom nadzoru.
On je podsetio da je portal postavljen još 2010. godine i predstavlja jedinstveni portal Vlade Srbije. "Cilj je da se u narednom periodu poveća broj usluga, ali i građana koji koriste te usluge, jer je ideja da se smanji pritisak na državne orgrane, a da građani brže i efikasnije završe svoj posao", istakao je Ožegović.
Takođe je najavio održavanje "Olimpijadu eUprave" 28. oktobra, gde će se predstavnici lokalnih samouprava takmičiti u kreiranju elektronskih usluga za građane i privredu, dodajućo da se do sada prijavilo oko tridesetak opština.
Predstavnik NALED-a, Ivan Radak, predstavio je rezultate istraživanja koji pokazuju da poslovanje u Srbiji najviše optrećuju razni porezi, doprinosi, parafiskalni nameti...
S druge strane, kada je reč o konkretnim pitanjima administracije i birokratije, istraživanje pokazuje da jedan direktor u Srbiji 20 do 30 odsto radnog vremena potroši na rešavanje birokratskih problema, dok 28 odsto na to izgubi od 30 do 50 odsto radnog vremena.
Radak je istakao da ipak treba imati u vidu da je ovo uzorak koji odražava strukturu srpske privrede, a to znači da dominiraju mala preduzeća koja nemaju posebne kadrove koji će se baviti administracijom, niti sredstva da angažuju spoljne saradnike koji bi rešavali te probleme.
Ono što najviše smeta privrednicima je predugo trajanje procedura i potreba za obimnom dokumentacijom.
Kada je reč o šalterima odnosno službama sa čijim radom nisu zadovoljni na prvom mestu su banke, zatim RFZO, Poreska uprava, katastar, PIO fond...
Takođe, prosečno vreme čekanja na šalterima je veoma veliko, pa u katastrima to iznosi 36 minuta, sudovima i šalterima PIO fonda 34 minuta, šalterima policije 33 minuta...
Radak je naveo da je istraživanje takođe pokazalo da 28 privrednika redovno koristi elektronske servise, 16 odsto privrednika ne zna šta je to, dok 68 odsto kaže da bi im elektronski servisi bili korisniji nego da nekog podmite na šalteru.

Izvor: Tanjug
Obradio: Jovan Šukara

Došlo vreme
da svi plate porez

(postavljeno 6. oktobra 2014. godine)
Sve firme u Srbiji koje državi duguju veliki novac za porez su pod prinudnom naplatom i blokadom računa, izjavio je v.d. direktora Poreske uprave Marko Marinković, ističući nema zaštićenih i da je došlo vreme da svi plate porez.
"Došlo je vreme da dužnici moraju da plate, ne nama, nego budžetu Srbije, ovoj zemlji. Shvatili su da državi mora da se da ono što joj pripada, a to je porez", istakao je Marinković u intervjuu za "Informer".
Marinković je rekao da je Poreska uprava u protekla dva meseca sprovela rigoroznu kontrolu kockarnica i kladionica, i u toku provere rada zbog nepravilnosti zatvorila čak 1.000 objekata, dok je podneto više stotina krivičnih prijava.
"Pre mesec dana pokrenuli smo temeljnu kontrolu svih predmeta i došli do zaključka da, na žalost, oni stoje po fiokama. Više je razloga za to - fizički je nemoguće sve postići, u pitanju je i nemar, ali i zloupotreba službenog položaja poreskih službenika zarada ostvarivanja lične i materijalne koristi, jer su određeni predmeti sklonjeni", navodi Marinković.
Ti predmeti su, kako je dodao, sklonjeni "u fioke" sa namerom da zastare.

Izvor: Tanjug
Obradio: Jovan Šukara

Objavljen je novi
Preduzetnički informator,
broj Sept/1-2014

(postavljeno 1. oktobra 2014. godine)
U izdanju Vojvođanske Fondacije za razvoj "Halo" Subotica, izišao je novi mesečnik "Preduzetnički informator", broj Sept/1-2014.
Sadržaj:
- Prvi javni beležnici (notari) u Srbiji su počeli sa radom 01.09.2014. godine
- Propisan novi kontni okvir i novi obrasci finansijskih izveštaja
- Naknada troškova dolaska na posao i odlaska sa posla licima koji obavljaju privremene povremene poslove
- Novi zakon o zaštiti potrošača
- Zakup pokretnih stvari u vlasništvu fizičkih lica pravnim licima i preduzetnicima
Link ka integralnom tekstu informatora nalazi se ovde

Obradio: Jovan Šukara

Poreski tretman naknade štete
za neikorišćeni godišnji odmor
nakon izmena Zakona o radu

(postavljeno 1. oktobra 2014. godine)
Članom 76. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS" br. 24/05... 75/14) propisano je da je, u slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor, u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.
Stavom 3 istog člana propisano je da ova naknada ima karakter naknade štete.
Članom 68.st. 4. Zakona propisano je da se zaposleni ne može odreći prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa u skladu sa Zakonom.
Iz napred citiranih odredbi noveliranog Zakona o radu novčana naknada zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora isplaćuje se samo zaposlenima kojima je prestao radni odnos, po bilo kom osnovu, a da nisu iskoristili godišnji odmor.
Imajući u vidu da ova novčana naknada, prema samom Zakonu, ima tretman naknade štete, te da se isplaćuje samo u slučaju prestanka radnog odnosa, tj. isplaćuje se licima koja u trenutku isplate nemaju status zaposlenog kod isplatioca,
ista predstavlja drugi prihod iz člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana, na koji se obračunava porez po stopi od 20%, na osnovicu koju čini bruto prihod, umanjen za 20% normiranih troškova, dok se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje ne obračunavaju i ne plaćaju.
Poslodavac je dužan da ovu naknadu štete isplati svakom zaposlenom kome je prestao radni odnos, a da nije iskoristio godišnji odmor. Pri tom, nije bitan osnov prestanka radnog odnosa, niti da li je radni odnos prestao voljom poslodavca ili voljom zaposlenog, kao ni to da li postoji krivica poslodavca ili zaposlenog.
Zaposleni koji, iz bilo kog razloga, nije iskoristio godišnji odmor u roku u kom ima pravo da ga iskoristi, a i dalje ima status zaposlenog kod poslodavca, tj. nije mu prestao radni odnos, nema pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora.
Ukoliko postoji krivica poslodavca za nekorišćenje ovog, zakonom zagarantovanog prava zaposlenog, poslodavac je prekršajno odgovoran i zaprećena mu je novčana kazna u iznosu od 400.000 do 1.000.000 dinara, ako je poslodavac pravno lice, odnosno 100.000 do 300.000 dinara, ako je poslodavac preduzetnik.
Može se pretpostaviti da je cilj ovakvog zakonskog rešenja pokušaj da se spreči mogućnost da zaposleni ne koristi godišnji odmor, tj. zaštita ovog prava zaposlenog, i, posredno, zaštita zdravlja zaposlenog. Međutim, da bi se ovaj cilj postigao, potrebni su precizni i dovoljni mehanizmi kontrole, što, imajući u vidu broj inspektora, male zarade istih i visok nivo korupcije u društvu, predstavlja iluziju. S druge strane, s obzirom na stopu nezaposlenosti i odnos ponude i potražnje na tržištu radne snage, ne može se očekivati da zaposleni sami ustanu u odbranu ovog svog prava i prijave poslodavca koji im je onemogućio korišćenje godišnjeg odmora. Stoga, vrlo je verovatno, da će ovakvo zakonsko rešenje postići upravo suprotan efekat i dovesti do toga da zaposleni bude uskraćen za korišćenje godišnjeg odmora i da, pri tom, nema pravo na naknadu štete.

Izvor: porezi.blogspot.com
Obradio: Jovan Šukara

Propisi o radu u praksi
(postavljeno 30. septembra 2014. godine)
U našoj zemlji nije novost da donosimo zakone, koji su usklađeni sa evropskim normama, ali nisu primenjivi u praksi.
Novi Zakon o radu otklonio je deo starih problema inspektora rada, ali i dalje ima onih propisa koji nisu dovoljno precizni kako bi bili sprovedeni u praksi.
Zbog dvosmislenih i nejasnih propisa, neretko se dešava da u različitim delovima Srbije, inspektori rada izdaju različita rešenja i to za istovetne slučajeve. Inspektori zato predlažu konkretna rešenja za one situacije kada se nešto ne primenjuje na odgovarajući način ili se jednostavno ne može sprovesti u praksi.
Načelnica Inspekcije rada Južnobačkog okruga, Ljiljana Stojšić kaže: "Dosta stvari se popravilo. Recimo, ako se govori o Zakonu o radu, pre svega u delu isplata zarada. To je bio najveći problem u prethodnom zakonu gde radnici nisu mogli da ostvare svoje pravo. Bilo je primera da se godinama ne isplaćuju zarade, a kod pojedinih poslodavaca taj problem je bio jedan zatvoreni krug koji se nije dao rešiti."
Zaposleni sada može da svojim isplatnim listićima, koji imaju neku formu menice, ode u Sud da prijavi i tako naplati potraživanja. Naravno, ako ima para na računu, kaže ona.
Osim toga, sada inspektori mogu odmah da daju rešenje nalaganja za zaposlenje, ako utvrde da su ljudi na faktičkom radu.
Zakon o bezbednosti zdravlja na radu, čije se usvajanje najavljuje za kraj godine, takođe bi mogao da stvori probleme u praktičnoj primeni, ako se njegova sadržina ne pripremi uz sugestije inspektora. Ljiljana Stojšić ističe da su, što se povreda na radu tiče, standardi Evropske unije ugrađeni u naše propise, ali ih treba primenjivati u praksi. Za kontrolu njihove primene je, kaže, nadležna inspekcija rada.

Izvor: RTV
Obradio: Jovan Šukara

Novosti iz PURS:
Obaveštenje o podnošenju
PPP-PD kada je preduzetnik
sa ličnom zaradom istovremeno
primalac prihoda po drugom osnovu

(postavljeno 30. septembra 2014. godine)
Na portalu Poreske uprave omogućeno je podnošenje pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku na Obrascu PPP-PD za isplatu prihoda iz radnog odnosa – lična zarada preduzetnika - OVP 106, kada je primalac prihoda (PP):
-zaposleni u drugom pravnom licu ili preduzetničkoj radnji (oznaka 01),
-osnivač ili član privrednog društva zaposlen u tom društvu (oznaka 02),
-vojni osiguranik (oznaka 08),
-penzioner po osnovu zaposlenja (oznaka 09),
-penzioner po osnovu samostalne delatnosti (oznaka 10),
-vojni penzioner (oznaka 12) i
-poljoprivredni penzioner (oznaka 13).
Napomena: Ukoliko je primalac prihoda sa oznakam 02 (osnivač/član privrednog društva zaposlen u tom privrednom društvu) i oznakom 08 (vojni osiguranik) u Obrascu PPP PD, kod isplate ove vrste prihoda, u polju 3.6 – Šifra vrste prihodsa - se iskazuje cifra primaoca prihoda - 01 (zaposleni).
Primer: Kod isplate lične zarade preduzetniku koji je i osnivač ili član privrednog društva zaposlen u tom društvu ili vojni osiguranik, bez olakšice i bez beneficiranog staža u polju 3.6 upisuje se ŠVP 1 01 106 00 0.
U PPP-PD prijavi, u polju 2.1 Tip isplatioca, upisuje se oznaka 4 - preduzetnik.
Osnovica za porez (polje 3.10 u PPP-PD prijavi) je zarada umanjena za propisani neoporezivi iznos iz člana 15. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana. Porez se plaća po stopi od 10%.
Osnovica doprinosa (polje 3.12 u PPP-PD prijavi) je bruto zarada, koja ne može biti niža od najniže, ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa. Plaća se doprinos za PIO po stopi od 26%, odnosno i dodatni doprinos za PIO, ukoliko se vrši isplata preduzetniku koji radi na poslovima na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem.
Ne plaća se doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za nezaposlenost, pa se u PPP-PD prijavi u polju 3.14 – Doprinos za zdravstveno osiguranje i polju 3.15 – Doprinos za nezaposlenost upisuje iznos od 0 (nula) dinara.

Izvor: PURS
Obradio: Jovan Šukara

Nove obrasce Ugovora o radu
postavili smo na našoj stranici
Obrasci besplatno, dorada

(postavljeno 26. septembra, modifikovano 30. septembra 2014. godine)
Član 111. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, broj 75/14, stupio na snagu 29. jula 2014. godine), glasi:
"Poslodavac može sa zaposlenima koji su zasnovali radni odnos do dana stupanja na snagu ovog zakona da zaključi ugovor o radu ili aneks ugovora, u skladu sa odredbama člana 8. ovog zakona, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Ugovorom iz stava 1. ovog člana ne zasniva se radni odnos.
Ako poslodavac sa zaposlenima iz stava 1. ovog člana ne zaključi ugovor o radu ili aneks ugovora u smislu tog stava, ugovori o radu zaključeni do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi u delu u kome nisu u suprotnosti sa ovim zakonom."
Ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu ili aneks ugovoru o radu, shodno stavu 3. gore citiranog člana 111, ranije zaključeni ugovori o radu ostaju na snazi u delu u kojem nisu u suprotnosti sa zakonom. Postojeći ugovori o radu sadrže više prava od onih koje su kao minimum utvrđene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, naročito u pogledu visina otpremnina i uvećanja zarade po osnovu minulog rada, pa se poslodavcima ostavlja mogućnost da zaključe nove ugovore o radu, ili anekse postojećim, kojim će ta prava utvrditi u okviru novih zakonskim rešenja koja su povoljnija za poslodavca.
Iako se čini da je norma člana 108. stav 1. tačka 4) stav 2, koja reguliše uvećanje zarade po osnovu minulog rada, imperativnog karaktera te se treba primeniti nezavisno od eventualnih izmena postojećih ugovora o radu, mišljenjem Ministarstva rada broj 011/00-433/2014-02 od 02.09.2014. godine zauzet je stav po kojem odredbe postojećih ugovora o radu, budući da daju veća prava zaposlenima u odnosu na važeći Zakon, nisu u suprotnosti sa Zakonom, a to istovremeno znači da ostaju na snazi sve do eventualne izmene ugovora o radu.
Zbog napred navedenog kreirali smo prilagođeni obrazac Ugovora o radu kojim se mogu zameniti postojeći ugovori o radu kod lica koja su već zaposlena.
Istovremeno, dajemo i obrazac Ugovora o radu koji se može koristiti kod novozaposlenih radnika.
Obrasci su postavljeni na našoj stranici Obrasci besplatno u sekciji "Obrasci iz područja rada i radnih odnosa"

Obradio: Jovan Šukara

Minimalna cena rada
iduće godine 121 dinar

(postavljeno 29. septembra 2014. godine)
Vlada Republike Srbije donela je odluku da visina minimalne cene rada u Srbiji u 2015. godini iznosi 121 dinar po radnom času, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Ova odluka će, kako je saopštila vladina kancelarija za saradnju sa medijima, biti primenjivana od 1. januara 2015. godine. Minimalna cena rada u Srbiji nije bila povećavana od 2012. godine. Ovo povećanje od 5,2 odsto odraziće se na povećanje prosečne minimalne zarade. U narednoj godini minimalna mesečna zarada zaposlenog iznosiće najmanje 28.430,50 dinara, odlučeno je na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije, navodi se u saopštenju.
Inače, sindikati i poslodavci na sednici Socijalno-ekonomskog saveta pre dve nedelje nisu uspeli da usaglase stavove budući da su poslodavci bili protiv toga da se ona povećava jer se, kako su isticali za to nisu stekli uslovi, a sindikati su se držali stava da bi ona trebalo da iznosi 137, 9 dinara po radnom satu. Kako nisu postigli dogovor, odluku o tome donela je Vlada Srbije.
Poslednji put cena rada korigovana je u aprilu 2012. godine i to sa 102 na 115 dinara po radnom satu.
Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) i Unija poslodavaca nezadovoljni su odlukom Vlade Srbije da poveća minimalnu cenu rada sa 115 na 121 dinar, počev od 1. januara 2015. godine. Sindikalci, naime, smatraju da je cena rada i sa povećanjem ostala niska, a poslodavci da minimalnu cenu rada nije trebalo povećavati, ali da će oni tu odluku prihvatiti. Potpredsednik Samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović rekao je Tanjugu da taj sindikat nije zadovoljan odlukom vlade, ocenjujući da vlada krši Zakon o radu, koji je sama donela. "To je cena rada koja apsolutno ne može da zadovolji minimalnu potrošačku korpu, za te ljude koji će primati minimalac čitave 2015. godine", ukazao je Mihajlović i dodao da je cena od 121 dinara po satu ispod svakog kriterijuma. Mihajlović je napomenuo da je Samostalni sindikat očekivao da će vlada danas doneti odluku o povećanju cene rada, s obzirom na to da je poslednji dan za donošenje odluke o minimalnoj zaradi.
Predsednik Unije poslodavaca Srbije (UPS) Nebjoša Atanacković rekao je Tanjugu da će, bez obzira što UPS nije bio za povećanje cene rada, prihvatiti odluku Vlade Srbije. Prema njegovim rečima, moglo se očekivati da će doći do povećanja cene rada, iako se UPS tome protivilo, jer se nisu stekli uslovi za to. "Ostaje da se vidi kako će to izgledati u praksi, budući da se očekuje smanjenje zarada zaposlenih u javnoj upravi", kazao je Atanacković. Predsednik UPS-a je dodao da se podizanjem cene rada sa 115 na 121 dinara po satu prakticno vraćamo na odnos prosečne i minimalne zarade koji je bio 2012. godine.
Predsednik sindikata "Nezavisnost" Branislav Canak izjavio je danas Tanjugu, povodom odluke Vlade Srbije da minimalnu cenu rada poveća za 5,2 odsto, da je manje važna cifra, već je važno njeno zvanično obrazloženje kako se do nje došlo. "Tražićemo od njih (Vlade Srbije) da poštuju Zakon. Ako je po zakonu, nema šta da se bunimo. Ako nije po zakonu, onda treba svi u Srbiji da se bune, a ne samo mi", rekao je predsednik sindikata "Nezavisnost", povodom odluke vlade da cenu rada poveća sa 115 na 121 dinar. Upitan da li će sindikat "Nezavisnost" zvanično reagovati na odluku vlade, Čanak je rekao da on neće da se buni jer i ne živi od minimalca, te da to treba da čine oni koji zavise od tog povećanja. "Cifra povećanja nije bitna, bitno je i mi jedva čekamo da vidimo obrazloženje zvanično, kako je propisano zakonom, kako su došli do cifre od 121 dinar. Ništa drugo. Samo da vidimo, kako će to da obrazlože", rekao je Čanak.

Izvor: Tanjug
Obradio: Jovan Šukara

Novi Zakon
o zaštiti potrošača
u primeni od 22. septembra

(postavljeno 25. septembra 2014. godine)
Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/14), stupio je na snagu 21. juna 2014. godine, a počeo je da se primenjuje istekom tri meseca od dana stupanja na snagu, tj. 22. septembra 2014. godine.Danom početka primene novog Zakona prestao je da važi stari Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", broj 73/10).
Podzakonski akti koji se donose na osnovu ovlašćenja iz Zakona trebaju biti doneti u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, tj. do 21. decembra 2014. godine.
Zakonom su, u cilju zaštite položaja potrošača, uređena prava i obaveze potrošača, instrumenti i načini zaštite prava potrošača, informisanje i unapređenje znanja potrošača o njihovim pravima i načinima zaštite prava, prava i obaveze udruženja i saveza čija je oblast delovanja ostvarivanje ciljeva zaštite potrošača, vansudsko rešavanja potrošačkih sporova, prava i obaveze državnih organa u oblasti zaštite potrošača i druga pitanja od značaja za položaj i zaštitu potrošača.

Obradio: Jovan Šukara


Pročitajte integralni tekst naslovljenog Biltena
Tekstove ostalih brojeva Biltena pronađite 
na stranici Poslovni savetnik , priručnik
Obradio: Jovan Šukara

Najniža i najviša mesečna
osnovica za plaćanje doprinosa za
obavezno socijalno osiguranje
(postavljeno 25. avgusta 2014. godine)
Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa , prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 i 101/11), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa tromesečno se usklađuje, utvrđuje ga i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.
Pregled najnižih osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2014. godini, po periodima primene, dajemo u nastavku:

Period primene Iznosi najniže mesecne osnovice Sl. glasnik RS
od 1.11.2013. do 31.01.2014. 21.210(60.599 x 35%) 95/2013
od 1.02.2014. do 30.04.2014. 22.282(63.664 x 35%) 8/2014
od 1.05.2014. do 31.07.2014. 20.198(57.709 x 35%) 46/2014
od 1.08.2014. do 31.10.2014. 21.716(62.046 x 35%) 79/2014
Poslodavac koji ne izvrši isplatu zarada do 30-og u mesecu za prethodni mesec dužan je da do tog roka obračuna i uplati doprinose na najnižu osnovicu doprinosa.
Za zaposlene rezidente koji su upućeni na rad u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica rezidente, najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje jednaka je dvostrukoj najnižoj mesečnoj osnovici utvrđenoj u skladu sa članom 37. Zakona, što za period od 01.08.2014. godine do 31.10.2014. godine iznosi 43.432 dinara (21.716 x 2).
Za samostalne umetnike, sveštenike i verske službenike i za poljoprivrednike, najnižu mesečnu osnovicu za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u četvrtom kvartalu poslednje godine prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, primenjuje se za celu kalendarsku godinu - ne menja se u toku godine, a za 2013. godinu iznosi 22.282 dinara.
Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2014. godini, dajemo u nastavku: Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).
Najvišu godišnju osnovicu doprinosa (član 43. Zakona) čini petostruki iznos prosečne godišnje zarade ostvarene po zaposlenom u Republici u godini za koju se plaćaju doprinosi, a za 2013. godinu iznosi 3.642.480 dinara (60.708 x 12 x 5).
Procenjenu najvišu godišnju osnovicu doprinosa (član 67. Zakona) čini petostruki iznos prosečne godišnje zarade ostvarene po zaposlenom u Republici u prethodnoj godini uvećan za procenjeni rast zarada u tekućoj godini, a za 2014. godinu iznosi 3.850.101 dinara ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014).
Obradio: Jovan Šukara
 

Prosečna neto zarada
u avgustu iznosila 45.610 dinara

(postavljeno 25. septembra 2014. godine)
Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2014. godine iznosi 62,992dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u julu 2014. godini, nominalno je veća za 1,0% i realno je veća za 1,2%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2014. godine iznosi 45.610 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u julu 2014. godine, nominalno je veća za 0,9% i realno je većaza 1,1%.
Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2014. godine nominalno je veća za 1,9% i realno je veća za 0,4% od prosečne zarade isplaćene u avgustu 2013. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena avgustu2014. godine nominalno je veća za 1,9% i realno je veća za 0,4% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2013. godine
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–avgust 2014. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–avgust2013. godine, nominalno je veća za 1,3%, a realno je manja za 0,8%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–avgust 2014. godine, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–avgust 2013. godine, nominalno je veća za 1,6%, a realno je manja za 0,5%.
Iznose prosečnih zarada u bruto i neto iznosu dajemo u pregledu koji sledi:

Mesec Bruto zarada Neto zarada
Avgust 2014 62.992 45.610
Na osnovu podataka o iznosu prosečne zarade u Republici Srbiji za avgust od 62.992 dinara, utvrđuje se najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje od 1. oktobra 2014. godine u iznosu od 314.960 dinara (62.992 x 5).
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS
Statističke podatke za ranije periode
potražite na stranici Poslovni savetnik, priručnik
Obradio: Jovan Šukara

Beograd dobija Kancelariju
za brze odgovore privredi

(postavljeno 25. septembra 2014. godine)
Grad Beograd, u saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj i evropske integracije Beograd, Privrednom komorom Beograd i gradskim opštinama, sutra otvara Kancelarije za brze odgovore privredi, saopštila je Gradska uprava grada Beograda.
Kako se navodi, cilj otvaranja ovih kancelarija je da domaći i inostrani privrednici dobijaju informacije potrebne za rešavanje problema vezanih za svoje poslovanje na brz i efikasan način.
Dodaje se da su kancelarije na 16 opština u Beogradu na usluzi potencijalnim i postojećim privrednicima sa teritorije grada Beograda, kao i onima koji žele da investiraju u razvoj grada.

Izvor: Blic Online
Obradio: Jovan Šukara


Od 22. septembra
na snazi novi
Zakon o zaštiti potrošača

(postavljeno 20. septembra 2014. godine)
Asocijacija potrošača Srbije preporučila je potrošacima da bilo kakve velike izdatke ili sklapanje ugovora na duži period, odlože za period posle 21. septembra. Naime, tada počinje da se primenjuje novi Zakon o zašiti potrošača, a nove odredbe odnose se isključivo na kupovinu od dana primene.
Novim zakonom o zaštiti potrošača predviđeno je da rok za odgovor trgovca potrošaču, na izjavljenu reklamaciju bude osam dana, a rok za rešavanje reklamacije koju je trgovac usvojio ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, računajuci od datuma podnošenja reklamacije.
Ukoliko se nesaobraznost robe ili usluge javi u prvih šest meseci, potrošač ima pravo da zahteva da se ona otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili izjavom da raskida ugovor.
Popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača, a nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu robe prodavcu, neće moći da bude uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.
Predložene su posebne kaznene odredbe za trgovca koji reklamaciju ne reši u roku i na nacin sa kojima se potrošac saglasio.
Trgovci će biti u obavezi da vode posebnu evidenciju o primljenim rek lamacijama, a koja će sadržati sve neophodne elemente iz kojih ce se videti čitav tok dešavanja, navodi se u saopštenju APOS-a.
Oblast usluga od opšteg ekonomskog interesa će biti jasna i precizno definisana u pojmovnom smislu (elektronske komunikacije, snabdevanje električnom energijom, toplotnom energijom, vodom za piće, prevoz putnika u javnom prevozu, odlaganje otpada...)
Odluke koje donose trgovci kao davaoci usluga, odnosno javna i javno-komunalna preduzeća donosiće se nakon mišljenja savetodavnog tela uz saglasnost predstavnika evidentiranih udruženja i saveza udruženja potrošača.
Davaoci usluga od opšteg ekonomskog interesa biće u obavezi da formiraju posebne komisije za rešavanje reklamacija, a u kojima će svoje mesto imati predstavnici potrošackih organizacija koje se nalaze na evidenciji ministarstva.
Pružaoci ovih usluga će moći da obustave pružanje usluge od opšteg ekonomskog interesa ako potrošač ne i zmiri potraživanja u roku od dva meseca od dana dospelosti obaveze. Ali, ako potrošac ospori postojanje ili visinu obaveze i nastavi da uplaćuje racune za tekuće obaveze, neće moći da bude isključen sa mreže do okoncanja sudskog postupka koji je pokrenuo trgovac i koji za predmet ima obavezu koju je potrošač osporio po osnovu ili visini.
Novim zakonom definisaće se pojam "kolektivni interes potrošača", a kolektivna zaštita potrošača će se odnositi na sprečavanje nepoštene poslovne prakse i nepravičnih ugovornih odredbi.
Ukinuće se sudske takse za potrošacke sporove do vrednosti od 500.000 dinara.
Izvor: b92.net, Tanjug
Obradio: Jovan Šukara

 

 

Izbor iz tekstova svojevremeno objavljenih
na ovoj stranici rezervisanoj za aktuelnosti, 
sada možete pronaći na stranici
Poslovni savetnik, arhiva

 

Poslovni savetnik, aktuelnosti
Poslovni savetnik, arhiva
Poslovni savetnik, priručnik
Kako pokrenuti posao        
Propisi besplatno                
Obrasci besplatno    
Rokovnik obaveza              
Servisi, pretrage, linkovi   
Za opuštanje i nauk             
Agencijska literatura

  


 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal