Meni
Meni
 • Srpski
 • России
 • Deutsch
 • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Računovodstvo, knjigovodstvo

Knjigovodstvo je bazna Agencijska uslugaKnjigovodstvo je bazna Agencijska uslugaUsluga računovodstva je osnovna, bazna usluga Agencije i obuhvata:

 • permanentna edukacija i savetovanje o primeni propisa iz računo-
  vodstveno - knjigovodstveno - finansijsko - poreskog segmenta poslovanja
  klijenta;
 • vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;
 • vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba,
  proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
 • izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEPU knjige;
 • vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV;
 • analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija
  klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih
  poreskih dažbina u skladu sa važećim propisima Klijenti Agencije su različitih delatnosti
  (korišćenje zakonom predviđenih olakšica, poreskih kredita i slično);
 • izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak građana.

 

Klijenti agencije su različitih pravnih formi:

 • mikro i mala preduzeća;
 • Klijenti Agencije su različitih delatnostipreduzetnici (radnje) - knjigaši;
 • preduzetnici (radnje) - paušalci;
 • predstavništva stranih firmi. 

        i različitih delatnosti:

  •    trgovina na veliko i malo;
  •    proizvodnja i pružanje usluga;
  •    uvoz i izvoz;
  •    komisioni;
  •    menjačnice;
  •    turističke agencije.

   

  Princip rada "dan za dan" 
  omogućava agenciji dnevnu ažurnost svih knjigovodstvenih stanja
  i izveštaja, kako za potrebe zakonodavca i kontrolno - inspekcijskih
  organa, tako i za potrebe menadžmenta firme.                      Detaljnije o rokovima  > > >

   

  Kreiranje i dnevno dostavljanje
  klijentu svih knjigovodstvenih izveštaja standard je Agencije
  kojemu je cilj da posao knjigovodstva ne bude sam sebi svrha,
  odnosno zadovoljavanje zakonske obaveze. Tromesečno
  Agencija klijentima dostavlja CD na kojem su narezani svi
  računovodstveni izveštaji.                                                  Detaljnije o izveštajima  > > >

   

 

 


 

 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal