Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Konsalting i seminari

Izrada biznis planova, investicionih elaborata i studijaNajmanje unapred definisana usluga od svih usluga koje pruža Agencija.
Za svoj predmet može imati najrazličitije teme.

SavetovanjeU ovom kontekstu, uslugu konsaltinga ćemo razlikovati od kontinuiranog savetovanja klijenata Agencije koje se daje u okviru standardne knjigovodstvene usluge.

Sveobuhvatni pristup rešavanju poslovnih problemaOvde ćemo pod konsalting uslugom podrazumevati prvenstveno jedan sveobuhvatniji pristup rešavanju poslovnog problema klijenta koji podrazumeva viši nivo kompleksnosti i sadrži obavezno fazu istraživanja problema, traženje rešenja, davanje projekta rešenja, nadzor i kontrolu implementacije.

 

AGENCIJSKI SEMINARI

Agencijski seminariSavetovanje i odgovori na klijentova pitanja sastavni su deo standardne knjigovodstvene, odnosno računovodstvene usluge. Po potrebi, kada se radi o obimnijim i značajnijim izmenama u propisima, za klijente se, u prostorijama Agencije u ulici Pavla Papa 14, održavaju seminari na kojima se na opsežan i sveobuhvatan način obrađuju pojedine stručne teme. Svake godine, pred kraj poslovne godine, obavezno se održava seminar sa tematikom priprema za završni račun.
Osim izlaganja na osnovnu temu, na seminaru se odgovara na postavljena pitanja. Na pitanja koja zahtevaju izučavanje odgovori se daju pismeno elektronskom poštom ili telefonom. Na klijentova pismeno postavljena pitanja Agencija se obavezuje pismeno i odgovoriti.

 

CIRKULARNA PISMA 

Cirkularna pismaKao oblik stručne podrške klijentima Agencija povremeno, u obliku instruktivnih članaka, obrađuje aktuelne praktične stručne teme i o tome klijente obaveštava cirkularnim pismima na njihove e-mail adrese, preko oglasne table u prostorijama Agencije i preko stranice ovog sajta Naslovna i aktuelnosti.

 

AGENCIJSKA LITERATURA

Agencijska literaturaKlijentima Agencije besplatno je dostupna literatura Agencije (knjige, priručnici, časopisi) iz područja finasija, ekonomije i poslovanja uopšte. Na stranici ovog sajta Agencijska literatura možete videti pregled dela raspoložive literature.

   

 

 


 

 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal