Lični poreski savetnik

Lični poreski savetnikLični poreski  savetnik je  usluga koja
je namenjena fizičkom licu, poreskom
obvezniku građaninu, pojedincu.
 

Korisnici ove usluge su:

- fizička lica koja ostvaruju prihode za koje su, shodno
  propisima, obavezni sami podneti poresku prijavu: 
           - prihodi od ličnog rada, zakupnina i slično kada
             je isplatilac fizičko lice,
           - prihodi iz inostranstva;

Lični poreski savetnik- fizička lica koja su obveznici godišnjeg poreza na dohodak
  građana (Obrazac PPDG-5, Obrazac PPDG-2R);

- fizička lica koja su obveznici PDV-a i koja su samim tim i
  obveznici poreza na prihode od samostalnih delatnosti.

 

 

 


 

 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  

 


 

 

Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.


Pronaći ćemo put  ili  ćemo ga stvoriti.    
Hannibal