Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Lični poreski savetnik

Lični poreski savetnikLični poreski savetnik je usluga koja
je namenjena fizičkom licu, poreskom
obvezniku građaninu, pojedincu.
 

Korisnici ove usluge su:

- fizička lica koja ostvaruju prihode za koje su, shodno
  propisima, obavezni sami podneti poresku prijavu
  (obrasci PP OPO i MUN):
           - prihodi od ličnog rada, zakupnina i slično kada
             je isplatilac fizičko lice,
           - prihodi iz inostranstva;

Lični poreski savetnik- fizička lica koja su obveznici godišnjeg poreza na dohodak
građana (Obrazac PPDG-2R, nekadašnji Obrazac PPDG-5);

- fizička lica koja su obveznici PDV-a i koja su samim tim i
  obveznici poreza na prihode od samostalnih delatnosti.

Koristan tekst:
Godišnji porez na dohodak građana

 

 

 Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal