Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Lični poreski savetnik

Lični poreski savetnikLični poreski  savetnik je  usluga koja
je namenjena fizičkom licu, poreskom
obvezniku građaninu, pojedincu.
 

Korisnici ove usluge su:

- fizička lica koja ostvaruju prihode za koje su, shodno
  propisima, obavezni sami podneti poresku prijavu
  (obrasci PP OPO i MUN):
           - prihodi od ličnog rada, zakupnina i slično kada
             je isplatilac fizičko lice,
           - prihodi iz inostranstva;

Lični poreski savetnik- fizička lica koja su obveznici godišnjeg poreza na dohodak
građana
 (Obrazac PPDG-2R, nekadašnji Obrazac PPDG-5);

- fizička lica koja su obveznici PDV-a i koja su samim tim i
  obveznici poreza na prihode od samostalnih delatnosti.

 

 

 


 

 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal