Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Obrasci za završne račune
pravnih lica i preduzetnika

aktivasistem_160x100.gifUslovi korišćenja                           Pridružite nam se na  facebook.png

Sa ove stranice članovi URIPS-a mogu besplatno preuzeti ponuđene obrasce.


 

Knjigovodstveni program

Sadržaji namenjeni
članovima URIPS-a

Obaveštavamo članove URIPS-a da je postavljena verzija aplikacije za izradu završnih računa iz koje se generišu .xml fajlovi koji se uvoze u aplikaciju APR-a kako se podaci ne bi prekucavali.
Postavljeni su i finansijski izveštaji za druga pravna lica.

Pristup aplikacijama omogućen je samo članovima URIPS-a, koji su na svoje imejl adrese dobili personalizovane šifre za pristup.
Regulisanjem članstva u URIPS-u na svoju imejl adresu dobijate pristupne šifre.


 

Knjigovodstveni program

Objedinjeni pristup aplikacijama za izradu završnog računa

Finansijski izveštaji - pun obim;
Finansijski izveštaji - skraćen obim;
Finansijski izveštaji - druga pravna lica;
Izjava o neaktivnosti;
Poreska prijava poreza na dobit pravnih lica - Obrazac PDP, sa prilozima;
Poreska prijava poreza na dohodak građana - Obrazac PPDG-1S, sa prilozima.

Knjigovodstveni program


 

Excel aplikacija za izradu završnih računa
sa poreskim prijavama, za preduzetnike,
sa bilansima i prilozima
Aplikacija sadrži sledeće obrasce:
BU - Obrazac BU - Bilans uspeha (prosto knjigovodstvo) - obrazac je propisan;
OAI - Obrazac OA I - Obračun amortizacije stalnih sredstava - I amortizaciona grupa - obrazac je propisan;
OAII-IV - Obrazac OA - Obračun amortizacije stalnih sredstava - II do V amortizaciona grupa - obrazac je propisan;
                                                                      Pročitaj više

PK2 - Obrazac PK 2 - Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva - obrazac je propisan;
PK3 - Obrazac PK 3 - Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti - obrazac je propisan;
SG - Obrazac SGRG - Specifikacija gubitaka iz ranijih godina radi umanjenja oporezive dobiti obveznika poreza na dobit pravnih lica - obrazac nije propisan;
SKG - Obrazac SKGRG - Specifikacija kapitalnih gubitaka iz ranijih godina radi umanjenja oporezive dobiti obveznika poreza na dobit pravnih lica - obrazac nije propisan;
TCS - Obrazac TCS - Izveštaji o transfernim cenama - tansakcijama sa povezanim licima u skraćenom obliku - obrazac nije propisan;
TCZ - Obrazac TCZ - Izveštaji o transfernim cenama - tansakcijama sa povezanim licima kada su jedine transakcije beskamatno primljeni zajmovi - obrazac nije propisan;
TCD - Obrazac TCD - Izveštaji o transfernim cenama - tansakcijama sa povezanim licima kada su jedine transakcije beskamatno dati zajmovi - obrazac nije propisan;
PB2 - Obrazac PB 2 - Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti - obrazac je propisan;
OSD - Obrazac OSD - Osnovica socijalnih doprinosa - obrazac nije propisan;
PPDG1S - Obrazac PPDG-1 - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti - obrazac je propisan.


 

Excel aplikacija za izradu
poreske prijave poreza na
dobit pravnih lica - Obrazac PDP

Aplikacija sadrži sledeće obrasce:
OAI - Obrazac OA I - Obračun amortizacije stalnih sredstava - I amortizaciona grupa - obrazac je propisan;
OAII-IV - Obrazac OA - Obračun amortizacije stalnih sredstava - II do V amortizaciona grupa - obrazac je propisan;
                                                                      Pročitaj više

PK - Obrazac PK - Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva - obrazac je propisan;
PK1 - Obrazac PK 1 - Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti - obrazac je propisan;
SG - Obrazac SGRG - Specifikacija gubitaka iz ranijih godina radi umanjenja oporezive dobiti obveznika poreza na dobit pravnih lica - obrazac nije propisan;
SKG - Obrazac SKGRG - Specifikacija kapitalnih gubitaka iz ranijih godina radi umanjenja oporezive dobiti obveznika poreza na dobit pravnih lica - obrazac nije propisan;
PSD - Obrazac PSD - Prosečno stanje duga - obrazac nije propisan;
OK - Obrazac OK - Obračun kamate kod duga povezanom licu - obrazac je propisan;
TCK - Obrazac TCK - Korekcija rashoda kamata primenom pravila o transfernim cenama - obrazac nije propisan;
TCS - Obrazac TCS - Izveštaji o transfernim cenama - tansakcijama sa povezanim licima u skraćenom obliku - obrazac nije propisan;
TCZ - Obrazac TCZ - Izveštaji o transfernim cenama - tansakcijama sa povezanim licima kada su jedine transakcije beskamatno primljeni zajmovi - obrazac nije propisan;
TCD - Obrazac TCD - Izveštaji o transfernim cenama - tansakcijama sa povezanim licima kada su jedine transakcije beskamatno dati zajmovi - obrazac nije propisan;
PB1 - Obrazac PB 1 - Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica - obrazac je propisan;
PDP - Obrazac PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica - obrazac je propisan;


 

Excel aplikacije za izradu
finansijskih izveštaja

Aplikacija sadrži sledeće obrasce:
BU - Bilans uspeha - obrazac je propisan;
BS - Bilans stanja - obrazac je propisan;
BU - Bilans uspeha - skraćeni obim podataka - obrazac je propisan;
BS - Bilans stanja - skraćeni obim podataka - obrazac je propisan;
SI - Statistički izveštaj - obrazac je propisan;
OR - Odluka o razvrstavanju - obrazac nije propisan.


< <   Nazad na Obrasci besplatno