Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Osnivanje preduzeća i radnji

Osnivanje preduzeća i radnjiOsnivanje preduzeća ............ 100 EUR kako osnovati registrovati registrirati poduzece tvrtku osnivanje firme registracija firme pocetak rada firme kako poceti privatni sopstveni vlastiti licni posao biznis osnivanje doo d.o.o.
Registracija radnje ................   50 EUR osnivanje preduzetnicke radnje registracija preduzetnika osnivanje radnje pocetak rada preduzetnika agencija zanatska radnja STR SZR komision

Usluga osnivanja preduzeća i registracija radnji podrazumeva sledeće aktivnosti:

  1. pronalaženje pogodnog sedišta (office), odnosno adrese za poštu i kontakt;                      
  2. Osnivanje preduzeća i radnjisveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka: izbor pravne forme, delatnosti i imena; informacije o fiksnim troškovima poslovanja, PDV, fiskalne kase; o zapošljavanju i obavezama;                 Detaljnije o sadržaju savetovanja   > > >
  3. primer odluke o osnivanju (pdf) i overa u sudu;
  4. ishodovanje rešenja Agencije za privredne registre (sa PIB-om);
  5. akltivnosti nakon dobijanja rešenja APR-a.

 

Od dokumentacije, u najvećem broju slučajeva, potrebna je samo lična
karta osnivača.

Kod preduzeća minimalni osnivački ulog je simboličnih 100,00 dinara, mi savetujemo uplatu bar 10.000,00 dinara jer taj novac ostaje firmi, ali to nije obavezno. Preduzetnici (radnje) nemaju osnivački ulog.

Rešenje od Agencije za privredne registre i izradu pečata možete očekivati već za pet dana. U rešenju je upisan i PIB, a zajedno sa rešenjem ćete dobiti i PIB potvrdu.

Po završetku registracije, fiskalizujete fiskalnu kasu ako spadate u one koji je moraju imati, a mi vam nudimo uslugu knjigovodstva - vođenja poslovnih knjiga koja započinje podnošenjem akontativne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica, odnosno poreza na dohodak građana kod preduzetnika, eventualnim evidentiranjem za PDV, prijavom radnika ...

Imamo iskustva sa "registracijama na daljinu", odnosno pružanjem usluge
registracije, promene podataka i promene pravne forme za subjekte koji su
prostorno udaljeni od Novog Sada, sve završimo e-mailovima.

 

Za niz korisnih informacija i saveta
o osnivanjima preduzeća i radnji 
posetite stranice: 

Kako pokrenuti posao        
Propisi besplatno     Obrasci besplatno

 

Registracija promena kod preduzeća

Kod postojećih privrednih društava (preduzeća) izrađujemo odgovarajuće akte (odluke, ugovori i slično) i upisujemo u registar APR:  

     - promena poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti, trajanja,
       kapitala (povećanje, smanjenje, uplata, unos, prenos ili prodaja) i članova;
     - promena podataka o licima koja imaju dužnost prema društvu: direktoru,
       predsedniku UO, zastupniku, prokuristi; 
     - promena podataka o ogranku: registrovanje i brisanje ogranka i podataka o ogranku;
     - promena kontakata: telefon, faks, elektronska adresa (e-mail), adresa internet strane.

 

Registracija promena kod preduzetnika

Kod postojećih preduzetnika (preduzetničkih radnji: STR, SZR, SUR i slično) upisujemo u registar APR: 

     - prijava početka obavljanja delatnosti;
     - promena ličnih podataka o preduzetniku ili poslovođi
       (ime, prezime, JMBG, broj pasoša za strana lica); 
     - preuzimanje radnje od strane članova porodičnog domaćinstva u slučaju
       smrti preduzetnika;
     - promena naziva, delatnosti kao delu poslovnog imena, poslovnog sedišta, pretežne
       delatnosti, skraćenog poslovnog imena, registarske oznake vozila za preduzetnika
       koji obavlja taksi prevoz;
     - upis ili promena poslovođe ovlašćenog za zastupanje;
     - upis ili promena prostora van poslovnog sedišta (izdvojene prostorije, poslovne jedinice);
     - upis početka ili završetka privremenog prestanka obavljanja delatnosti;
     - promena perioda na koji se preduzetnik registruje;
     - upis ili promena PIB-a, računa u banci, kontakata;
     - upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja za pravni promet.

 

Likvidacija preduzeća

Pokrećemo i provodimo postupak likvidacije preduzeća:

     - razmatranje postojanja preduslova za pokretanje postupka likvidacije;
     - izrada odgovarajućih akata o pokretanju postupka likvidacije, uključivo početnog
       likvidacionog bilansa;
     - praćenje postupka likvidacije;
     - izrada odgovarajućih akata za okončanje postupka likvidacije, uključivo završnog
       likvidacionog bilansa i izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku
       likvidacije;
     - registracija brisanja preduzeća.

 

Brisanje (zatvaranje) preduzetničke radnje

Pokrećemo i provodimo postupak brisanja (zatvaranje) preduzetničke radnje kao i sve prateće aktivnosti zaključno sa upisom staža osiguranja preduzetniku u radnu knjižicu kod Fonda za penziono i invalidsko osiguranje.

 

Izvodi iz registra APR za preduzeća i preduzetnike

Pribavljamo izvode iz registra APR za preduzeća i preduzetnike sa dnevnom ažurnošću.

 

Za niz korisnih informacija i saveta
o osnivanjima preduzeća i radnji 
posetite stranice: 

Kako pokrenuti posao    
Propisi besplatno     Obrasci besplatno

   

 

 Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal