Meni
Meni
 • Srpski
 • России
 • Deutsch
 • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Plate, kadrovi, socijalno

Obračun zaradaOBRAČUN PLATA I DRUGIH OPOREZIVIH ISPLATA

 • obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike - neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto plata kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana;
 • obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u socijalno;
 • obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi);
 • obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
 • obračun zakupnina, kapitalnih dobiti;
 • Obracun plata i drugih oporezivih isplatavođenje analitičkog knjigovodstva zarada;
 • vođenje evidencija o svim obračunima i isplatama, a u svhu izrade M-4 i PPP obrazaca.

 

Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj upravi.

 

Kadrovi i socijalno - prijave i odjave radnikaKADROVI - SOCIJALNO

Kod usluge kadrovi - socijalno vredi postulat da Agencija odrađuje i završava celokupan posao:

 • izrada ugovora o radu kod zapošljavanja radnika, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, ugovora o delu i slično;
 • prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika, u Fondu PIO - obrasci M-1 i M-1/SP;
 • prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika, u Fondu zdravstva - obrasci M i M-1;
 • izrada rešenja o godišnjim odmorima, dopustima radnika i slično;
 • izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično;
 • upis plata za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO;
 • upis staža zaposlenim u preduzećima - izrada M-4 obrasca;
 • pravljenje novih i overavanje postojećih zdravstvenih knjižica.

   

 


 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  

 Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal