Meni
Meni
 • Srpski
 • России
 • Deutsch
 • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Platni promet, banke

Usluga platnog prometa obuhvata:                                 

 • Gotovinski platni prometgotovinski platni promet
  • predaja pazara, zajmova i drugih uplata na račun klijenta putem kurirske službe Agencije;
  • Gotovinski platni prometpodizanje plata, zajmova i drugih isplata sa računa klijenta putem kurirske
   službe Agencije;
  • priprema specifikacija i realizacja u bankama naplate čekova tekućih računa građana;
 • Bezgotovinski platni prometbezgotovinski platni promet
  • podizanje u bankama ili skidanje sa interneta ili iz e-bankinga izvoda tekućih
   računa i njihovo štampanje;
  • prosleđivanje klijentu izvoda tekućeg računa faksom, e-mailom ili saopštavanje Domaći platni promet
   promena telefonskim putem;
  • elektronski platni promet - e-banking - realizacija klijentovih naloga za prenos
   sredstava upotrebom kompjutera i interneta;
 • Platni promet sa inostranstvomplatni promet sa inostranstvom
  • izvršavanje platnog prometa sa inostranstvom: raspored prilva, nalozi za plaćanje, kupoprodaja deviza;
  • predaja propisanih izveštaja NBS o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

   

Gotovinski i bezgotovinski platni prometUslugu gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa pružamo svim klijentima prema svima bankama. Klijent, na osnovu svojih interesa (lokacija, kreditna politika, platni promet sa inostranstvom, poslovnost, imidž banke), bira poslovnu banku sa kojom će sarađivati, a Agencija podržava saradnju sa svim bankama u gradu - ne pravi razliku među bankama.

Elektronski platni prometBanke sa kojima, za postojeće klijente, svakodnevno uspešno obavljamo
e-banking: (Halcom) Erste, Pro Credit, Marfin, AIK, Intesa, NLB, Komercijalna, Vojvođanska, OTP, Raiffeisen, Hypo Alpe Adria, Societe Generale, (FX-client) Intesa, (Web) Piraeus, NLB, Unicreit, Poštanska štedionica.

   

 


 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal