Poreska uprava

Poreska upravaKod ove usluge vredi postulat da Agencija odrađuje
i završava sve u Poreskoj upravi:

  • uzimanje listinga (stanja računa) i usklađivanje stanja,
  • Poreska upravaZgrada Poreske upravesređivanje poreske situcije, rešavanje preknjižavanja
    i povraćaja poreza,
  • predaja poreskih prijava,
  • učešće u poreskom postupku umesto klijenta,
  • sva korespondencija klijenta sa Poreskom upravom,
  • učestvovanje u odbrani klijenta u prekršajnim postupcima.

 

Agencija ostvaruje neposrednu svakodnevnu saradnju sa
filijalama Poreske uprave u Novom Sadu, Novi Sad 1 - pravna lica
i Novi Sad 2 - preduzetnici, kao i filijalom Petrovaradin.
Osim Agencijskih kurira koji na šalterima Poreske uprave svakodnevno
predaju poreske prijave i razne zahteve, u Poresku upravu odlaze 
i referenti, samostalni referenti kao i direktor Agencije i u direktnom
kontaktu sa inspektorima, načelnicima i direktorima Poreske uprave 
učestvuju u rešavanju zahteva klijenata.
Svi podneti zahtevi kontinuirano se prate i preduzimaju se sve radnje
kako bi se sa uspehom i na vreme rešili.
Izuzetna pažnja se posvećuje rokovima.

   

 


 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  

 


 

 

Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.


Pronaći ćemo put  ili  ćemo ga stvoriti.    
Hannibal