Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Poslovni savetnik, priručnik

aktivasistem_160x100.gifUslovi korišćenja                   Pridružite nam se na  facebook.png

Stručni  tekstovi  za  poslovnu  administraciju,
posebno iz računovodstva i poslovnih finansija.


 

Knjigovodstveni i poreski tretman radne odeće za zaposlene
(postavljeno 20. avgusta 2015. godine)

Sličnosti i razlike između preduzetnika i DOO
(postavljeno 25. juna 2015. godine, poslednji put modifikovano 10. avgusta 2015. godine)

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije - AOFI
(postavljeno 18. juna 2015. godine)

Obaveze poslodavca po osnovu zakona o zaštiti uzbunjivača
(postavljeno 22. maja 2015. godine)

Poreski aspekt likvidacije
(postavljeno 19. maja 2015. godine)

Boravak i radne dozvole strancima po osnovu zapošljavanja i samozapošljavanja
(postavljeno 14. aprila 2015. godine)

Paušalno oporezovani preduzetnik
(postavljeno 27. marta 2015. godine)

Godišnji porez na dohodak građana
(postavljeno 10. februara 2015. godine, modifikovano 5. maja 2015. gorine)

Neke novine uz finansijske izveštaje za 2014. godinu
(postavljeno 4. februara 2015. godine)

Razvrstavanje pravnih lica prema Zakonu o računovodstvu
(postavljeno 3. februara 2015. godine)

Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić
(postavljeno 17. decembra 2010. godine, modifikovano 25. decembra 2014. godine)

Lična zarada preduzetnika
(postavljeno 2. decembra 2014. godine, modifikovano 5. decembra 2014. godine)

Državni i verski praznici u Republici Srbiji               English
(poslednji put modifikovano 14. decembra 2011. godine, repozicionirano 2. decembra 2014. godine)

Novembarski probni završni račun
(postavljeno 21. novembra 2014. godine)

Obavezno usaglašavanje potraživanja i obaveza, Obrazac IOS
(postavljeno 21. novembra 2014. godine)

Pregled sadržaja "Službenih glasnika RS" od značaja za privredu
(poslednji put ažurirano 26. avgusta 2015. godine)
Nastavak pronađite ovde >>>
Pregled Biltena Ministarstva finansija - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
(poslednji put linkovi ažurirani 28. jula 2015. godine)

Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u RS i sa njom povezane veličine
(poslednji put modifikovano 26. avgusta 2015. godine)

Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
(poslednji put ažurirano 29. jul 2015. godine)
prethodni podaci.lnk

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
(poslednji put ažurirano 29. jul 2015. godine)
prethodni podaci.lnk

Prosečne bruto i neto zarade u Republici Srbiji
(linkovi na sajt "Cekos in" postavljeni 24. decembra 2010. godine)
bruto 2000 - 2014.lnk
neto  2000 - 2014.lnk
Zarade u RS u 2011. i drugi podaci koji se utvrđuju na bazi prosečnih zarada
(link na sajt "Privrenog savetnika" postavljen 27. septembra 2011. godine)
zarade 2011.lnk

Pregled kretanja minimalne zarade
(link na sajt "Cekos in" poslednji put ažuriran 2015. godine
a na sajt "Privrednog savetnika" 26. septembra 2011. godine)

lnk     2002 - 2015
lnkPS 2010 i 2015

Osnovice osiguranja za građane koji sami uplaćuju doprinos za PIO
(link postavljen 27. decembra 2010. godine)
lnk

Cenzus za dečiji dodatak
(link na sajt "Cekos in" poslednji put ažuriran 2015. godine)
lnk 2003 - 2015

Funkcije računovodstva
(postavljeno 20. februara 2012. godine)

Referentna kamatna stopa, eskontna kamatna stopa, stope zatezne kamate
(poslednji put ažurirano 15. maja 2015. godine)

Pregled (ne) oporezivih iznosa
naknada troškova i drugih primanja
koja imaju, odnosno nemaju karakter zarade
(poslednji put ažurirano 22. januara 2015. godine)
2015.html
2014.html
2013.xls
2012.xls
2011.xls
2010.xls

Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju
(link na sajt "Cekos in" poslednji put ažuriran 2015. godine)
lnk 2001 - 2015

Indeksi potrošačkih cena
(link na sajt "Cekos in" postavljen 24. februara 2011. godine
link na sajt "Privrednog savetnika" postavljen 12. oktobra
2011. godine)
lnkCI  2011 - 2014
lnkPS 2011 - 2012

Indeksi troškova života
(linki na sajt "praksa.rs" postavljen 22. februara 2012. godine)
lnk 2007 - 2010

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda
(link na sajt "Cekos in" poslednji put ažuriran 9. februar 2015. godine)
lnk 2008 - 2014

Indeksi industrijske proizvodnje
(link na sajt "Cekos in" poslednji put ažuriran 9. februar 2015. godine)
lnk 2008 - 2014

Pregled stopa zatezne
kamate i konformnih koeficijenata
(linkovi na sajt "Cekos in" postavljeni 15. januara 2011. godine,
link na sajt "Privrednog savetnika" postavljen 13. septembra
2011. godine)
lnkCI 2000 - 2012
lnkPS 2011

Pregled kretanja referentne
kamatne stope, eskontne stope i kamate
za neblagovremeno plaćene javne prihode
(link na sajt "Paragraf.rs" poslednji put ažuriran 9. februar 2015. godine)
lnk 2014 - 2015

Pregled visina članarina
privrednim komorama i zadružnim savezima
(link na sajt "Cekos in"poslednji put
ažuriran 30. januara 2012. godine)
lnk 2000 - 2012

Pregled časopisa "Finansije"
u izdanju Ministarstva finansija
(poslednji put linkovi ažurirani 15. februara 2011. godine)
1-6/10, 1-6/09
1-6/08, 1-6/07
1-6/06, 1-6/05
1-6/04

Poreski aspekt ulaganja u zakupljen objekat
(poslednji put modifikovano 24 februar 2015. godine)

O poreskim krivičnim delima                                         .html
(poslednji put modifikovano 5. marta 2011. godine)

Obavezna kontrola porekla novca                                 .html
(postavljeno 25. maja 2009. godine)

Zabranjeno plaćanje gotovinom
preko 15.000 EUR kao i obavezno
prijavljivanje carinskom organu
prenošenja 10.000 EUR ili više
                                        .html
(postavljeno 12. aprila 2009. godine)

Sadržaj fiskalnog isečka                                                 .html   m.jpg   v.jpg
(postavljeno krajem marta 2009. godine)

Obavezni elementi računa, odnosno otpremnice           .html

Refundacija troškova u
privatnim zdravstvenim ustanovama                               
.link
(link postavljen 23. januara 2011. godine)

Šta se mora imati u maloprodajnom objektu
(poslednji put modifikovano 16. aprila 2015. godine)

Menica kao instrument plaćanja,
obezbeđenja plaćanja i kreditni instrument                     
.html
(postavljeno 10. marta 2009. godine)

Blokada odlučivanja u doo i
mehanizmi za razrešenje nastale blokade

(postavljeno 26. novembra 2010. godine)

Kreditna čitanka - osnovni pojmovi o kreditima
(postavljeno 22. septembra 2010. godine)

Zapošljavanje u inostranstvu - detašmani                         .html 
(postavljeno 19. novembra 2010. godine)

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom                               .html 
(postavljeno 22. septembra 2010. godine)

Informativne brošure o zapošljavanju invalida                 .lnk
(link postavljen 24. maja 2012. godine)

Instrukcija o primeni Zakona o profesioanlnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
        .lnk
(link postavljen 26. februara 2015. godine)

Paušalno oporezivanje preduzetnika                                .html 
(poslednji put modifikovano 16. novembra 2010. godine)

Plaćanje poreza i
doprinosa na zarade penzionera
koji ponovo zasnuju radni odnos
                                       .html 
(postavljeno 27. septembra 2010. godine)

Naplaćivanje i
plaćanje u efektivnom stranom novcu
                               .html 
(postavljeno 8. oktobra 2010. godine)

Pregled visina dnevnica
kod službenih putovanja u inostranstvo                            
.xls
(postavljeno 2. februara 2009. godine)

Šifre plaćanja u domaćem platnom prometu                    link 
(link postavljen 13. januara 2014. godine)

Šifarnik zemalja
u platnom prometu sa inostranstvom
                                .doc

Šifarnik osnova
naplate, plaćanja i prenosa
u platnom prometu sa inostranstvom
                                .doc

Skraćenice u međunarodnoj
trgovini, osiguranju i saobraćaju
                                       .htm
(postavljeno 20. oktobra 2009. godine)

Međunarodni privredni termini                                          .htm
(postavljeno 21. novembra 2009. godine)

Priručnik za izvoznike                                                       lnk.pdf  

Dokumentacija za otvaranje
nerezidentnog računa pravnog lica
                                  .html

Priručnik o računovodstvenom,
poreskom i carinskom poslovanju
nevladinih organizacija u Republici Srbiji
                        lnk.pdf  
(postavljeno 20. oktobra 2010. godine)

Uputstvo za primenu, samokontrolu
i kontrolu sistema DPP, DHP i HACCP
                               lnk.pdf  
(postavljeno 24. marta 2011. godine)

Vodič za bezbednu kupovinu preko interneta                   .pdf  
(postavljeno 22. marta 2012. godine)

 

Naši članci objavljeni
u dnevnim novinama
i stručnoj literaturi: 

Odgovori na sve preduzetničke dileme
Osnivanje preduzeća ili radnje najbolje uz stručnu podršku
članak - dnevni list Dnevnik, 01.03.2010. godine

Pomagajte, zatrpani smo papirologijom
Značaj knjigovodstvenih agencija za preduzetnike
članak - peti/šesti broj elektronskog časopisa PreduzetnikOnline, januar-februar 2010. godine

Uz stručnu pomoć do poslovnog uspeha
Osnivanje preduzeća ili radnje za sedam dana
članak - dnevni list Dnevnik, 08.02.2010. godine

Od ideje do pečata
Kako uz stručnu pomoć pokrenuti vlastiti posao
članak - šesti broj časopisa Naši salaši, 6.12.2009. godine

Pomagajte, zatrpani smo papirologijom
Uloga knjigovodstvene agencije u uspešnom poslovanju
članak - dnevni list Dnevnik, 28.12.2009. godine

Kroz šumu propisa najbolje uz podršku
Osnivanje vlastite firme započnite savetovanjem
članak - dnevni list Dnevnik, 26.10.2009. godine

Propisi za poneti
Propisi koje svaki preduzetnik treba da poznaje
članak - treći broj elektronskog časopisa PreduzetnikOnline, novembar 2009. godine

Od ideje do pečata za pet dana
Kako uz stručnu pomoć pokrenuti vlastiti posao
članak - dnevni list Dnevnik, 28.09.2009. godine

 

 

Poslovni savetnik, priručnik
Kako pokrenuti posao        
Propisi besplatno                
Obrasci besplatno    
Rokovnik obaveza              
Servisi, pretrage, linkovi   
Za opuštanje i nauk             
Agencijska literatura

   

 


 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal