Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Poslovni savetnik, priručnik

aktivasistem_160x100.gifUslovi korišćenja                   Pridružite nam se na  facebook.png

Stručni  tekstovi  za  poslovnu  administraciju,
posebno iz računovodstva i poslovnih finansija.


 

Novembarski probni završni račun
(postavljeno 21. novembra 2014. godine)

Obavezno usaglašavanje potraživanja i obaveza,
Obrazac IOS

(postavljeno 21. novembra 2014. godine)

Pregled (ne)oporezivih iznosa                                    2014.xls
naknada troškova i drugih primanja                           2013.xls   2012.xls
koja imaju, odnosno nemaju karakter zarade            2011.xls   2010.xls 
(poslednji put ažurirano 28. januara 2014. godine)     

Pregled sadržaja "Službenih                                      2014.doc
glasnika RS" od značaja za privredu                          2013.doc   2012.doc
(poslednji put ažurirano 18. novembra 2014. godine)                     2011.doc   2010.doc
Nastavak pronađite ovde >>>

Prosečne bruto i neto zarade u Republici Srbiji         bruto 2000 - 2013.lnk     
(linkovi na sajt "Cekos in" postavljeni 24. decembra 2010. godine)      neto  2000 - 2013.lnk

Zarade u RS u 2011. i drugi podaci koji se                  zarade 2011.lnk
utvrđuju na bazi prosečnih zarada                                 
(link na sajt "Privrenog savetnika" 
postavljen 27. septembra 2011. godine)

Najniža i najviša mesečna
osnovica za socijalne doprinose
                                najniza.lnk   najvisa.lnk
(linkovi na sajt "Cekos in" postavljeni 28. januara 2011. godine)

Pregled kretanja minimalne zarade                           lnk     2002 - 2011
(link na sajt "Cekos in" postavljen 28. januara 2011. godine,                 lnkPS 2010 i 2011
a na sajt "Privrednog savetnika" 26. septembra 2011. godine)

Osnovice osiguranja
za građane koji sami uplaćuju doprinos za PIO
          lnk
(link postavljen 27. decembra 2010. godine)

Cenzus za dečiji dodatak                                             lnk 2003 - 2013
(link na sajt "Cekos in" postavljen 1. februara 2011. godine)

Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju               lnk 2001 - 2013  
(link na sajt "Cekos in" postavljen 25. decembra 2010. godine)

Indeksi potrošačkih cena                                              lnkCI  2011 - 2013
(link na sajt "Cekos in" postavljen 24. februara 2011. godine,                 lnkPS 2011 - 2012
link na sajt "Privrednog savetnika" postavljen 12. oktobra
2011. godine)

Indeksi troškova života                                                  lnk 2007 - 2010
(linki na sajt "praksa.rs" postavljen 22. februara 2012. godine)

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda        lnk 2008 - 2013
(link na sajt "Cekos in" postavljen 24. februara 2011. godine)

Indeksi industrijske proizvodnje                                   lnk 2008 - 2013
(link na sajt "Cekos in" postavljen 28. februara 2011. godine)

Pregled stopa zatezne
kamate i konformnih koeficijenata                                
lnkCI 2000 - 2012
(linkovi na sajt "Cekos in" postavljeni 15. januara 2011. godine,            lnkPS 2011
link na sajt "Privrednog savetnika" postavljen 13. septembra
2011. godine)

Pregled kretanja referentne
kamatne stope, eskontne stope i kamate
za neblagovremeno plaćene javne prihode                 
lnk 2011
(link na sajt "Paragraf.rs" postavljen 12. januara 2012. godine)

Pregled visina članarina
privrednim komorama i zadružnim savezima               
lnk 2000 - 2012
(link na sajt "Cekos in"
poslednji put ažuriran 30. januara 2012. godine)

Pregled časopisa "Finansije"                                        1-6/10, 1-6/09, 1-6/08, 1-6/07 
u izdanju Ministarstva finansija                                     1-6/06, 1-6/05, 1-6/04
(poslednji put linkovi ažurirani 15. februara 2011. godine)

Pregled Biltena Ministarstva
finansija - službena objašnjenja i stručna
mišljenja za primenu finansijskih propisa
(poslednji put linkovi ažurirani 20. maja 2014. godine)
4/20143/20142/2014, 1/201412/201311/201310/20139/2013, 7-8/20136/13, 5/134/13

Poreski aspekt ulaganja u zakupljen objekat                .htm
(postavljeno 5. marta 2011. godine)

O poreskim krivičnim delima                                         .htm
(poslednji put modifikovano 5. marta 2011. godine)

Fizička lica koja izdaju nepokretnost u zakup
obavezna su podneti poresku prijavu PPDG-2
               .htm
(postavljeno 15. juna 2009. godine)

Obavezna kontrola porekla novca                                 .htm
(postavljeno 25. maja 2009. godine)

Zabranjeno plaćanje gotovinom
preko 15.000 EUR kao i obavezno
prijavljivanje carinskom organu
prenošenja 10.000 EUR ili više
                                        .htm
(postavljeno 12. aprila 2009. godine)

Sadržaj fiskalnog isečka                                                 .htm   m.jpg   v.jpg
(postavljeno krajem marta 2009. godine)

Obavezni elementi računa, odnosno otpremnice           .htm

Refundacija troškova u
privatnim zdravstvenim ustanovama                               
.link
(link postavljen 23. januara 2011. godine)

Overa zdravstvenih
knjižica bez obzira na dugovanja  
                                  .link
(link postavljen 23. januara 2011. godine)

Šta se mora imati u maloprodajnom objektu                   .htm
(poslednji put modifikovano 2. septembra 2011. godine)

Menica kao instrument plaćanja,
obezbeđenja plaćanja i kreditni instrument                     
.htm
(postavljeno 10. marta 2009. godine)

Blokada odlučivanja u doo i
mehanizmi za razrešenje nastale blokade
                       .htm 
(postavljeno 26. novembra 2010. godine)

Kreditna čitanka - osnovni pojmovi o kreditima               .htm 
(postavljeno 22. septembra 2010. godine)

Zapošljavanje u inostranstvu - detašmani                         .htm 
(postavljeno 19. novembra 2010. godine)

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom                               .htm 
(postavljeno 22. septembra 2010. godine)

Informativne brošure o zapošljavanju invalida                 .lnk
(link postavljen 24. maja 2010. godine)

Instrukcija o primeni Zakona o profesioanlnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
        .lnk
(link postavljen 29. marta 2010. godine)

Paušalno oporezivanje preduzetnika                                .htm 
(poslednji put modifikovano 16. novembra 2010. godine)

Plaćanje poreza i
doprinosa na zarade penzionera
koji ponovo zasnuju radni odnos
                                       .htm 
(postavljeno 27. septembra 2010. godine)

Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić               .htm 
(postavljeno 17. decembra 2010. godine)

Državni i verski praznici u Republici Srbiji                        .htm 
(postavljeno 20. decembra 2010. godine,
modifikovano 14. decembra 2011. godine)

Naplaćivanje i
plaćanje u efektivnom stranom novcu
                               .htm 
(postavljeno 8. oktobra 2010. godine)

Pregled visina dnevnica
kod službenih putovanja u inostranstvo                            
.xls
(postavljeno 2. februara 2009. godine)

Šifre plaćanja u domaćem platnom prometu                    link 
(link postavljen 13. januara 2014. godine)

Šifarnik zemalja
u platnom prometu sa inostranstvom
                                .doc

Šifarnik osnova
naplate, plaćanja i prenosa
u platnom prometu sa inostranstvom
                                .doc

Skraćenice u međunarodnoj
trgovini, osiguranju i saobraćaju
                                       .htm
(postavljeno 20. oktobra 2009. godine)

Međunarodni privredni termini                                          .htm
(postavljeno 21. novembra 2009. godine)

Kontrolnik uvoza i izvoza                                                  .htm 

Priručnik za izvoznike                                                       lnk.pdf  

Dokumentacija za otvaranje
nerezidentnog računa pravnog lica
                                  .htm

Priručnik o računovodstvenom,
poreskom i carinskom poslovanju
nevladinih organizacija u Republici Srbiji
                        lnk.pdf  
(postavljeno 20. oktobra 2010. godine)

Uputstvo za primenu, samokontrolu
i kontrolu sistema DPP, DHP i HACCP
                               lnk.pdf  
(postavljeno 24. marta 2011. godine)

Vodič za bezbednu kupovinu preko interneta                   lnk.pdf  
(postavljeno 22. marta 2012. godine)

 

Naši članci objavljeni
u dnevnim novinama
i stručnoj literaturi: 

Odgovori na sve preduzetničke dileme
Osnivanje preduzeća ili radnje najbolje uz stručnu podršku
članak - dnevni list Dnevnik, 01.03.2010. godine

Pomagajte, zatrpani smo papirologijom
Značaj knjigovodstvenih agencija za preduzetnike
članak - peti/šesti broj elektronskog časopisa PreduzetnikOnline, januar-februar 2010. godine

Uz stručnu pomoć do poslovnog uspeha
Osnivanje preduzeća ili radnje za sedam dana
članak - dnevni list Dnevnik, 08.02.2010. godine

Od ideje do pečata
Kako uz stručnu pomoć pokrenuti vlastiti posao
članak - šesti broj časopisa Naši salaši, 6.12.2009. godine

Pomagajte, zatrpani smo papirologijom
Uloga knjigovodstvene agencije u uspešnom poslovanju
članak - dnevni list Dnevnik, 28.12.2009. godine

Kroz šumu propisa najbolje uz podršku
Osnivanje vlastite firme započnite savetovanjem
članak - dnevni list Dnevnik, 26.10.2009. godine

Propisi za poneti
Propisi koje svaki preduzetnik treba da poznaje
članak - treći broj elektronskog časopisa PreduzetnikOnline, novembar 2009. godine

Od ideje do pečata za pet dana
Kako uz stručnu pomoć pokrenuti vlastiti posao
članak - dnevni list Dnevnik, 28.09.2009. godine

 

 

Poslovni savetnik, aktuelnosti
Poslovni savetnik, arhiva
Poslovni savetnik, priručnik
Kako pokrenuti posao        
Propisi besplatno                
Obrasci besplatno    
Rokovnik obaveza              
Servisi, pretrage, linkovi   
Za opuštanje i nauk             
Agencijska literatura

   

 


 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal