Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Propisi besplatno

www.aktivasistem.comUslovi korišćenja                               Pridružite nam se na  facebook.png

Sa svih niže navedenih stranica možete besplatno preuzeti propise koji su osnova poresko - pravnog okruženja poslovanja privrednih subjekata.


 

1) Propisi o registraciji privrednih subjekata
Zakon o privrednim društvima; Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre; Zakon o registraciji privrednih subjekata; Zakon o klasifikaciji delatnosti...>>

2) Propisi o računovodstvu i reviziji
Zakon o računovodstvu; Međunarodni računovodstveni standardi (MRS); Tumačenja IFRIC; Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI); Tumačenja SIC...>>

3) Propisi o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Zakon o poreskom postupku i poreskoj admin. sa pratećim podzakonskim aktima...>>

4) Propisi o porezu na dobit pravnih lica
Zakon o porezu na dobit pravnih lica (preduzeća) sa pratećim podzakonskim aktima...>>

5) Propisi o porezu na dohodak građana
Zakon o porezu na dohodak građana sa pratećim podzakonskim aktima...>>

6) Propisi o porezu na dodatu vrednost
Zakon o porezu na dodatu vrednost sa pratećim podzakonskim aktima...>>

7) Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravama
Zakon o porezima na imovinu; Zakon o zaštiti životne sredine; kao i drugi propisi iz kojih proizilaze obaveze privrednih subjekata prema lokanoj samoupravi...>>

8) Propisi o socijalnim doprinosima
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju; Zakon o zdravstvenom osiguranju; Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje...>>

9) Propisi o radu i zapošljavanju
Zakon o radu; Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima; Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, sa izabranim pratećim podzakonskim aktima...>>

10) Propisi o platnom prometu i finansijama
Zakon o platnom prometu; Zakon o menici; Zakon o čeku; Zakon sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma; Zakon o bankama, sa izabranim pratećim podzakonskim aktima...>>

11) Propisi o spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju
Zakon o deviznom poslovanju; Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju; Carinski zakon...>>

12) Propisi o trgovini
Zakon o trgovini; Zakon o elektronskoj trgovini; Zakon o zaštiti potrošača; Zakon o zaštiti konkurencije; Zakon o oglašavanju, sa izabranim pratećim podzakonskim aktima...>>

13) Propisi o fiskalnim kasama
Zakon o fiskalnim kasama sa pratećim podzakonskim aktima...>>

14) Propisi - ostalo - negrupisani
U ovoj grupi nalaze se ostali propisi koje nismo razvrstali u gore navedene grupe...>>

Baner_Elektrospektar_VES Baner_Elektrospektar_VES