Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Preduzetnici će prilikom registracije u APR-u moći da se opredele za isplatu lične zarade(postavljeno 15. decembra 2016. godine)
Od 1. januara 2017. godine, preduzetnici će prilikom registracije u Agenciji za privredne registre moći da se opredele za isplatu lične zarade.

Izmenom Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju registraciju je nadležna Agencija za privredne registre (“Službeni glasnik RS” broj 100 od 13.12.2016. godine), obrazac JRPPS (Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika) za preduzetnike je zamenjen novim obrascem:


deo starog obrasca JRPPS za preduzetnike deo starog obrasca JRPPS za preduzetnike koji važi do 31.12.2016. godine


Očigledan primer phishing poruke deo novog obrasca JRPPS za preduzetnike koji važi od 1.1.2017. godine


Podsetimo, preduzetnici koji su se prilikom registracije opredeljivali za isplatu lične zarade do sada su bili u obavezi da u pisanom obliku dostave obaveštenje Poreskoj upravi.

Ovim izmenama je proces registracije preduzetnika dalje pojednostavljen jer će APR obaveštavati Poresku upravu o tome da se preduzetnik prilikom registracije opredelio za isplatu lične zarade.Izvor: www.neobilten.com, 15.12.2016.


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal