Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu


(postavljeno 27. aprila 2017. godine)

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 26. aprila 2017. godine, sledeću vest:

Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sva pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu, da im je od 26. aprila 2017. godine, u okviru Finansijskih izveštaja, u Posebnom informacionom sistemu Agencije, omogućen jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2016. godinu za sve grupe pravnih lica, čiji je rok za dostavljanje 31. jul 2017. godine.

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji dostavljaju se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, u elektronskom obliku, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica.

Sve informacije u vezi sa konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajem za 2016. godinu, kao i korisničko uputstvo za dostavljanje istog, objavljene su u delu „Finansijski izveštaji“ – „Vrste finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije“ – „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“.

Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal