Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Početak sprovođenja prinudne likvidacije u APR


(postavljeno 23. oktobra 2017. godine)

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 20. oktobra 2017. godine, sledeću vest:

Početak sprovođenja prinudne likvidacije u APR

Od danas, 20. oktobra 2017. godine, Agencija za privredne registre (APR) počinje sprovođenje postupka prinudne likvidacije nad privrednim društvima kod kojih su se stekli uslovi propisani članom 546. i 547. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).

Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal