РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 413-00-0031/2-05-04
14.1.2005. год.
Б е о г р а д

 

 

Према одредби члана 23. став 2. тачка 1) Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/04 и 86/04), по посебној стопи ПДВ од 8% опорезује се промет добара и услуга или увоз добара, и то: хлеба, млека, брашна, шећера, јестивог уља од сунцокрета, кукуруза, уљане репице, соје и маслине, јестиве масноће животињског и биљног порекла.

Правилником о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ ("Сл. гласник РС", бр. 108/04 и 140/04), у члану 2. став 4, прописано је да се шећером, у смислу члана 23. став 2. тачка 1) Закона, сматра рафинисани шећер од шећерне репе и шећерне трске.

У складу са наведеним одредбама Закона и Правилника, промет, као и увоз рафинисаног шећера од шећерне репе и шећерне трске опорезује се по посебној стопи ПДВ од 8%, без обзира на облик гранулације (кристал, коцка или прах).