Home page        Naslovna          < < <     Nazad

 

 

 

Делатности за које је потребна претходна сагласност као услов за регистрацију:

§   здравствене делатности (ординације, апотеке, клинике) – решење здравственог инспектора министарства здравља о испуњености услова за обављање тражене делатности,

§   ветеринарске ординације и апотеке - решење  инспектора министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,

§   пољопривредне апотеке – решење инспектора министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,

§   такси превоз – уколико је одлуком органа локалне самоуправе прописано да је потребно да такси превозник испуњава и друге услове поред законом прописаних, онда је потребно да се уз регистрациону пријаву оснивања достави и документација прописана том одлуком. Да ли такси превозник треба да поднесе и додатну документацију процењује се према општини у којој ће бити седиште такси превозника,

§   промет оружја, делова за оружје и муниције – решење министарства унутрашњих послова,

§   обављање делатности од општег интереса и комуналне делатности – уговор надлежног општинског органа да је поверио обављање одређене делатности предузетнику,

§   послови заступања у осигурању – услов за регистрацију је дозвола Народне банке о испуњености услова за обављање те делатности,

§   послови стечајног управника – услов за регистрацију је лиценца Агенције за лиценцирање стечајних управника,

§   послови судских вештака - услов за регистрацију је решење о упису у регистар сталних вештака,

§   агенција за запошљавање - решење министарства економије и регионалног развоја,

§   психолошко саветовалиште - решење министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

 

 

Home page        Naslovna          < < <     Nazad

 

 

Ili ćemo pronaći put ili ćemo ga sami stvoriti.   Hannibal