KONTROLNIK UVOZA I IZVOZA

 

Kontrolnik uvoza i izvoza je obavezna (propisana) evidencija o spoljnotrgovinskim poslovima u kojoj su sadržani:

 

a) podaci o zaključenim spoljnotrgovinskim poslovima (svaki zaključeni ugovor dobija svoj broj u kontrolniku)

               ~ vrednost zaključenog posla,

               ~ vrsta i količina robe koja se izvozi,

               ~ naziv i sedište kupca odnosno prodavca (stranca),

               ~ sedište posrednika i procenat provizije,

               ~ naziv i sedište preoizvođača, odnosno vlasnika robe, odnosno korisnika robe,

               ~ paritet isporuke (franko ...),

               ~ način i rok naplate, odnosno plaćanja;

 

b) podaci o izvršavanju izvoza, odnosno uvoza

               ~ količina i vrednost izvezene, odnosno uvezene robe po jedionstvenim carinskim ispravama,

               ~ podaci o obliku izvoza, odnosno uvoza (LB, D, Kk, Kv);

 

v) podaci o naplatama, odnosno plaćanjima po zaključenom poslu

               ~ broj naloga banke, datum i iznos plaćanja, odnosno naplate;

 

g) podaci o pravdanju razlika vrednosti nastalih u poslovanju sa inostranstvom

                ~ broj i datum odluke nadležnog organa o pravdanju razlike ili broj naloga banke o plaćanje razlike;

 

d) napomena

                ~ neobavezan, ali koristan segment koji sadrži naznake o specifičnostima evidentiranog posla.

 

Sadržaj kontrolnika jeste propisan, ali sam obrazac nije propisan tako da možemo sami da ga kreiramo. Može da se vodi u obliku povezane knjige, u obliku slobodnih listova, a može i na računaru. U knjižarama može da se kupi kao uvezana knjiga.

Kontrolnik je pomoćna poslovna knjiga i mora se čuvati najmanje 5 godina od dana isteka poslovne godine za koju je vođen.

Kontrolnik se vodi posebo za izvoz robe i posebno za izvoz usluga kao i posebno za uvoz robe i posebno za uvoz usluga.

 

Obzirom na sam sadržaj kontrolnika jasno je da je on komercijalno - finansijska, a ne knjigovodstvena evidencija. Iz ovog razloga agencija ne vodi kontrolnike za svoje klijente. Klijent sam vodi kontrolnik, a agencija mu pomaže stručnim uputstvima da to uspešno obavi. Kontrolnik je potrebno otvoriti već kod zaključenja spoljnotrgovinskog posla i davati njegov broj špediteru kod carinskih postupaka. Kasnije se taj isti broj koristi kod plaćanja ili naplate.

 

Korisno je da pročitate integralni tekst

Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja, izveštavanju i vođenju evidencije od strane rezidenata i nerezidenata

koju je donela Vlada Republike Srbije dana 14.12.2006. godine.

 

 

 

            Home page    Naslovna     < < <     Nazad