Home page        Naslovna          < < <     Nazad

 

 

 

 

Nacrt - Predlog - Obrazac

 

 

 

Kodeks poslovnog ponašanja (2)

 

 

Svrha kodeksa

 

Svrha ovog dokumenta je da uputi zaposlene kako da svoje ponašanje prilagode radnom okruženju a u skladu sa moralnim i profesionalnim normama i opšte prihvaćenim vrednostima.

Kodeks se odnosi na sve zaposlene koji su dužni da u svom ponašanju primenjuju standarde propisane u ovom dokumentu.

Prema ponašanju pojedinca donose se zaključci o celom preduzeću, takodje ponašanje utiče i na ukupnu radnu atmosferu i, zato, ponašanje pojedinca na poslu nije privatna stvar nego predstavlja opšteprihvaćenu ličnu i profesionalnu obavezu svih zaposlenih.

 

 

Kodeks je podeljen na sledeće segmente:

 

1.    Odnos prema poslu i saradnicima,

2.    Odnos prema klijentima i poslovnim partnerima i

3.    Odnos prema imovini.

 

 

 

1.    Odnos prema poslu i saradnicima

 

·       Svakodnevno ponašanje

U svakodnevnim situacijama na radnom mestu očekuje se ponašanje koje je u skladu sa opšteprihvaćenim pravilima pristojnog ophođenja:

1.    tačnost dolaska na posao i sastanke, kao i poštovanje dogovorenih rokova,

2.    ne napuštanje radnog mesta bez potrebe i bez najave

3.    tokom radnog vremena ne obavljaju se privatni poslovi i razgovori

4.    prikladno poslovno odevanje, visoki standardi lične higijene i urednosti,

5.    čistoća i urednost radne okoline,

6.    ljubazan stil komunikacije,

7.    primereno oslovljavanje,

8.    izvinjenje i ispravljanje grešaka,

9.    izbegavanje i aktivno sprečavanje svađa i sukoba,

10. diskrecija - izbegavanje učestvovanja u glasinama, ogovaranju i drugim vrstama negativne i štetne komunikacije,

11. odnosi među zaposlenim treba da budu korektni ali na izvesnoj distanci, neprihvatljivi su intimni i nekontrolisani odnosi.

 

·       Lojalnost

Lojalnost zaposlenih podrazumeva vodjenje računa o poslovnim interesima i ciljevima na svakom mestu i u svakoj prilici i mimo radnog vremena.

Lojalnost uključuje i neobavljanje privatnih poslova (ugovaranje, konsultacije, izrada, implementacije i sl.) iz domena delatnosti i projektovanih ciljeva.

 

·       Odgovornost – Ovlašćenja - Hijerhija

 

Svi zaposleni su dužni da u obavljanju poslova postupaju profesionalno, odgovorno, marljivo i istrajno, nastojeći da sve teškoće na koje mogu da naiđu u radu reše na odgovarajući način koji je u skladu sa postupcima planiranim za tu vrstu posla. U slučaju da zbog privremeno smanjene sposobnosti, ličnih problema, ili nekog drugog razloga zaposleni ne može da odgovori svojim obavezama na poslu, dužan je o tome da obavesti direktora koji će vandredne situacije i lične probleme u kojima se našao zaposleni nastojati da uskladi sa potrebama posla.

 

Svi zaposleni imaju tačno definisane obaveze, odgovornosti i ovlašćenja u koji je opisan u okviru dokumenta Opisa svakog radnog mesta.

 

·       Komunikacija

Poslovna komunikacija zaposlenih se obavlja mail-om ukoliko to nije raspodela zadataka i zaduženja čija se realizacija obavlja odmah. I u slučaju usmeno prenešenih poslovnih poruka ili zadatih zadataka obavezno je poslediti ga i mail-om.

Tok informacija u komunikaciji ide po sledećoj šemi:

Izvršilac

è Vodja projekta

è Direktor (forvard mail-a)

 

Vodja projekta

è Izvršilac

è Direktor (forvard mail-a)

 

Direktor

è Izvršilac

è Vodja projekta (forvard mail-a)

 

Na sve poslovne zadatke iskazane mail-om, mora se odmah nakon obavljenog zadatka odgovoriti po gore iskazanoj šemi.

 

Svi izvestaji o poslovanju, namerama, sastancima moraju se dostaviti nadredjenom u pisanom obliku.

Od zaposlenih se očekuje profesionalna komunikacija neophodna za obavljanje svakog posla. Prioritet su svakako dobri odnosi sa saradnicima, poslovnim partnerima i korisnicima naših usluga. Komunikacija mora biti jasna i efikasna, a podaci koji se iznose precizni i istiniti.

·       Destruktivna ponašanja

Svi oblici fizičkog i emocionalnog zlostavljanja najstrože su zabranjeni jer ugrožavaju sigurnost, integritet i dostojanstvo osobe, a posledice često imaju trajni negativan učinak na pojedinca i njegovu porodicu, kao i neposredno radno okruženje. Pretnje, vulgarno izražavanje, ispadi besa, vređanje i omalovažavanje, verbalni i fizički napadi, seksualno zlostavljanje, kao i druga nasilnička ponašanja, čine radno okruženje neodgovarajućim za kvalitetan rad i ozbiljno ugrožavaju međuljudske odnose. Svako nasilno ponašanje smatra se teškom povredom radne obaveze.

·       Pušenje, alkohol, droga i oružije

U interesu zaštite nepušača, zakonom je propisano uređivanje i obeležavanje mesta gde je pušenje dopušteno. Zaposleni pušači obavezni su da bez izuzetaka poštuju ova pravila. Ukoliko u prostoriji boravi jedan nepušač pušenje je u njoj zabranjeno.

Unošenje alkoholnih pića u radne prostorije, konzumiranje alkohola i opijanje na radnom mestu, kao i dolazak na posao u pripitom i pijanom stanju najstrože su zabranjeni. Konzumiranje alkoholnih pića dopušteno je samo u izuzetnim i reprezentativnim prilikama uz odobrenje direktora.

Takođe je zabranjeno unošenje, širenje i korišćenje svih vrsta droge i opojnih sredstava na radnom mestu.

Zabranjuje se unošenje, držanje i upotreba svih vrsta oružja u radnim prostorima.

 

1.    Odnos prema klijentima

 

·       Telefon

U poslovnom telefonskom razgovoru uvek budite profesionalni, zainteresovani, učtivi i kratki.

Prvo pravilo telefoniranja je da razgovor počnete predstavljanjem (Ime Firme, izvolite, Ime i prezime zaposlenog).

Ne dozvolite da telefon dugo zvoni, a ukoliko se to dogodi dugujete sagovorniku izvinjenje.

Ne ostavljajte poruku da vas nazove osoba čija vam je usluga potrebna ili kojoj nudite usluge i proizvode.

Odgovorite na poslovnu poruku odmah ili u najkraćem mogućem roku.

Izbegavajte privatne razgovore telefonom, posebno u prisustvu stranke. Nastojte da svaki službeni razgovor završite u prijateljskom i pozitivnom tonu.

 

·       Pisma – e-mail

Za poslovna pisma koristite memorandum.

Pismo korektno naslovite, na osobu, njenu funkciju i firmu.

Pismo ili e-mail potpisite punim imenom i prezimenom, funkcijom u firmi, kao i svim kontakt podacima.

Stil pisanja prilagodite temi i osobi kojoj se piše.

Ne pišite preduga, ni tehnički složena pisma.

Uvek proverite da li ima grešaka u pismima i drugim porukama.

Na pisma i e-mail-ove odgovarajte odmah ili u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko je potrebno da još neko od zaposlenih bude upoznat sa primljenom ili poslatom poštom uvek forvardujte e-mail toj (tim) osobi odmah.

Ukoliko primite e-mail na koji niste u mogućnosti odmah odgovoriti ili odraditi prosledjen zadatak (klijenta, korisnika, posetioca sajta ili zaposlenog) označite ga sebi kao ne pročitanog kako na njega ne biste zaboravili.

Čestitke, izraze saučešća i zahvalnosti uvek treba upućivati u pisanoj formi (a ne telefonom).

Sva komunikacija mail-om može se u ime i za račun vršiti isključivo i jedino sa poslovnih mail-ova (imezaposlenog@imefirme.com). Ovo uključuje komunikaciju sa klijentima i potencijalnim klijentima, ostavljanje mail-ova na promotivnim sajtovima i sl.

 

·       Sastanci

Pri zakazivanju jasno definišite cilj sastanka.

Cilj sastanka opredeljuje i krug ljudi koji se pozivaju i koji mu prisustvuju. Pri prijemu stranaka i klijenata, zaposleni koji nisu pozvani i aktivno poslovno uključeni ne smeju da prisustvuju sastancima.

Odluku o tome ko prisustvuje poslovnim sastancima, donosi organizator, odnosno direktor preduzeća.

Svakom zaposlenom pri prijemu stranaka potrebno je obezbediti slobodnu prostoriju (bez prisustva drugih zaposlenih) u zakazanom terminu sastanka. Ukoliko to nije moguće zaposleni koji su sticajem okolnosti prisutni nikako i nikad ne smeju da se mešaju u poslovni razgovor ako eksplicitno nisu zamoljeni ili pitani za nešto od organizatora sastanka.

Na poslovnim sastancima nikada ne govorite o poslovima u kojima niste kompententni i koji ne spadaju u opis vašeg radnog mesta. U poslovni sastanak uvek uključite najkompententniju osobu (ili više) iz pojedinih oblasti prema nivou znanja koja su za taj sastanak potrebna.

Na sastancima se držite teme sastanka i ne pravite digresije, odnosno ne pričajte o temama koje nemaju direktne veze sa poslom koji se obavlja. Ukoliko stranka to radi, imajte razumevanja za to ukoliko je to u interesu posla, ali diskretno se potrudite da vratite razgovor na poslovni nivo.

Stranke za koje procenite da samo troše svoje i vaše vreme, na kulturan ali i jasan način sprečite u tome.

 

 

2.    Odnos prema imovini

 

Svi zaposleni moraju da se odnose prema imovini pažljivo i odgovorno. Sva imovina može se koristiti jedino i isključivo u poslovne svrhe u ime i za račun.

 

U imovinu ulaze:

1.    Kompjuterska oprema i delovi,

2.    Foto oprema,

3.    Sistemi veze i telekomunikaciona oprema,

4.    Alati, pribor i druga oprema,

5.    Kancelarijska oprema i potrošna kancelarijska roba,

6.    Vozila,

7.    Softver i drugi elektronski proizvodi,

8.    Prava, ideje i znanja,

9.    Informacije i dokumentacija,

10.   Literatura,

11.   Promotivni materijali i reference.

 

Navedenu imovinu u celini a ni u delovima nije dozvoljeno iznositi iz poslovnih prostorija preduzeća ili elektronskih skladišta (servera, baza, cd-a, i sl.) bez izričitog odobrenja direktora. Iznošenje imovine kao i njeno korišćenje u druge svrhe bez izričitog odobrenja direktora će se smatrati za postupak koji ima za cilj otudjenje opreme (kradju) ili sticanje ličnih koristi i rezultiraće najstrožijim disciplinskim merama i podnošenjem krivične prijave.

Ukoliko se elektronski oblici imovine i prava (informacije, dokumentacija, softver, delovi koda i sl.) koriste na drugim mestima van a u ime i za račun (a po izričitom odobrenju direktora), nakon upotrebe, dorade i sl. moraju se obrisati, reinstalirati ili drugim radnjama u potpunosti onemogućiti njihovo dalje korišćenje.

Oštećenje, gubitak, nesavesno ponašanje ili bilo koji drugi postupak zaposlenog koji ima kao posledicu smanjenje vrednosti ili uništavanje imovine će se od zaposlenog nadoknaditi u punom iznosu.

 

    

Da je u potpunosti razumeo i da je saglasan sa odredbama ovog Kodeksa svojim potpisom potvrđuje:

 

 

           Zaposleni                                                                              Direktor

 

 

 

 

 

Home page        Naslovna          < < <     Nazad

 

Ili ćemo pronaći put ili ćemo ga sami stvoriti.   Hannibal